โครงการกรุงไทย ยุววาณิช   เป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำธุรกิจ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เรื่อยมา  ดิฉันขอนำทุกท่านมารู้จักบริษัท สบู่นมแพะอาร์เค จำกัด สักเล็กน้อย จากนั้นจะนำท่านไปดูการประเมินในโครงการนี้และการออกปฏิบัติการจริงของโครงการนี้

    ประวัติ และความเป็นมาของบริษัท   เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการผลิตสบู่มากมาย แตกต่างกันทั้งราคาและคุณภาพ  บางชนิดกำจัดสิว ทำให้หน้าขาว  บางชนิดใช้แล้วเกิดการแพ้ เนื่องจากมีสารเคมีในสบู่ปริมาณมากเกินไป และสบู่สมุนไพรในท้องตลาดก็มีราคาแพงดังนั้นทางโรงเรียนร่องคำ จึงมอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายร่วมกันหาวิธีคิดแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการทำสบู่นมแพะผสมสมุนไพร ช่วยลดปัญหาการเกิดสิว  ผิวหน้าหยาบกร้าน  ราคาถูก  มีคุณภาพ  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสนใจอีกด้วย

“กลุ่มสบู่นมแพะอาร์เค” ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนร่องคำ  จำนวน  7 คน  สมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย

1. นางสาว อุษา  เหล่าสมบัติ

2. นางสาว จารุวรรณ  บิลโภชน์

3. นางสาว วิสาชล   คำภักดี

4. นางสาว วรรณิภา  ละดาไสย์

5. นางสาว เบญจมาภรณ์  สารพัฒน์

6. นางสาว วรรณิศา ศรีสุลัย

 7. นางสาว ลลิตา   โสดคำน้อย

         ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อผลิตสบู่นมแพะผสมสมุนไพร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สบู่นมแพะผสมสมุนไพร สามารถทำสบู่ใช้เองได้ในครัวเรือน และสามารถจำหน่ายให้กับเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนชาวบ้านที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้และรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย นำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

           ในด้านการบริหารงานมีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจตามสายงาน โดยมี นางสาว อุษา  เหล่าสมบัติ เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุด ในตำแหน่งเจ้าของกิจการ โดยจะมีการสรุปผลกา ดำเนินงานทุกสัปดาห์ เพื่อศึกษาถึงความคืบหน้าการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น  ทางบริษัท “สบู่นมแพะอาร์เค” จึงเสนอผลิตภัณฑ์ สบู่นมแพะผสมสมุนไพร ซึ่งนมแพะได้จากที่เลี้ยงในโรงเรียนร่องคำ ส่วนสมุนไพรที่มีสรรพคุณด้านการบำรุงผิวพรรณก็มีมากและปลูกในท้องถิ่นเช่น  ขมิ้นชัน มะเฟือง ขิง  มะขาม น้ำผึ้ง  ถ่านชีวภาพไม้ไผ่

(มีเตาถ่านชีวภาพในโรงเรียนร่องคำ นักเรียนผลิตเอง)  ซึ่ง“สบู่นมแพะอาร์เค” ช่วยลดในการเกิดสิว(สบู่นมแพะผสมถ่านชีวภาพ) นมแพะทำให้ผิวชุ่มชื่น ขัดเซลล์ผิวเก่าและดูดสารพิษที่ไม่มีสารตกค้าง ทางบริษัทยังได้ศึกษาคุณสมบัติและนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

            สบู่นมแพะผสมสมุนไพรของ “บษัทสบู่นมแพะอาร์เค” ปราศจากสารที่เป็นพิษและอันตรายต่อผิว จึงไม่ทำให้เกิดการแพ้สารเคมี สบู่นมแพะไม่มีสารที่ทำให้สีผิวเปลี่ยนไปจากผิวที่แท้จริง ฉะนั้นจึงไม่ทำให้คนผิวดำกลายเป็นผิวขาว การที่ผิวสีจะเปลี่ยนได้จะต้องเกิดจากเซลล์สีของผิวซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิด การที่มีสินค้าบางชนิดโฆษณาว่าทำให้ผิวขาวได้นั้นจึงเป็นอันตรายต่อผิวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะมีแต่สารเคมีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนสีผิวได้โดยไปทำลายเซลล์ของสี สบู่นมแพะ จึงไม่ใช่สบู่ที่ทำให้ผิวขาว แต่จะทำให้ผิวนุ่มนวลใสเป็นไปตามธรรมชาติของผิว  ในเบื้องต้นทางได้จัดทำสบู่นมแพะ สมุนไพร เป็น 2 ขนาด  คือ ขนาดน้ำหนัก  100 กรัม   และ  50  กรัม  โดยบรรจุหีบห่อสวยงาม  มีตราสินค้าเป็นดอกมันปลาและรูปแพะ มีข้อความว่า อาร์เค 

