วันนี้( 2 มิถุนายน 2549) ชาวบล็อก มข.รวมทั้งท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมพลกันที่ศูนย์บริการวิชาการ กระผมได้เข้าไปร่วมรับฟังท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนบล็อกมาเล่าให้ฟัง ได้รับความรู้ดีมากครับ ท่าน ดร. ปุ้ม ที่มาจากโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร และท่าน อ.ชายคร็อบ ที่มาจากจังหวัดพัทลุง เล่าได้ดีมาก คนเขียนบล็อกชาว กจ. อย่างพวกกระผมคงคลายความเครียดในการเขียน บล็อกไปได้มาก จึงอยากเล่าให้ฟังต่อๆกันไป ขอของคุณ ท่านอาจารย์จิตเจริญ จัดได้ดีมาก