การจัดการความรู้ ติวเข้ม

 ท่านอาจารย์ขจิต และ ท่านอาจารยสมลักษณ์ กำลังติวเข้ม "เทคนิค การเขียน Blog" ให้กับทีม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณประภัศร สมพงษ์ จากศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง เจ้าของ Blog (คลิก) กำลังติวเข้ม รวมทั้งอาจารย์ BeeMan เข้ามาช่วยติวการ เติมรูป

 ประเด็นที่ท่านอาจารย์ขจิต เล่าให้เราฟังท่าน นำBlog ไปสู่การเชื่อมโยง การเรียน การสอน วิชาภาษาอังกฤษ และ ยังเชื่อมโยงไป ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก(คลิก)

JJ