56. โครงการกรุงไทย ยุววาณิช กับบริษัท สบู่นมแพะอาร์เค จำกัด

mena
ที่ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับนักเรียน

  โครงการกรุงไทย ยุววาณิช   เป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำธุรกิจ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เรื่อยมา  ดิฉันขอนำทุกท่านมารู้จักบริษัท สบู่นมแพะอาร์เค จำกัด สักเล็กน้อย จากนั้นจะนำท่านไปดูการประเมินในโครงการนี้และการออกปฏิบัติการจริงของโครงการนี้

    ประวัติ และความเป็นมาของบริษัท   เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการผลิตสบู่มากมาย แตกต่างกันทั้งราคาและคุณภาพ  บางชนิดกำจัดสิว ทำให้หน้าขาว  บางชนิดใช้แล้วเกิดการแพ้ เนื่องจากมีสารเคมีในสบู่ปริมาณมากเกินไป และสบู่สมุนไพรในท้องตลาดก็มีราคาแพงดังนั้นทางโรงเรียนร่องคำ จึงมอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายร่วมกันหาวิธีคิดแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการทำสบู่นมแพะผสมสมุนไพร ช่วยลดปัญหาการเกิดสิว  ผิวหน้าหยาบกร้าน  ราคาถูก  มีคุณภาพ  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสนใจอีกด้วย

“กลุ่มสบู่นมแพะอาร์เค” ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนร่องคำ  จำนวน  7 คน  สมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย

1. นางสาว อุษา  เหล่าสมบัติ

2. นางสาว จารุวรรณ  บิลโภชน์

3. นางสาว วิสาชล   คำภักดี

4. นางสาว วรรณิภา  ละดาไสย์

5. นางสาว เบญจมาภรณ์  สารพัฒน์

6. นางสาว วรรณิศา ศรีสุลัย

 7. นางสาว ลลิตา   โสดคำน้อย

         ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อผลิตสบู่นมแพะผสมสมุนไพร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สบู่นมแพะผสมสมุนไพร สามารถทำสบู่ใช้เองได้ในครัวเรือน และสามารถจำหน่ายให้กับเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนชาวบ้านที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้และรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย นำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

           ในด้านการบริหารงานมีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจตามสายงาน โดยมี นางสาว อุษา  เหล่าสมบัติ เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุด ในตำแหน่งเจ้าของกิจการ โดยจะมีการสรุปผลกา ดำเนินงานทุกสัปดาห์ เพื่อศึกษาถึงความคืบหน้าการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น  ทางบริษัท “สบู่นมแพะอาร์เค” จึงเสนอผลิตภัณฑ์ สบู่นมแพะผสมสมุนไพร ซึ่งนมแพะได้จากที่เลี้ยงในโรงเรียนร่องคำ ส่วนสมุนไพรที่มีสรรพคุณด้านการบำรุงผิวพรรณก็มีมากและปลูกในท้องถิ่นเช่น  ขมิ้นชัน มะเฟือง ขิง  มะขาม น้ำผึ้ง  ถ่านชีวภาพไม้ไผ่

(มีเตาถ่านชีวภาพในโรงเรียนร่องคำ นักเรียนผลิตเอง)  ซึ่ง“สบู่นมแพะอาร์เค” ช่วยลดในการเกิดสิว(สบู่นมแพะผสมถ่านชีวภาพ) นมแพะทำให้ผิวชุ่มชื่น ขัดเซลล์ผิวเก่าและดูดสารพิษที่ไม่มีสารตกค้าง ทางบริษัทยังได้ศึกษาคุณสมบัติและนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

