วันนี้ได้แนะนำ E-book จากฐาน NetLibrary ให้กับอาจารย์คณะศึกษา มข. เป็นที่น่ายินดีที่ผู้เข้ารับการแนะนำให้ความสนอกสนใจในการใชเฐานข้อมูล E-book เพราะทำให้ได้รับสารสนเทศครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้า และมี function ให้ใช้งานได้มาก เช่น การส่ง information ผ่าน e-mail แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา  การ copy ภาพหรือกราฟ การจัดทำ Note มีพจนานุกรมสำหรับแปลคำศัพท์ในหนังสือ และการค้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องภายในตัวเล่ม 

ซึ่งเราเองในฐานะบรรณารักษ์ก็รู้สึกยินดีที่ตนเองได้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ฐานข้อมูล (โดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์) และตระหนักได้ว่าเราค'ปฏิเสธโลกของเทคโนโลยีไม่ได้ บรรณารักษ์เองคงต้องปรับทัศนคติในการใช้ทรัพยากรที่เป็น E ต่างๆ  ต้องเคยใช้และทราบปัญหา มากกว่าการศึกษาเพื่อการสอนเท่านั้น ถึงจะสามารถนำเสนอต่อผู้ใช้บริการได้ตรงจุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องฉบับพิมพ์คงจะหลงลืมกันไม่ได้ แล้ววันนี้บรรณารักษ์อย่างเราอ่าน E-book แล้วหรือยัง