ผลการค้นหาวัสดุอินทรีย์ในวิถีชุมชนเมือง เพื่อการเกษตรในเมืองและรอบเมือง

จากการสืบค้นเพื่อหาวัสดอินทรีย์มาทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ในเบื้องต้นที่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกนั้น ได้พบว่าวัสดุที่มีเหลือเฟือ และควรนำมาใช้เพื่อได้ประโยชน์ทั้งด้านการปรับปรุงที่ดินและรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันนั้น มีดังนี้

  • ตลาดขายส่งอาหาร ผักผลไม้ที่ขายไม่ได้ วัสดุอินทรีย์ที่ติดมา เปลือก และส่วนต่างๆที่ตัดออกก่อนการขายปลีก
  • ตลาดสด เศษอาหาร ปลา เปลือกผลไม้
  • ตลาดผลไม้ เปลือกและผลไม้ที่เน่าเสีย
  • โรงงานฆ่าสัตว์ ปุ๋ยคอก หญ้าจากกระเพาะวัว-ควาย เศษวัสดุจากการฆ่าไก่
  • โรงงานแปรรูปอาหาร เศษพืช หัวปลา พุงปลา
  • กิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งในที่ส่วนตัว และสาธารณะ
  • ใบไม้ร่วงในสำนักงานต่างๆ ทั้งบนลานจอดรถและสนามหญ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)