            สบู่นมแพะผสมสมุนไพรของ “บษัทสบู่นมแพะอาร์เค” ปราศจากสารที่เป็นพิษและอันตรายต่อผิว จึงไม่ทำให้เกิดการแพ้สารเคมี สบู่นมแพะไม่มีสารที่ทำให้สีผิวเปลี่ยนไปจากผิวที่แท้จริง ฉะนั้นจึงไม่ทำให้คนผิวดำกลายเป็นผิวขาว การที่ผิวสีจะเปลี่ยนได้จะต้องเกิดจากเซลล์สีของผิวซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิด การที่มีสินค้าบางชนิดโฆษณาว่าทำให้ผิวขาวได้นั้นจึงเป็นอันตรายต่อผิวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะมีแต่สารเคมีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนสีผิวได้โดยไปทำลายเซลล์ของสี สบู่นมแพะ จึงไม่ใช่สบู่ที่ทำให้ผิวขาว แต่จะทำให้ผิวนุ่มนวลใสเป็นไปตามธรรมชาติของผิว  ในเบื้องต้นทางได้จัดทำสบู่นมแพะ สมุนไพร เป็น 2 ขนาด  คือ ขนาดน้ำหนัก  100 กรัม   และ  50  กรัม  โดยบรรจุหีบห่อสวยงาม  มีตราสินค้าเป็นดอกมันปลาและรูปแพะ มีข้อความว่า อาร์เค 

  การจำหน่าย   

1. โดยวิธีขายตรง 

2. ฝากขายที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนร่องคำ

3. ฝากขายร้านเสริมสวยในอำเภอ และร้านเสริมสวยในตัวจังหวัด

4. ฝากขายร้านค้าใหญ่ในตัวจังหวัด โดยจัดทำเป็นกระเช้าของฝาก ของที่ระลึก

  แหล่งที่มาของเงินทุน โครงการนี้จะใช้การลงทุนประมาณ 3.000 บาท เป็นเงินลงทุนจากส่วนของสมาชิก  1.400 บาท เป็นเงินกู้ยืมจากกองทุนโรงเรียน 1.600 บาท ซึ่งเงินที่ได้จะนำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  ในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งกลุ่มคาดว่าจะสามารถทำกำไรจากการขายสบู่ได้เท่ากับ  XXXXX บาท

            บริษัท สบู่นมแพะอาร์เค จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย สาขาหายโศรก ได้มาประเมินกิจกรรมของบริษัทฯที่โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่ชมรมตามรอยพ่อ ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมาเพื่อในเรื่องแผนการทำธุรกิจ การเงิน จุดอ่อนจุดแข็ง การผลิต เชิญชมภาพได้เลยนะคะ

 

 

ต้อนรับคณะผู้ประเมิน

 

 

ที่ปรึกษาบริษัทคะ

ประเมินจากของจริง

 

แนะนำผู้มาเยือน

 

 

ตรวจสอบเอกสาร

 

เคร่งเครียด

 

เอาจริงเอาจังมากๆ

 

ทั้งเอกสารและตัวสินค้า

 

ผู้จัดการและที่ปรึกษายังหัวเราะได้

 

นี่ค่ะของจริง

 

โอ่...น่าสนใจ

 

น้ำส้มควันไม้

 

ประเมินเสร็จแล้วเครียด ทำสวนดีกว่า

 

แหม่...กำลังใจมีแค่สองคนเอง

 

 

นี่นักการธนาคารของประชาชน

 

ยังประเมินต่อ

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ก่อนจากกัน

 

 

ภูมิใจจัง

ยิ้มแบบมีความสุขคะ

 

            วันที่ 16-18 ธันวาคม 2552  เข้าร่วมออกร้านในงาน KTB Fair 2009  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบที่ใส่ใจต่อสังคม บริษัท สบู่นมแพะสมุนไพร จำกัด ถูกเชิญในฐานะตัวแทนของสาขาในการดำเนินธุรกิจ โครงการกรุงไทยยุววาณิช ปี 2552 เพื่อร่วมงาน ออกร้านและจำหน่ายสินค้าโดยมีนายอนุวัฒน์  แสนบัว ผจก.สาขาอาวุโสสาขาตลาดหายโศรก ดูแลโครงการยุววาณิช ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย  ฝักอังกูร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  มีตัวแทนจากหลายส่วน เช่นบริษัทเอกชน ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป ในส่วนของโรงเรียนมีสองโรงเรียน เชิญชมบรรยากาศได้เลยคะ

