การทำนาอย่างมีความสุข ทำได้อย่างไร

  • การใช้ความรู้ในการทำ มีตัวกระตุ้นในการทำงาน มีความสุขกับการเรียนรู้
  • การสร้างเครือข่ายในการทำนาแบบเดียวกัน เลยได้เพื่อนมากมาย
  • การสร้างแปลงสาธิต ตัวอย่างในมุมต่างๆ ทั้งการศึกษา การวิจัย และพัฒนาในทุกระดับ
  • การค้นหาวัสดุอินทรีย์ ที่พบว่ามีอยู่ทั่วไป ยังใช้ไม่เต็มที่ เกิดความรู้ใหม่ในการทำงาน
  • การรู้จักความคิดของคนในภาคส่วนต่างๆ ทำให้รู้จักและเข้าใจคนทั่วไปมากขึ้น
  • การเรียนรู้จากการทำงาน และทำงานอย่างมีความรู้มากขึ้น
  • การสร้างภาคีทั้งภาคชุมชน เอกชนและราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)