  การจำหน่าย   

1. โดยวิธีขายตรง 

2. ฝากขายที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนร่องคำ

3. ฝากขายร้านเสริมสวยในอำเภอ และร้านเสริมสวยในตัวจังหวัด

4. ฝากขายร้านค้าใหญ่ในตัวจังหวัด โดยจัดทำเป็นกระเช้าของฝาก ของที่ระลึก

  แหล่งที่มาของเงินทุน โครงการนี้จะใช้การลงทุนประมาณ 3.000 บาท เป็นเงินลงทุนจากส่วนของสมาชิก  1.400 บาท เป็นเงินกู้ยืมจากกองทุนโรงเรียน 1.600 บาท ซึ่งเงินที่ได้จะนำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  ในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งกลุ่มคาดว่าจะสามารถทำกำไรจากการขายสบู่ได้เท่ากับ  XXXXX บาท

            บริษัท สบู่นมแพะอาร์เค จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย สาขาหายโศรก ได้มาประเมินกิจกรรมของบริษัทฯที่โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่ชมรมตามรอยพ่อ ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมาเพื่อในเรื่องแผนการทำธุรกิจ การเงิน จุดอ่อนจุดแข็ง การผลิต เชิญชมภาพได้เลยนะคะ

 

 

ต้อนรับคณะผู้ประเมิน

 

 

ที่ปรึกษาบริษัทคะ

ประเมินจากของจริง

 

แนะนำผู้มาเยือน

 

 

ตรวจสอบเอกสาร

 

เคร่งเครียด

 

เอาจริงเอาจังมากๆ

 

ทั้งเอกสารและตัวสินค้า

 

ผู้จัดการและที่ปรึกษายังหัวเราะได้

 

นี่ค่ะของจริง

 

โอ่...น่าสนใจ

 

น้ำส้มควันไม้

 

ประเมินเสร็จแล้วเครียด ทำสวนดีกว่า

 

แหม่...กำลังใจมีแค่สองคนเอง

 

 

นี่นักการธนาคารของประชาชน

 

ยังประเมินต่อ

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ก่อนจากกัน

 

 

ภูมิใจจัง

ยิ้มแบบมีความสุขคะ

 

            วันที่ 16-18 ธันวาคม 2552  เข้าร่วมออกร้านในงาน KTB Fair 2009  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบที่ใส่ใจต่อสังคม บริษัท สบู่นมแพะสมุนไพร จำกัด ถูกเชิญในฐานะตัวแทนของสาขาในการดำเนินธุรกิจ โครงการกรุงไทยยุววาณิช ปี 2552 เพื่อร่วมงาน ออกร้านและจำหน่ายสินค้าโดยมีนายอนุวัฒน์  แสนบัว ผจก.สาขาอาวุโสสาขาตลาดหายโศรก ดูแลโครงการยุววาณิช ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย  ฝักอังกูร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  มีตัวแทนจากหลายส่วน เช่นบริษัทเอกชน ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป ในส่วนของโรงเรียนมีสองโรงเรียน เชิญชมบรรยากาศได้เลยคะ

 

ในงาน KTB Fair 2009 

ภายในบูทส์

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย  ฝักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 นายธวัชชัย  ฝักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

แนะนำคณะผู้ติดตาม..ว่าสบู่นมแพะผสมถ่านชีวภาพ(คาร์บอน) ดีมากๆเพราะท่านใช้เป็นประจำ ...รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าของบริษัท