คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2539) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน จำนวน 9 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2538 พบว่า ผู้ป่วยในที่ตอบว่า ได้รับข้อมูลจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการการผ่าตัด รายละเอียดวิธีการรักษา รายละเอียดเกี่ยวกับโรค ร้อยละ 58-97 การรับรู้ข้อมูลที่ดีที่สุด คือ เรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัด ร้อนละ 73 ผู้ป่วยที่มีโอกาสตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการรักษา ร้อยละ 62 ผู้ป่วยทราบชื่อแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลรักษา ร้อยละ 41-53 ในโรงพยาบาลรัฐและร้อยละ 76-91 ในโรงพยาบาลเอกชน สำหรับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยตอบว่า แพทย์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่เป็นชัดเจน ร้อยละ 77 และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาจากผู้จ่ายยาอย่างชัดเจน ร้อยละ 80 สำหรับระยะเวลารอคอย ร้อยละ 17-19 ตอบว่า คอยนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 26-28 ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนได้รับคำตอบว่า ราคาแพง ร้อยละ 28

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (1)

Leal
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สนใจในเนื้อหานี้ อยากเปิดอ่านดูน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