คำตอบที่อยากฟังจากคนเขียนบล็อก มมส. หลังงาน Open mind Open blog กับ อ. Beeman

ในการฟังบรรยาย ฟังสัมมนา หรือการอบรมต่างๆ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น บอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว

มีประเด็นคำถามที่อยากตั้งทิ้งไว้ เพื่อให้บรรดาผู้เข้าร่วมงาน Open mind Open Blog ได้นำมาขยายผล เล่าสู่กันฟังต่อไป

1. หลังจากงานนี้แล้ว คุณมองเห็นโอกาสในจุดไหนบ้าง?
– การพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ (ทำอย่างไร?)
– วิธีการเขียน blog (ทำอย่างไร?)
– การทำ KM ในหน่วยงาน (ทำอย่างไร?)
- การพัฒนาความรู้ของคุณที่ดีกว่าเดิม (ทำอย่างไร?)
2. เราจะได้อะไรจากงานนี้?
3. เราเรียนรู้อะไรบ้างจากงานนี้?
4. เราน่าจะนำความรู้อะไรใหม่ๆที่ได้จากงานนี้ มาใช้ได้จริงๆบ้าง?
5. ตัวเราเองจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ MSU-KM ดีขึ้นได้อย่างไร?

คำถามที่ตั้งไว้ สามารถตอบได้หลากหลาย ยิ่งเมื่อได้ฟังจาก อ.Beeman ยิ่งจะได้ประเด็นที่หลากหลาย

แต่คำตอบที่อยากฟังนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบคำถามทุกข้อ ตอบเพียงข้อเดียว แต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริงถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้วครับ

เพราะมีหลายครั้งที่หลายคน เขียนบรรยายได้หลายประเด็น แต่ไม่สามารถทำได้จริง เพราะเงื่อนไขและข้อจำกัดหลายอย่าง

ถึงจะมีข้อความที่สละสลวย เป็นหลักปฏิบัติที่น่าจดจำแต่หากไม่สามารถทำได้จริง

ข้อความเหล่านั้นคงไม่มีความหมาย เท่ากับ

ข้อความสั้นๆ ธรรมดาๆ แต่ทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)