GotoKnow จะเปลี่ยนไป(อีกแล้ว)

 ประเด็นที่มีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในช่วงบ่ายที่ศูนย์บริการวิชาการ ทีมงานที่สนในจะเมีประมาณ ๓๐ กว่าท่าน

ภาพท่านอาจารย์ Panda ท่านอาจารย์ขจิต ท่านใบบุญ นั่งฟัง GotoKnow V2

 เรื่องที่ท่านอาจารย์ BeeMan นำเสนอในกลุ่มย่อย คือ GotoKnow Version 2 แต่เสียดายที่เปิดไม่ได้

 ประเด็นที่ อาจารย์ชายขอบ ให้ข้อคิดเห็น คือ หน้าแรกของ GotoKnow จะไม่เหมือนเดิม มีหลายท่าน นับตั้งแต่พี่เม่ย และ อีกหลายๆท่าน JJ ลองเข้าไปตามที่อาจารย์ ดร.จันทวรรณ แนะนำ

JJ "ลองแล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าใดครับ คนแก่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการปรับใหญ่ ปรับใหม่ ต้องมาเรียนรู้ใหม่ ไม่รู้ว่าข้อมูลเดิม ฅนคอเดียวจะหากันเจอหรือไม่"

 ยิ่งไม่ให้ใช้นามแฝง ชายขอบ BeeMan Dr.Ka-Poom หายไป มีแต่ชื่อจริง

 "ไม่ทราบครับ เสน่ห์จะหายไปใหม?"

 ท่านที่มีประสบการณ์ เรียนเชิญครับ Version ใหม่ ใครว่าอย่างไร

 JJ เขียนแทน ท่านอาจารย์ "ชายขอบ" ครับ

JJ