อีสานวันละคำวันนี้ ขอพูดถึงกริยาวิเศษณ์คำหนึ่ง คือ คำว่า

        ก่งโก๊ะ  หมายถึง  อาการยืน หรือ เดินหลังโกง ใช้กับนามขนาดใหญ่  ยกตัวอย่างเช่น

"ข่อยเห็นบักน้อยยางก่งโก๊ะอยู่คันแท"  หมายความว่า  ผม (ดิฉัน) เห็นนายน้อยเดินหลังโกงอยู่ที่คันนา