พี่น้องคร๊าบ....ช่วยอ่านบันทึกด้วยครับ  11 บันทึกที่ไม่ใครอ่าน