 

ในงาน KTB Fair 2009 

ภายในบูทส์

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย  ฝักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 นายธวัชชัย  ฝักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

แนะนำคณะผู้ติดตาม..ว่าสบู่นมแพะผสมถ่านชีวภาพ(คาร์บอน) ดีมากๆเพราะท่านใช้เป็นประจำ ...รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าของบริษัท

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมตามรอยพ่อ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#ธุรกิจ#โรงเรียนร่องคำ#mena#กรุงไทยยุววาณิช#สบู่นมแพะ

หมายเลขบันทึก: 321474, เขียน: 19 Dec 2009 @ 17:01 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 53, อ่าน: คลิก


ความเห็น (53)

 • ดีจังเลยครับ ครบวงจร เลี้ยงแพะ นำน้ำนมมาทำสบู่ ถ้าโรงเรียนต่างๆเห็นความสำคัญกับกิจกรรมเช่นนี้ เด็กๆจะได้เรียนรู้มาก และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการดำเนินชีวิตของตัวเอง
 • ขอบคุณตัวอย่างดีๆครับ

มาเยี่ยมชมกิจกรรม และวิสาหกิจชุมชนคะ ขอเป็นกำลังใจ และขอให้บรรลุเป้าหมาย ที่โครงการกรุงไทย ยุววณิชย์ สนับสนุนคะ 

 

                               

 

ขอสิ่งเลิศประเสริฐใดในโลกหล้า  จงรวมมาพิทักษ์จิตมิตรของฉัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพมาครบครัน  ให้มิตรฉันรับแต่สุขไร้ทุกข์ไกล

 • มาชื่นชมโครงการดี ๆ ที่ทำได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ขอปรบมือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ
 • สุขสันต์ในโอกาสปีใหม่นะคะ


หลานม่อนมาแล้วครับ

x'mas

หลับฝันดีนะคะ

สวัสดีค่ะ

สบู่นมแพะ...น่าสนใจมากค่ะ

เท่าที่ทราบภาคใต้เลี้ยงแพะมาก แพะเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามากมาย

โครงการดี ๆ น่าชื่นชมค่ะ

(^___^)

 • สวัสดีค่ะคุณครู Mena
 • มารับความรู้และชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ค่ะ
 • ฝากดอกไม้มาเป็นกำลังใจด้วยค่ะ
mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณกำลังใจและคำอวยพรค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

มีความสุขและโชคดีตลอดปี 2553 และโชคดีตลอดไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เข้ามาเชียร์และมาชื่นชมกิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมเลยละครับ

     ปีใหม่นี้ ขอให้มีความสุขสดใส ไร้โรคามาเยือนครับ

 

 

 • ปีใหม่แม้จะหมายถึงเราอายุมากขึ้นและแก่ไปอีกปี
 • แต่ขออวยพรให้มีความสุข หน้ากับอายุตรงกันข้ามกัน
 • อายุมากแต่หน้าอ่อนครับ
 • โชคดีมีความสุข

สวัสดีค่ะ

ใกล้ปีใหม่แล้ว ขอให้พบแต่ความสุขค่ะ

 

เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ เห็นควรสนับสนุนให้ทำตลอดไป

 • สวัสดีค่ะ
 • "งานดี มีคุณภาพ จังเลย ค่ะ.."
 • ขอให้มีความสุขนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เป็นกิจกรรมสู่ความเป็นจริง

เยี่ยมมากๆค่ะ

น้องมีนาค่ะ

พี่สนใจมากค่ะ

แล้วจะหาดอกาสไปรบกวนนะคะ

สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ ขอสันติ ความเจริญงดงาม จงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะ

 

 

mena
เขียนเมื่อ 

สวสดีค่ะP

ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอให้มีความสุขสมหวัง สุขภาพแช็งแรง โชคดีตลอดไปค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอให้ท่านผอ.และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขเช่นกันค่ะ

