GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผลการค้นหาวัสดุอินทรีย์ในวิถีชุมชนเมือง เพื่อการเกษตรในเมืองและรอบเมือง

จากการสืบค้นเพื่อหาวัสดอินทรีย์มาทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ในเบื้องต้นที่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกนั้น ได้พบว่าวัสดุที่มีเหลือเฟือ และควรนำมาใช้เพื่อได้ประโยชน์ทั้งด้านการปรับปรุงที่ดินและรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันนั้น มีดังนี้

 • ตลาดขายส่งอาหาร ผักผลไม้ที่ขายไม่ได้ วัสดุอินทรีย์ที่ติดมา เปลือก และส่วนต่างๆที่ตัดออกก่อนการขายปลีก
 • ตลาดสด เศษอาหาร ปลา เปลือกผลไม้
 • ตลาดผลไม้ เปลือกและผลไม้ที่เน่าเสีย
 • โรงงานฆ่าสัตว์ ปุ๋ยคอก หญ้าจากกระเพาะวัว-ควาย เศษวัสดุจากการฆ่าไก่
 • โรงงานแปรรูปอาหาร เศษพืช หัวปลา พุงปลา
 • กิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งในที่ส่วนตัว และสาธารณะ
 • ใบไม้ร่วงในสำนักงานต่างๆ ทั้งบนลานจอดรถและสนามหญ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32908
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)