Tacit Knowledge Panda

 อาจารย์ ดร.อรรณพ วราอัศปติ พี่ชายของ ท่านสาธิต งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าของ http://gotoknow.org/phyto และ http://gotoknow.org/myelearning ได้เล่าให้พวกเราฟังหลายประเด็นครับ

ท่านอาจารย์ ดร.อรรณพ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลัง "เล่า ที่มา ที่ไปของการเข้ามาร่วม วง B2B"

 ท่านอาจารย์ Dr.Panda คนเมืองย่าโม ศิษย์เก่ารุ่นแรก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น ๐๗ ท่านกำลังเล่าให้ทีมงานฟัง "เขียนสิ่งที่ท่านสนใจ แถม ท่านยังทำเรื่องการท่องเที่ยว"

 พวกเรา "มองหน้าท่าน กับ รุ่นที่เรียน และ งาน ไม่สัมพันธ์กัน เพราะหน้าท่านหนุ่ม ประสบการณ์สูง แถมมาร่วมวงกับน้องๆ เพื่อ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมา ตลอดชีวิตราชการ ตั้งแต่ทำงานที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี จวบจนมาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านชีววิทยา"

JJ