โชคดีตลอดปี2553 และตลอดไปค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณมากๆค่ะ

สุขสันต์วันคริสมาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

สบู่นมแพะ..วันที่นำไปจัดนิทรรศการนี้

ทำยอดขายพอสมควรค่ะ

ทั้งครูและนักเรียนเป็นปลื้ม  ยิ้มไม่หุบเลยค่ะ

 

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณมากๆค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณท่านรองค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ

ขอให้มีความสุขโชคดีตลอดปี 2553 และตลอดไปค่ะ

 

mena
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณP

มีความสุขและโชคดีตลอดไปค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

โชคดีมีความสุขตลอดปี2553 และตลอดไปค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณมากๆค่ะ

มีความสุขในทุกๆวันค่ะ

 • อ่านแล้วเกิดความภาคภูมิในกับโรงเรียนร่องคำ
 • ภาพกิจกรรมอย่างเกิดขึ้นได้เพราะคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรูปธรรม
 • เป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งบุญและความภาคภูมิใจ
mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

มีความสุขเช่นกันค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ยินดีและดีใจที่สุด..ถ้ามีโอกาสได้ต้อนรับคุณครู

รอวันมาเยี่ยมนะคะ

มีความสุขตลอดปี 2553 และโชคดีตลอดไปค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณแทนท่านผอ. คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนร่องคำค่ะ

ใกล้ปีใหม่แล้ว ขออวยพรให้ท่านมหา โชคดีมีความสุข สุขภาพแข็ง โชคดีตลอดไปค่ะ

 

 • สบูนมแพะ อยากลองใช้จังเลยค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้มีความสุขกาย สบายใจทั้งครอบครัวค่ะ ฝากดอกไม้สวย ๆ ไว้ให้สดชื่นนะคะ

สวัสดีค่ะ บล๊อกครูบันเทิงมีปัญหานิดหน่อยค่ะ เลยต้องสมัครสมาชิกใหม่ แต่ก็ยังคิดถึงน่ะค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

สนใจสบู่นมแพะ..อยากลองใช้ฝากที่อยู่มา e mail นะคะ

จะส่งให้ลองใช้ค่ะ

ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดปี 2553 และตลอดไปค่ะ

 

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะP

สุขภาพแข็งแรง มีความสุข โชคดีตลอดไปค่ะ

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

คิดถึงเช่นกันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับ...

 

ลงมือจริง ทำจริง ใช้ได้จริง

นี่แหละนักเรียนไทย..เก่งๆๆ

        

http://www.hi5bkk.comhttp://www.hi5bkk.comhttp://www.hi5bkk.comhttp://www.hi5bkk.com
มอบให้ มีนาค่ะ 

ด้วยความระลึกถึง ครับ

สวัสดีครับ อาจารย์mena

 • ผมมาเยี่ยมขอบคุณสำหรับมิตรภาพ
 • และมารับรู้โครงการ ดีๆ ของชาวโรงเรียนร่องคำ
 • ขออวยพรให้ทุกๆท่านเจ้าของโครงการกรุงไทย ยุววาณิช กับบริษัท สบู่นมแพะอาร์เค จำกัด  มีความสุขตลอดไปนะครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณครู mena

Hny1new

สวัสดีค่ะ...คุณ mena...

สวัสดีปีใหม่ 2553 ค่ะ...ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขกาย สบายใจนะค่ะ...

 

สวัสดีปีใหม่2553 ส่งความสุขแด่คุณ mena

      มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ทุกๆวัน นะคะ

 

     

 • สวัสดีปีใหม่
 • โชคดีมีสุข
 • เบิกบานสำราญใจ
 • โรคภัยไม่มี
 • รวยๆเฮงๆ

เป็นของฮาลาลัน ฏ็อยยิบัน น่าใช้มาก

ตามท้องตลาดไม่ค่อยมีรับรองในสิ่งนี้

สบู่นมแพะที่ นร.ทำมีรับรองนี้รับ(ไม่จำเป็นต้องมีตรา) อยากได้มาก