ปัญหาหลังจากที่นิสิตหรือผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว คิดไม่ตกคือ 1)จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 2)จะใช้โปรแกรมอะไรช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 3)จะแปลผลอย่างไรถึงจะถูกต้อง ตอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ 4)จะคีย์ข้อมูลอย่างไร 5)เวลาช่างเหลือน้อยเหลือเกิน จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มากมายได้ทันหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นปัญหามืดแปดด้านที่นิสิตหรือผู้วิจัยคิดไม่ตก หรือบางคนอาจจะหยึดชั่วคราวเพราะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลก้อเช่นเดียวกัน  ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปมากมาย ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน คือ โปรแกรม SPSS  for  windows  ซึ่งจะมีความแม่นยำ  สะดวกใช้ง่าย มีเมนูขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแต่เลือกสถิติและคำสั่งที่ต้องการทราบ ไม่ต้องเขียนคำสั่งให้เสียเวลา ซึ่ง SPSS มีหลายรุ่น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเลือกใช้ เพราะผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน ซึ่ง SPSS ย่อมาจาก Statistical Package for Social Science ซึ่งก่อนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  for  windows นิสิตหรือผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  ตัวแปรและการลงข้อมูล เพราะ SPSS เหมือนเครื่องบด เราเทข้อมูลอะไรลงไป เครื่องก็จะบดละเอียดออกมา เพียงแต่ว่าจะตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ ดังนั้นการคีย์ข้อมูลลงตารางในโปรแกรมจึงมีความสำคัญเช่นกัน ผู้วิจัยจงพึงระวังนะครับ