บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) spss

เขียนเมื่อ
541 6 5
เขียนเมื่อ
8,979 7 14
เขียนเมื่อ
1,134 2 2
เขียนเมื่อ
597
เขียนเมื่อ
824 7
เขียนเมื่อ
1,220 4
เขียนเมื่อ
5,104 6