ชายขอบ in Action

 ทีมงาน "ไตรภาคี" สองหนุ่มสาว ท่านอาจารย์ชายขอบ และ Dr.Ka-Poom ร่วมกัน ให้ประสบการณ์ และ แลก เปลี่ยน เสริม กำลังใจ ทีมงานชาวมอดินแดง

ประเด็นที่อาจารย์ชายขอบ พูดถึง "บันทึก Small Talk" บันทึกเล็กๆ จะร่วมกันพัฒนางานได้ครับ อย่าตั้งเป้าใหญ่ หรือ กว้างเกินไปครับ

JJ