GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สารพันสรรหา มาจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ

        การทำโครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ และลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจทางท่อลม เป็นโครงการที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกับหอผู้ป่วยทั้งหมด เรื่องนี้ผู้เขียนก็กังวลเหมือนกันว่า  การที่เราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ แต่อาจไปกระทบกับจุดอื่น ผู้เขียนเรียนด้วยความจริงใจว่า ผู้เขียนในฐานะที่อยู่จุดรับสิ่งส่งตรวจ เราต้องได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพดีที่สุด และต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย และคิดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงอยากให้ได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพดีที่สุดเช่นกัน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การจัดการความรู้
หมายเลขบันทึก: 32926
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ผู้เขียนเชื่อว่าหากเราทุกคนมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ก็คงไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ ก็ขอให้กำลังใจ และอยากให้ทุก ๆ คนนึกถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการค่ะ ดังพระราชดำรัสของพระบิดาคือ

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ยศ และลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ต้องขอขอบคุณคุณนุชจิเรศที่ช่วยโทรประสานคุณอานิการ (ศูนย์จองห้องพิเศษ)ให้ เพราะผู้เขียนจำไม่ค่อยจะได้

 

เราต้องมอง ที่ภาพรวมนะคะ  คุณภาพของสิ่งส่งตรวจที่ดี  ย่อมให้ผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว  ส่งผลให้คนไข้ หายเร็วขึ้น  ชึ่งเป็นประโยชน์ ต่อคนไข้  ต่อองค์กร และความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน