คนสาธารณะ (สุข)


คนสาธารณะ (สุข) กับคำว่าคุณภาพ....

    ด้วยโรงพยาบาลพะโต๊ะเป็นโรงพยาบาลที่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจำ หรืออยู่ไม่นานก็ต้องย้ายหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ  แพทย์และบุคลากรอื่น ๆ ก็น้อย ซึ่งขณะนั้นมีแพทย์เพียง 2 ท่าน ถ้าวันไหนตรงกับวันที่แพทย์ออกหน่วยตามสถานีอนามัย แพทย์อีกคนต้องไปตรวจผู้ป่วยในแล้วออกมาตรวจผู้ป่วยนอก บางครั้งมีอุบัติเหตุที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินกว่าแพทย์จะมาตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกต้องใช้เวลา ซึ่งบางครั้งคนไข้ไม่เข้าใจ ก็จะเอะอะโวยวาย บอกได้เลยว่าไม่มีความสุขในการทำงาน ขอให้ผ่านไปในแต่ละวันในช่วงนั้น....

        12 ปีที่แล้วฉันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ หน่วยงานที่ได้ปฏิบัติงานคือ ห้องบัตร มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การทำบัตรคนไข้ ,  การค้นหา ประวัติผู้ป่วย  พร้อมทั้งลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในทุก ๆ วันจะพบเห็นเหตุการณ์ในหลายรูปแบบที่ล้วนเป็นประโยคคำถาม ?   เช่น บัตรได้หรือยังมาตั้งนานแล้ว , คนนั้นมาทีหลังทำไมได้ก่อน,ไม่ได้เอาบัตรมา , ลัดคิวให้ได้ไหม ฯลฯ ทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิด บางครั้งก็แสดงออกทางสีหน้า หรือท่าทาง

      4 ปีให้หลัง กับการเปลี่ยนสถานที่ทำงานเรียกว่าเปลี่ยนระบบการทำงานทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ภาระงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิมพ์โดยเฉพาะ ณ.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนั่นเอง แค่ชื่อก็รู้แล้วว่างานที่รับผิดชอบต้องเกี่ยวกับงานที่เป็นคุณภาพล้วน ๆ   คุณภาพคำ ๆ นี้ แรก ๆ ก็ยังม่เข้าใจลึกซึ้ง นานวันก็เริ่มซึมซับคำว่าคุณภาพมากขึ้น เพิ่งรู้ว่าเป็นอะไรที่โดนใจตัวเองมากที่สุด เข้าใจแล้วว่าใช้คนให้เหมาะสมกับงาน “ก็งานนี้แหละ”ฉันรักงานที่ทำและมีความสุขมากขึ้นทุกวัน งานทุกงานที่ได้รับมอบหมายถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ทำให้สมองโลดแล่น เพราะมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา และที่แห่งนี้ที่สอนให้ฉันได้รู้จักคำว่า “ความอดทน“ “การให้    ,การแบ่งปัน” และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น   

        โดยตามธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากจะมาโรงพยาบาล เพราะเขาเจ็บ เขาปวดจริง ๆ ถึงมาพึ่งโรงพยาบาล วันนี้ที่เขามาเพราะเขาคิดว่าโรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายที่เขาเหล่านั้นจะหายจากโรคที่เขาเป็นได้  เพราะเขาไว้ใจเรา เขาถึงมาหาเราคิดได้อย่างนี้ ทำให้จิตใจที่เคยแข็งกร้าว ก็อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ได้ทำงานที่โรงพยาบาลนับเป็นความโชคดีกว่าอีกหลายคนที่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่มีโอกาส ในฐานะของผู้ให้บริการวันนี้โอกาสอยู่ในมือเราแล้วก็จะพยายามรักษาโอกาสนี้ให้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะทำได้  “นี่คือคำมั่นสัญญา”

       ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลพะโต๊ะกำลังจะขอรับรองขั้นที่ 3 ต้นปี 2553 นี้ ทำให้ภาระงานเพิ่มทวีขึ้นเรื่อย ๆ  ฉันพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ภายในใจมีคำถามผุดให้คิดอยู่ตลอดเวลาวันนี้มีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองรักแล้ว และได้ทำอะไรที่เป็นคนคุณภาพให้กับองค์กรหรือยัง แอบเห็นคนอื่น ๆ พอหมดหน้าที่ตนเอง ก็จบไปแล้วสำหรับหน้าที่ในวันนั้น ๆ แต่สำหรับฉันถ้าเวลายังไม่หมด วันนั้นยังไม่จบภารกิจ...  หลาย ๆ ครั้งที่ไม่มีงานพิมพ์เข้ามา...งานไม่มา แต่ไม่ได้หมายความว่างานไม่มี...นี่นา อย่าทำตนเหมือนคนไม่มีค่า อย่าหายใจทิ้งไปวัน ๆ พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองอยู่เสมอ กินเงินเดือนหลวงทุกเดือน คนของหลวงต้องทำอะไรเพื่อทดแทนหลวงบ้าง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด งานที่นอกเหนือหน้าที่จะต้องไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพกับตัวเองและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และแล้วความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในสมองทันที “ทำงานเชิงรุก...เพราะประโยคนี้ ประโยคเดียว“

       นึกทบทวนการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทุกครั้งที่มีงานจะมีเจ้าหน้าที่เอางานมาส่งให้   ที่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ และนัดมารับงานคืน ซึ่งดูตามความยากง่ายของงาน บางครั้งการตกลงงานที่ไม่ชัดเจน ทำให้งานเกิดความล่าช้า , ทำให้เสียเวลา , เกิดความผิดพลาดบ่อย ๆ โดยชี้วัดจากอุบัติการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งช่วงหลังได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมด เน้นการทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น โดยการอาสาออกไปขอรับงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ทุกวัน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยก็จะนำงานไปคืนตามหน่วยงานด้วยตัวเอง จุดเน้นที่ตั้งไว้ ส่งงานถึงที่หมาย ถูกต้อง ทันเวลา ไม่เกิดอุบัติการณ์และผู้รับผลงานพึงพอใจ หรือถ้าวันไหนไม่มีงานจริง ๆ  ก็จะถือโอกาสไปช่วยงานห้องบัตร หรือเป็นประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการมารับบริการ เพื่อเป็นการไถ่โทษกับผู้รับบริการที่ก่อนหน้านี้ ที่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปบ้าง ทุกครั้งที่ฉันได้ออกไปช่วยงานที่นอกเหนืองานประจำ (รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง)  ใครจะรู้ภายในใจก็มีแอบภูมิใจอยู่ลึก ๆ ที่เราก็เป็น (ส่วนเล็กๆ) ส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวด โดยอาศัยการพูดคุย ซักถามอาการ หรือเพียงแค่การแสดงออกเล็ก ๆ น้อยของเราก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เจ็บไข้ในยามนั้น แม้เป็นการช่วยบรรเทาเบื้องต้นก็ยังดี หรือบางครั้งถ้าหน่วยงานไหนต้องการให้ฉันไปช่วย ฉันก็ยินดีช่วยเหลือ คนของประชาชนต้องทำให้ได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว

     ตามความคิดของตัวผู้เขียนเองการทำงานคุณภาพเปรียบเหมือนคนที่กำลังต่อภาพจิ๊กซอ  จิ๊กซอเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะงดงามแค่ไหนอยู่ที่ความใส่ใจของคนต่อ ฉะนั้น  ตัวต่อทุกตัวเป็นส่วนสำคัญทั้งหมด ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใด จิ๊กซอจะขาดความสมบูรณ์ทันที  ตัวต่อตัวนี้อาจไม่ใช่ปลายเจดีย์ หรือฐานของเจดีย์ แค่ต้นหญ้าที่อยู่ข้างๆ ก็ภูมิใจแล้ว หลายแนวคิดเชื่อว่าคนคุณภาพ ย่อมคิดเรื่องคุณภาพ...พูดเรื่องคุณภาพ...และนำไปสู่กระบวนการคุณภาพ  ฉันใดก็ฉันนั้น

หมายเลขบันทึก: 317717เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2009 19:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 11:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (442)

ขอให้กำลังใจการทำงานแบบมีคุณภาพ เพื่อบริการที่ดีแก่ประชาชนนะคะ..

 

สวัสดีค่ะ...คุณ P บุษรา

น้องมาถูกทางแล้วค่ะ

คนคุณภาพ ย่อมคิดเรื่องคุณภาพ...พูดเรื่องคุณภาพ...และนำไปสู่กระบวนการคุณภาพ

ขอบคุณค่ะ

น้องสาวเราเก่งจัง คิดแบบเด็ก ทำแบบผู้ใหญ่ ที่ใส่ใจคุณภาพ ประทับใจผู้ใช้บริการ คือ ยอดปรารถนา ผู้มาโรงพยยาบาล

จะมีอีกสักกี่ร้อยกี่พันไหมที่คิดอย่างนี้

 • ขอบคุณค่ะ คุณนงนาท
 • นับเป็นเกียรติมาก ๆ ที่มาให้กำลังใจเป็นคนแรกเลยค่ะ
 • เป็นกำลังใจที่หลั่งไหลมามอบให้บุษราอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 • ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูอี๊ด
 • "คนคุณภาพ ย่อมคิดเรื่องคุณภาพ...พูดเรื่องคุณภาพ...และนำไปสู่กระบวนการคุณภาพ" จะพยายามทำตัวเองให้มีคุณภาพให้ได้ แม้จะต้องฝันฝ่าอุปสรรคอีกมากมายที่ขวางกั้นอยู่.....
 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวย ๆ และกำลังใจดี ๆ ที่มอบให้บุษราค่ะ

แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ

คาดว่าน่าจะได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลในเร็ววันนี้ครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์..น้านก

 • น้องซิลเวียอ่านแล้วเห็นภาพเลยค่ะ..เข้าใจบรรยากาศของโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่มีอยู่น้อย..ในขณะทีผู้บริการนั้นมีมาก..ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันแบบตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียว
 • น้องซิลเวียอ่านบันทึกนี้แล้ว..ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ
 • อยากบอกอาจารย์ว่า..น้องซิลเวียชอบประโยคต่อไปนี้มากค่ะ

เข้าใจแล้วว่าใช้คนให้เหมาะสมกับงาน “ก็งานนี้แหละ”ฉันรักงานที่ทำและมีความสุขมากขึ้นทุกวัน งานทุกงานที่ได้รับมอบหมายถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ทำให้สมองโลดแล่น เพราะมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา และที่แห่งนี้ที่สอนให้ฉันได้รู้จักคำว่า “ความอดทน“ “การให้    ,การแบ่งปัน” และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น   

 • และประโยคต่อไปนี้ค่ะ

การทำงานคุณภาพเปรียบเหมือนคนที่กำลังต่อภาพจิ๊กซอ  จิ๊กซอเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะงดงามแค่ไหนอยู่ที่ความใส่ใจของคนต่อ ฉะนั้น  ตัวต่อทุกตัวเป็นส่วนสำคัญทั้งหมด ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใด จิ๊กซอจะขาดความสมบูรณ์ทันที

 • น้องซิลเวียอ่านบันทึกนี้แล้ว..มีความหวังแทนผู้รับบริการทุกคน ที่ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพะโต๊ะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ อาจารย์พรชัย
 • มีพี่ชายเก่ง ๆ น้องสาวก็จะเจริญรอยตามบ้าง (555)
 • จริง ๆ แล้วบุษรายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงตัวเองทั้งเรื่องงาน , การเขียนเรื่องเล่า ก็ยังรอให้พี่ ๆ น้อง คอยชี้แนะแนวทางให้บุษราด้วย บุษรายังมีอะไรที่ห่างไกลคนอื่น ๆ อีกหลายเท่าตัว ด้วยตัวเองมิใช่คนเก่ง  (มีอย่างเดียวที่เชิดหน้าชูตาให้กับครอบครัวได้ คือ อาศัยว่าเป็นคนขยันค่ะ)
 • ในฐานะผู้ให้บริการคนหนึ่งก็จะต้องให้ในสิ่งที่นอกเหนือหน้าที่เสมอค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณหนานเกียรติ
 • ถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเยียนที่โรงพยาบาลพะโต๊ะยินดีต้อนรับตลอดเวลาค่ะ  
 • แต่มีข้อแม้ว่าโรงพยาบาลพะโต๊ะเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็ก ๆ อยู่กันแบบครอบครัว และที่สำคัญอยู่ห่างไกลความเจริญมาก ๆ ถ้ามีโอกาสได้มาจริง ๆ จะได้ทำใจไว้ก่อนค่ะ (555)
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน
 • ขอบคุณค่ะ

น้อยคนนัก

ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก

หลายคนต้องทำตนให้รักในสิ่งที่ทำ

น้องนก โชคดี ที่มีความสุขกับการทำงาน

อย่าลืมเผื่อแผ่ความสุขให้คนรอบข้างนะคะ

 • ขอบคุณค่ะ น้องซิลเวีย
 • นักเขียนตัวน้อย ๆ ของน้านก เข้าใจการทำงานและมาเรียนรู้พัฒนาการของโรงพยาบาลพะโต๊ะอย่างลึกซึ้งจริง ๆ ค่ะ
 • เย้...ดีใจจังเลยที่สามารถเขียนเรื่องแล้วสามารถทำให้น้องซิลเวียชอบได้ "ตั้ง 2 ประโยคเลย" น้านกซึ้งในน้ำใจอย่างมากมายแล้วค่ะ แค่น้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มอบให้น้านกอย่างต่อเนื่องน้านกก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนแล้วค่ะ นอกจากคำว่าขอบคุณค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ พี่ jaja
 • นกรักงานที่ทำและมีความสุขมากขึ้นทุกวัน อยากแบ่งปันความสุขให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้บ้าง ก็เลยนำเรื่องนี้มาเขียนเป็นเรื่องเล่าค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่พี่ jaja มอบให้บุษราค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ 

                 

                             แวะมาทักทาย  กินข้าวแลงแล้วยังคะ

                             สบายดีนะ  ไปแล้ว

 • ขอบคุณค่ะ คุณครูวิไล
 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทาย พร้อมกับมอบดอกไม้สวย ๆ มาให้บุษรา
 • บุษราสบายดีค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณ บุษรา ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความชื่นชมครับ

(หรือถ้าวันไหนไม่มีงานจริง ๆ ก็จะถือโอกาสไปช่วยงานห้องบัตร หรือเป็นประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการมารับบริการ เพื่อเป็นการไถ่โทษกับผู้รับบริการที่ก่อนหน้านี้ ที่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปบ้าง ทุกครั้งที่ฉันได้ออกไปช่วยงานที่นอกเหนืองานประจำ (รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง)

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาสู่คุณภาพครับ

14ธค. นี้ มางาน ลีน ทูเลิน ที่มอ.หาดใหญ่มั้ยครับ จะรอพบครับ

สวัสดีค่ะ

- ทำงานด้วยหัวใจจริง ๆ เลยค่ะ

- บริการด้วยเชิงรุก ดีกว่าตั้งรับ ได้ผลมากกว่าเสียอีกค่ะ

รอรับงาน เหมือนเป็นนาย การออกไปรับงานได้ทั้งงาน และน้ำใจ

- คิดแบบนี้นะค่ะ เดิมก็ทำงานคุณภาพ ออกไปถาม ตามงาน มีงานค้าง

ถามเหตุ ช่วยแก้ไขบ้าง ขาดความรู้ ไม่เข้าใจอธิบายเสริม หรือไม่รู้ถามผู้รู้กว่า

มาตอบให้ ขาดคนพิมพ์ช่วยพิมพ์ให้

- แนะนำนอกรอบ บ้างเดิน บ้างขี่จักรยานตามหน่วยงานไกล ๆ ด้านล่างตึกบ้าง

ได้อีกรสชาดคะ

- ขอให้ทำงานด้วยหัวใจแห่งความสุขค่ะ

 • ขอบคุณค่ะ คุณวอญ่า
 • ขอบคุณในกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องเราในฐานะผู้ให้บริการต้องให้ในสิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้รับบริการทุก ๆ คนเสมือนเป็นญาติมิตรของเราเองผู้ให้สบายใจ ผู้รับก็อบอุ่นหัวใจเช่นเดียวกัน 
 • ตอนนี้ยอมรับว่าพบความสุขที่แท้จริงแล้ว ใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายทั้งใจหรือยังต่างหาก...
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณเพชรน้อย
 • คนสาธารณสุขด้วยกันก็ย่อมเข้าใจในทุกเรื่องอยู่แล้วใช่มั๊ยค่ะ
 • ทุกเรื่องที่เขียนออกไปหวังว่าคงมีประโยชน์บ้าง อย่างน้อยมีคนเข้าการทำงานก็พอใจแล้ว
 • คนสาธารณะคนนี้มีอะไรขอให้บอก (ยกเว้นเรื่องเงิน)
 • ขอบคุณสำหรับไมตรีจิตที่คุณเพชรน้อยมอบให้  บุษราคงไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคำว่า ขอบคุณค่ะ

มาชม

เห็นคมในมุมคิดดีจังนะครับ...ที่ว่า...การทำงานคุณภาพเปรียบเหมือนคนที่กำลังต่อภาพจิ๊กซอ ...

สวัสดีค่ะ  น้องนก

ชอบจังเลยค่ะ  อย่าทำตนเหมือนคนไม่มีค่า อย่าหายใจทิ้งไปวัน ๆ

มาร่วมเข้าใจหัวอกหัวใจของคนคุณภาพค่ะ  หลายคนชอบมองว่าเรา ว่างงาน  เมื่อเราอยากไปช่วยคนอื่นบ้าง  ต้องหมุนต้องปรับเหลี่ยมความคิดให้คิดบวกบ้าง

ขอชื่นชมน้องนกค่ะ  และองค์กรเลือกคนไม่ผิดที่เลือกน้องน้องอยู่ที่ศูนย์คุณภาพ  พี่เองก็คิดเสมอว่าเราต้องทดแทนคุณแผ่นดิน  ทำงานให้สมกับเป็นข้าฯของแผ่น "อย่าอยู่อย่างไร้ค่า"  องค์กรเราจะมีคุณภาพและมีคุณค่าอย่างยิ่งมีคนดีและมีคุณภาพเข้ามาร่วมดูแลองค์กร...พวกเราก็เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ไปต่อเติมให้ภาพๆนั้นสมบูรณ์  ดังนั้นจะขาดเราและขาดเขาก็ไม่ได้  พวกเราต้องช่วยกันต่อเติมซึ่งกันและกัน

ขอบคุณบันทึกดีๆ  แง่งามทางความคิดดีๆ  ของน้องนกค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวนะคะ ต่อจิ๊กซอให้สมบูรณ์ภายในเร็ววัน..มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดียามค่ำจ๊ะเพื่อน บุษรา

* ไม่มีใครอยากเจ็บป่วย หรือไปโรงพยาบาล ถ้าไม่จำเป็น  คนไข้ทุกคนต้องการกำลังใจ ถ้าเข้าเห็นเจ้าหน้าที่ให้บริการ ดูแล ให้คำแนะนำ เขาก้แทบหายป่วยแล้วละ....

* ถูกต้องจ้ะ หัวใจของงานบริการ คือ ทำให้ผู้รับบริการประทับใจให้มากที่สุด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ให้อภัย และแบ่งปันค่ะ  บุษราทำดีที่สุดเลย

* เป็นกำลังใจให้เพื่อทำต่อไปนะจ๊ะ

* อ้อ!...ลืมบอกเพื่อนไปเรื่องนึงนะ เมื่อก่อน เราชื่อบุษรินทร์ คล้ายกับบุษรา มั้ย  แต่ที่เปลี่ยนเป็น ศุภมาศ เพราะสุขภาพไม่ดีเลย ตอนนั้นแย่มากๆ ถึงขั้นทรุด...วูบจากอาการเนื้องอกที่สมอง... พระท่านเลยเปลี่ยนชื่อให้ ใช้ ศ ซึ่งความหมายว่า "อายุ" ปิดหัวปิดท้าย เป็น "ศุภมาศ"  ท่านทักแล้วก็เลย กลายเป็นศุภมาศจ๊ะ.... ไม่เคยบอกใครนะเนี่ย นอกจากบุษรา

* คิดถึงจังคนอะไร ไม่รู้ คุยด้วยแล้วมีความสุข  หายเครียดทุกทีเลย

 

มาให้กำลังใจคนงามแห่งโรงพยาบาลพะโต๊ะจ้า....

 • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ umi
 • คำชื่นชมเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นการต่อชีวิตนักเขียนคนนี้ให้มีแรงและกำลังใจที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
 • ขอบคุณสำหรับความเมตตาที่มีให้บุษราค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ ทีมงาน SHA โรงพยาบาลแก่งคอย
 • ขอบคุณค่ะที่หยิบยื่นน้ำใจมาให้ทีมงาน SHA โรงพยาบาลพะโต๊ะอย่างต่อเนื่อง เป็นกำลังใจดี ที่ชาวโรงพยาบาลพะโต๊ะทุกคนจะไม่มีวันลืมพระคุณ โรงพยาบาลพะโต๊ะยังมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องต่อยอดให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ คำว่าคุณภาพ ไม่มีวันที่สิ้นสุด...
 • บุษราในฐานะมนุษย์โรงพยาบาลคนหนึ่งก็จะช่วยเหลือในส่วนที่จะทำได้ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
 • ขอบคุณข้อคิดและคำแนะนำต่าง ๆ  ที่หยิบยื่นให้บุษราค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ พี่add
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่แสนดี ความห่วงใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ เราจะคอยเติมเต็มซึ่งกันและกัน แล้วเราจะก้าวพ้นวิกฤตไปด้วยกันค่ะ
 • จิ๊กซอตัวสุดท้ายใครจะรู้ว่าเป็นพี่ add คนนี้เลย.....
 • ขอบคุณค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
 • โลกกลมจริง ๆ เลย เป็นไปได้อย่างไรที่ชื่อเราสองคนจะคล้าย ๆ กัน บุษรินทร์ , บุษรา (นี่ถ้าเป็นคนละเพศกันมีโอกาสได้เป็นเนื้อคู่กันได้แน่ ๆ)  แต่มีข้อแตกต่างระหว่างเราสองคน คือ บุษรา อยู่มาครึ่งค่อนคนแล้ว แต่ยังไม่มีใครมาเป็นเจ้าของหัวใจเลย.....นี่แหละความอาภัพของบุษราค่ะ (ขออนุญาตฟ้องเลย...นะพี่)
 • คิดถึงจังเลยคนอะไรไม่รู้ ได้พูด ได้คุย แค่เพียงตัวอักษร มีความสุขที่ได้บอกเล่า ถ้ามีโอกาสได้เจอกันตัวเป็น ๆ จะมีความสุขขนาดไหนหนอ.....
 • ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่แสนดีค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณอ้อยเล็ก
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าจริง ๆ  บุษรามีกำลังใจที่จะเขียนเล่า หรือ ทำอะไรในสิ่งดี ๆ ได้อีกเยอะเลย ถ้ามีกำลังใจอย่างหนาแน่นอย่างนี้ ขอบคุณช่อดอกไม้สวย ๆ ค่ะ
 • บุษราไม่งามจริงอย่างคุณอ้อยเล็กว่าซะแล้ว ณ.ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าของหัวใจเลย คนอาภัพแม้กระทั่งความรักน่าสงสารมั๊ยค่ะ....
 • ขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณบุษรา
 • มาชื่นชมผู้ที่มีจิตสาธารณะ
 • งานบริการเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ต้องอดทนพบคนสารพัด
  หากไม่ทำด้วยใจคงหาความสุขยาก...
 • ขอบพระคุณมุมมองดี ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณธรรมทิพย์
 • งานบริการเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่างที่คุณธรรมทิพย์กล่าวค่ะ หลายเรื่องหลายบอกตัวเองในหลาย ๆ ครั้ง ว่าถ้าวันนี้เราทำงานกับกระดาษปัญหาต่าง ๆ ก็คงจบไปได้ด้วยดีภายในวันนั้น ๆ  แต่วันนี้เราทำงานกับผู้คนมากมาย  ต่างคนต่างความคิด ต้องอาศัยความอดทน ด้วยใจที่หนักแน่นเตือนสติพร้อมกับเรียกสัมปชัญญะของตัวเองกลับมาทุกครั้งที่เริ่มมีสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมเข้ามา "ต้องมีสติ และความอดทนให้มาก ๆ"  ถึงจะพ้นผ่านวิกฤติไปได้.....
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่มอบให้บุษรามาโดยตลอดค่ะ

มาให้กำลังใจสาวสวยใจดีค่ะ ,,,,คิดถึงเสมอ จ้า.....

น้องสาวที่น่ารัก บุษรา  จิ๊กซอตัวสุดท้ายเป็นพี่แอ้ดจริงเหรอคะ..น้องสาวพี่ปากหวานใช่ย่อยนะคะเนี่ย..สักวันเราคงมีโอกาสเจอกันฉันพี่น้องบ้างนะคะ...มีความสุขมากมากค่ะ

 • ขอบคุณค่ะ คุณมนัสนันท์
 • มาเป็นกำลังใจให้บุษราอย่างต่อเนื่อง บุษราไม่ทราบว่าจะทดแทนบุญคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวโกทูโน ทุก ๆ ท่านได้อย่างไรหมด เพราะทุกคนเป็นส่วนผลักดันให้บุษรามีวันนี้ได้ นักเขียนสมัครเล่นคนนี้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะแรงใจดี ๆ...ที่ทุกคนมอบให้ค่ะ
 • คิดถึงเช่นกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ บุษรา

 • การต่อจิ๊กซอ เป็นบูรณาการความมีคุณค่าที่มีอยู่ในตัวตน
 • มาสร้างสรรผลงานอย่างเป็นระบบที่มีคุณอย่างยิ่ง
 • หลานม่อนก็กำลังฝึกต่อจิ๊กซอเหมือนกัน
 • โตขึ้นจะได้เป็นคนที่มีคุณค่าแบบ คุณน้าบุษรา

 • ขอบคุณค่ะ พี่ add
 • ถึงเราสองคนจะรู้จักกันในเวลาที่ไม่นานนัก ไม่เคยเห็นตัวจริง รู้จักแค่ตัวอักษร แต่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกันค่ะ ถ้ามีโอกาสได้เป็นพี่น้องกันจริง ๆ ก็จะดีที่สุด ยินดีต้อนรับพี่สาวค่ะ เพราะบุษราเป็นลูกคนแรกของครอบครัว อยากมีพี่สาวมาก ๆ ค่ะ
 • ระลึกถึงค่ะ  
 • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจักษ์
 • กำลังใจเป็นส่วนที่สำคัญกับชีวิตของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะตัวบุษราเอง
 • บุษราสัญญาว่าจะรักษาความดีให้สมบูรณ์อย่างนี้ตลอดไปค่ะ 
 • สำหรับหลานม่อนบุษราเชื่อว่าต้องเป็นอนาคตของชาติที่ดีอย่างมีคุณค่าได้แน่นอน คงไม่ทิ้งห่างคุณตาเป็นแน่แท้
 • ขอบคุณสำหรับไมตรีจิตที่มอบให้บุษราเสมอมาค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาอ่าน "คนคุณภาพคิดและบอกเล่า"

ดีใจที่ได้รู้จักและเป็นกัลยาณมิตรกับคุณบุษรานะคะ....

ไม่ว่าจะเป็นปลายเจดีย์ ฐานเจดีย์ หรือต้นหญ้าที่อยู่ข้าง ๆ เจดีย์ ... หากมีความคิดมูลค่าเพิ่มเช่นนี้.... เต็มความหมาย ควรแก่การยกย่องค่ะ

ชื่นชมและคารวะด้วยหัวใจค่ะ

(^___^)

 

 • ทำงานด้วยหัวใจอย่างนี้ คุณภาพเกิดแน่..ชื่นชมคนคุณภาพครับ
 • ขอบคุณประสบการณ์ดีๆครับ

สวัสดีคะ พี่นก มาให้กำลังใจคนคุณภาพที่ทำงานเชิงรุกนะคะ

ว่าแต่การพัฒนาคุณภาพอาจเปรียบอีกมุมหนึ่งคือการต่อเลโก้ ซึ่งไม่มีภาพสำเร็จที่ตายตัวแต่จิ๊กซอว์อาจจะมีภาพที่ต้องการอยู่ในใจแล้ว เหมือนปรนัย ค่ะ

 • ขอบคุณค่ะ คนไม่มีราก
 • คนไม่มีราก คือต้นแบบของบุษราในการทำความดี ตั้งแต่บุษราเริ่มเข้าวงการนี้ 4 เดือน คนไม่มีรากคอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ คอยชี้แนะ คอยส่งเสริมตลอดมาเป็นความจริงใจที่บุษราไม่มีวันลืมเลือน
 • 10 คนอ่าน ไม่เท่า 1 คนคอมเม้นท์
 • 3 นาทีสำหรับการอ่าน 2 นาที สำหรับคอมเม้นท์หน้าที่ที่ดีก็สิ้นสุดลงแล้ว
 • แต่หน้าที่คนเขียนเรื่องอีกสักหมื่นล้านนาทีไม่เคยจบไปจากใจ เพราะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 • ขอบพระคุณค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ อาจารย์พอลล่า
 • การทำงานในฐานะผู้ให้บริการ "การทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คนไข้วันนี้ที่เขามาเพราะเขาคิดว่าโรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายที่เขาเหล่านั้นจะหายจากโรคที่เขาเป็นได้  เพราะเขาไว้ใจเรา.....เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเท่าที่จะทำได้ค่ะ.....
 • ทั้งนี้ต้องขอบคุณผ่านโครงการ SHA ขอบคุณเรื่องเล่าดี ดี สิ่ง ๆ นี้ที่ทำให้พฤติกรรมไม่ดีทั้งหลายได้หลอมละลายไปหมดแล้ว เวลาที่เหลือ ก็จะมุ่งหน้าทำสิ่งที่ดี ๆ ต่อไป เพื่อทุกลมหายใจของทุกคน
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่อาจารย์มอบให้ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ธนิตย์
 • "การทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" เป็นการเยียวยาคนไข้ด้วยหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บางครั้งดีกว่ายาหลาย ๆ ขนานทีเดียว 
 • ทั้งนี้ต้องขอบคุณผ่านโครงการ SHA ขอบคุณเรื่องเล่าดี ดี สิ่ง ๆ นี้ที่ทำให้พฤติกรรมไม่ดีทั้งหลายได้หลอมละลายไปหมดแล้ว เวลาที่เหลือ ก็จะมุ่งหน้าทำสิ่งที่ดี ๆ ต่อไป 
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ น้องนก

อ่านเม้นท์ของ อ.พอลล่าแล้วบอกว่างานคุณภาพเหมือนการต่อเลโก้ เห็นจะจริงจ๊ะ ว่าเราอยากจะให้เป็นรูปอะไรก็ได้ จะเติมสีอะไรก็ได้ สุดท้ายเราก็ได้ภาพที่เหมือนกัน แต่ด้วยวิธีของแต่ละคนที่ต่างกัน เสร็จเร็วบ้าง ช้าบ้างตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน...เข้าใจละ และการต่อจิ๊กซอว์ก็คือ เครื่องมือ กระบวนการ ระบบงาน และมาตรฐานนั่นเอง

สติมา ปัญญาเกิด ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีค่ะ คุณ namsha
 • ขอบคุณสมาชิกที่เหนียวแน่นคนนี้ตามมาให้กำลังใจกันตลอด
 • หนึ่งคำคอมเม้นท์ต่อกำลังใจให้คนเขียนเรื่องได้เยอะทีเดียวค่ะ
 • เป็นการเข้าใจที่ตรงกันคือ การต่อจิ๊กซอก็คือ เป็นเครื่องมือ กระบวนการ ระบบงาน และมาตรฐาน เป็นคำตอบที่ชัดเจนจริง ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะที่มาช่วยเติมเต็มให้บุษราเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สวัสดีค่ะ...

แวะมาให้กำลังใจค่ะ...

สวัสดีค่ะน้องบุษรา

            โรงพยาบาลคือที่พึ่ง คือความหวังของผู้ป่วย

            ที่เขาหวังว่าจะบรรเทาจากอาการเจ็บปวด

            หากได้เจอกับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกัลยาณมิตร ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาล หรืออื่น ๆ

            ก็ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย หรือความเจ็บปวดนั้นได้

            ขอบคุณค่ะสำหรับบันทึกดี ๆ ที่นำมาให้อ่าน

            และขอบคุณค่ะที่แวะไปเยี่ยมครูอิงเสมอ ๆ

 

 

 

 • ระลึกถึง..เสมอครับ
 • มาให้กำลังใจและ..
 • ช่วงนี้ -กพ จะไม่ค่อยว่าง ขอถือโอกาสอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คุณนกบุษรา มีโชค มีความสุขตลอดปี ๒๕๕๓ และตลอดไปด้วยครับ

มาร่วมเป็นกำลังใจให้ในการทำงานครับ

สวัสดีจ๊ะเพื่อนที่คิดถึง

ตอนแรกก็คิดนะ...เอ...จะบอกเรื่องชื่อเดิมดีมั้ยเนี่ย  แต่ใจมันอยากบอกมากกว่า  ฮิ ฮิ  

- อะไรเอ่ย?.... "คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า" ตัวเองรู้ไหม? 
ถ้ามีคู่แล้วจะรู้ซึ้ง..ว่ามันหนักหนาสาหัสแค่ไหน .... โอ๊ยๆ  พูดให้เพื่อนกลัวเล่นๆ น่ะ....  การที่คน 2 คน มาใช้ชีวิตร่วมกัน มันต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ต้องปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไหนจะเรื่องญาติพี่น้อง บางคนก็รับไม่ได้ก็มี เกิดปัญหาครอบครัวตามก็เยอะ...

 ดังนั้นการมีคู่ครอง ไม่ใส่สิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข  หรือสมบูรณ์หรอกนะจ๊ะ... อย่าคิดมาก.... เดี๋ยวพอจะมาก็มาเองแหละ... ครูใจดีเสียอีก แต่งงานเร็ว ยังใช้ชีวิตโสดไม่คุ้มเลย....ฮา... อิจฉาบุษราจะตาย... ยิ่งคุยยิ่งสนุก  เมื่อไหร่จะได้เจอกันน๊า!...

- วันหยุดบุษราได้หยุดหรือเปล่า เมื่อเช้าไปทำบุญ  แต่วันจันทร์ต้องอบรมจ้ะ

* คิดถึงอีกแล้ว

 

สวัสดีค่ะ ขอชื่นชมคนทำดี จิตอาสา ในรพ.

เวลาที่คนไข้มาหาหมอ มีความทุกข์อยู่แล้ว ยิ่งมารอคิว มีหลายกระบวนการขั้นตอน

ขนาดทำงานในรพ. เวลามาหาหมอทีก็งง

ความสุขมีอยู่รอบๆตัว คิดถึงที่ไรก็มีความสุข ยิ่งเห็นแววตา รอยยิ้มของคนไข้แล้ว

ทำดีต่อๆไปนะคะ

 

 

P
น้องบุษรา น้องสาวที่รัก  พี่addยินดี่จะเป็นพี่สาวให้น้องสาวนะคะ
เราสองคนดูเหมือนจะมีความผูกพันกันแบบประหลาดนะคะ
คุ้นเคย สนิทสนม เพียงรู้จักกันไม่นาน
ดีใจที่พี่ได้รู้จักน้องค่ะ
 • หอบเอากำลังใจมาให้ค่ะ...สู้ ๆ นะค่ะ...ขอเอาใจช่วยค่ะ

 

 

 

สวัสดีค่ะ พี่บุษรา

ไม่ได้มาทักทายหลายวันคิดถึงค่ะ

วันหยุดยาวแม่มาเยี่ยมเลยพาแม่ไปเที่ยววันพ่อค่ะ

มีความสุขที่สุดในวันหยุดนี้ พรุ่งนี้แม่ก็กลับแล้ว

พี่ได้หยุดหลายวันไปเที่ยวไหนบ้าง ค่ะ

สวัสดีวันพ่อค่ะ วันหยุดนี้ไปไหนรึปล่าวค่ะ ครูบันเทิงไปจุดเทียนชัยถวายพระพร และพาเด็กๆไปรำด้วย  สบายดีน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะน้องบุษรา

 • มาส่งกำลังใจให้หลังวันพ่อ1 วันนะคะ
 • ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ร.พ.ผู้ขยันขันแข็งนะคะ
 • ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญ...โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นที่พึ่งของเราทั้งนั้น....จิ๊กซอตัวไหนคนไข้ที่กำลังเป็นทุกข์ต่างขอพึ่งพิงทั้งนั้น...
 • ขอให้กำลังใจคนขยันทำงานเพื่อมวลมิตรทั้งหลายนะคะ
 • สวัสดีค่ะคุณบุษรา
 •  แวะมาขอบคุณ และชื่นชมคนทำงานเก่ง
 • " ตัวต่อทุกตัวเป็นส่วนสำคัญทั้งหมด ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใด จิ๊กซอจะขาดความสมบูรณ์ทันที "
 • จิ๊กซอของคุณบุษราย่อมงดงามเสมอ
 • เพราะความจริงใจ ความตั้งใจของคนต่อจิ๊กซอ
 • มีความสุขในการทำงานค่ะ

กำลังใจเพียบเลยนะคะ

อย่าลืมอีกบล็อคนึงนะคะพี่่ ยังรอเรื่องลงอยู่ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้า่ะ คิคิคิ

 • มาอ่านบันทึกดีๆครับ
 • เห็นแค่หัวเรื่องก็ผ่านประเมินแล้วครับ
 • สุขสันต์วันพ่อครับ
 • ช่วยกันทำให้พ่อมีความสุขนะครับ
 • ขอเป็นกำลังใจให้แด่ผู้มีอุดมการณ์อย่างคุณบุษราจงหยัดยืนอยู่บนโลกที่ต้องการความถูกต้องแล้ะยุติธรรมด้วยครับ ด้วยจจิตคารวะ บินหลาพลัดถิ่นครับ

  • เอาเรื่องฐานเจดีย์มาฝาก
  • สิ่งต่างๆต้องเริ่มจากฐานเจดีย์ครับ
  • ถึงมั่นคงและไปต่อได้ครับ

  หวัดดีค่ะคุณบุศรา

  มาสมัครช่วยงานที่โรงพยาบาลพะโต๊ะด้วยคนค่ะ

   ไม่ได้จบทางด้านนี้แต่อยากช่วย

  เพราะปี 53 งานเข้าคงยุ่งน่าดูน๊ะค๊ะ

  ขออยู่แผนกบัตรก็แล้วกันอย่างน้อยก็

  ซักประวัติและค้นประวัติคนไข้ คงพอทำได้อยู่ค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณบุษรา...ปีหน้า (2553) คงต้องรักษาสุขภาพให้มากกว่านี้แล้วนะคะ...เอาใจช่วยค่ะ

  สวัสดีจ๊ะบุษรา

  * สบายดีไหม วันหยุดที่ผ่านมา ได้หยุดหรือเปล่าจ๊ะ

  * ครูใจดี ได้ทำบุญเลี้ยงพระ และทอดผ้าป่า ให้พ่อ พ่ออุ๊ย  แม่อุ๊ย ที่วัดจ้ะ

  * ส่วนวันที่ 7 มีประชุม เลยไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนเลย

  * งานยุ่งหรือเปล่า... มาอะไรให้เพื่อน (พี่) พอจะช่วยได้บ้างก็บอกนะจ๊ะ

  * ยินดีเสมอค่ะ

  * คิดถึงจ้ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณบุษยมาศ
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณอิงจันทร์
  • โดยตามธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากจะมาโรงพยาบาล เพราะเขาเจ็บ เขาปวดจริง ๆ ถึงมาพึ่งโรงพยาบาล วันนี้ที่เขามาเพราะเขาคิดว่าโรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายที่เขาเหล่านั้นจะหายจากโรคที่เขาเป็นได้ เพราะเขาไว้ใจเรา  หากได้เจอกับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกัลยาณมิตร ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาล หรืออื่น ๆที่คุณอิงจันทร์กล่าวมาทั้งหมดบุษราซึ้งจริง ๆ เข้าใจถึงผู้มารับบริการเป็นอย่างดี
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามสัก
  • ขนาดไม่ค่อยว่างแต่ยังมีน้ำใจแวะมาเยี่ยมเยียนบุษราขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ ขอให้คุณสามสักมีแต่ความสุข ความเจริญเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับความเมตตาที่มอบให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูคิม
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้บุษราค่ะ
  • มีความสุขสันต์วันพ่อเช่นกันนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • กำลังใจอย่างต่อเนื่องแบบนี้บุษราสู้ตายค่ะ มาร่วมเป็นกำลังใจให้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
  • สุดท้ายบุษราก็รู้ความจริง ๆ ว่าชื่อของเราสองคนไซร้ใกล้เคียงกัน นั้นนะสิทำไมถึงถูกชะตากันนัก
  • "คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า" นั่นนะสิมันเป็นอย่างไรหนอ?........
  • วันหยุดบุษราได้หยุดอยู่กับพ่อที่บ้าน "ทำบุญกับพระที่บ้าน" รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก ได้ทดแทนบุญคุณท่านบ้าง....
  • คิดถึงอีกแล้วเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่แดง
  • เราคนสาธารณสุขด้วยกันมองตา ก็ย่อมรู้ถึงใจ คนให้บริการก็ย่อมเข้าใจการทำงานด้วยกันดี ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเราท้อถอย ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด.......
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้บุษราค่ะ 
  • ขอบคุณค่ะ พี่ add
  • บุษราก็ยินดีที่ได้มีพี่สาวเป็นของตัวเองซะที  "เราสองคนดูเหมือนจะมีความผูกพันกันแบบประหลาดนะคะคุ้นเคย สนิทสนม เพียงรู้จักกันไม่นานดีใจที่พี่ได้รู้จักน้องค่ะ" บุษราก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เหมือนเราเคยเป็นพี่น้องมาแต่ชาติปางไหน มาชาตินี้แค่เห็นรูปภาพ และตัวอักษร ก็รู้สึกได้ว่ามีความรู้สึกคุ้นเคยกันมานานแสนนาน
  • ขอบคุณความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณอ้อยควั้น
  • อุตส่าห์หอบเอากำลังใจมาให้อย่างนี้บุษรา...สู้ ๆ ตายค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่แสนดีที่มีมาให้โดยตลอดค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณกานต์
  • ยินดีกับคุณกานต์ด้วยที่คุณแม่มาเยี่ยม มีความสุขตามประสาครอบครัวขอชื่นชมค่ะ
  • สำหรับบุษราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอยู่กับครอบครัวที่บ้านก็มีความสุขตามประสา พ่อ แม่ และลูก ๆ ค่ะ 
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาเยี่ยมเยียนกัน
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • วันพ่อบุษราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งค่ะ แต่ส่วนมากบุษราก็กลับไปอยู่กับ พ่อ แม่ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์อยู่แล้ว  
  • บุษราสบายดีน่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มอบให้ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ Preeda
  • ขอบคุณค่ะที่มาส่งกำลังใจให้ในวันพ่อ และขอขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะโต๊ะทุก ๆ คน  "ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญ...โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นที่พึ่งของเราทั้งนั้น....จิ๊กซอตัวไหนคนไข้ที่กำลังเป็นทุกข์ต่างขอพึ่งพิงทั้งนั้น... ขอให้กำลังใจคนขยันทำงานเพื่อมวลมิตรทั้งหลายนะคะ"
  • ขอน้อมรับกำลังใจที่คุณ Preeda มอบให้ทั้งหมดทั้งปวง
  • ขอบคุณสำหรับความเมตตาที่มอบให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเอื้องแซะ
  • ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและกำลังใจที่มอบให้บุษราคนนี้มาโดยตลอด  บุษราไม่ใช่คนเก่ง "อาศัยว่าเป็นคนขยัน" ก็เลยยืนในจุดตรงนี้ได้
  • ตัวต่อทุกตัวเป็นส่วนสำคัญทั้งหมด ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใด จิ๊กซอจะขาดความสมบูรณ์ทันที " จิ๊กซอของคุณบุษราย่อมงดงามเสมอได้ก็เพราะกำลังใจดี ๆ  ที่พี่ ๆ น้อง ๆ  ชาว gotoknow มอบให้บุษราค่ะ  
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่แบ่งปันให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ น้องอัจ
  • กำลังใจจากพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ชาว gotoknow ทุกคนมาเป็นกำลังใจ ทุกคนให้การต้อนรับที่ดี ทำให้พี่นกพี่กำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคข้างหน้าได้.... 
  • พี่นกไม่ลืมบล็อค Sha โรงพยาบาลพะโต๊ะ เพราะที่แห่งนี้ที่ทำให้พี่นกมีวันนี้ได้
  • ขอบคุณน้องอัจที่ให้กำลังใจพี่นกเสมอมาค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ  คุณเบดูอิน
  • แค่ประโยคแรกก็สามารถสร้างแรงใจขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะโต๊ะทุก ๆ คน ก็จะพยายามทำให้ได้ แม้มันต้องใช้เวลาบ้าง.....
  • สุขสันต์วันพ่อเช่นเดียวกันค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่นำมาแบ่งปันบุษรามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณบินหลาดง
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งบล็อกบุษราค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่บุษราจะยึดถืออุดมการณ์เป็นสำคัญเสมอ ความถูกต้อง และความเป็นธรรม ต้องมาก่อนหน้าที่เสมอ......
  • หวังว่าคงมีโอกาสได้รู้จักกันมากกว่านี้
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขจิต
  • ขนาดไม่ค่อยมีเวลาว่างยังอุตส่าห์เจียดเวลามาให้กำลังใจกัน บุษราซึ้งในน้ำใจจริง ๆ ค่ะ
  • "สิ่งต่าง ๆ ต้องเริ่มจากฐานเจดีย์" ข้อคิดที่อาจารย์ฝากผ่านรูปเจดีย์ บ่งบอกอะไรได้มากมาย บุษราจะจดจำไว้เป็นการบ้าน....และจะพยายามปรับปรุงการทำงานในหน้าที่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
  • ขอบคุณนะค่ะสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่มอบให้กันค่ะ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ pepra
  • จะมาสมัครช่วยงานที่โรงพยาบาลพะโต๊ะด้วยคนหรือค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ แต่อย่าดีกว่าทำงานที่โรงพยาบาลภาระงานมาก วัน ๆ ไม่ได้ออกไปพบหน้าผู้คน สารพัดปัญหาที่จะต้องเจอ  เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สบายกว่าเยอะเลย
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้บุษราตลอดมาค่ะ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ nuch
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ พร้อมความห่วงใยซึ่งกันและกัน
  • ขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้สวย ๆ ด้วยค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
  • บุษราสบายดีค่ะ
  • วันหยุดที่ผ่านมา ได้หยุดอยู่บ้านกับครอบครัวตามประสา พ่อ แม่ ลูก ๆ ค่ะ บุษราไม่ได้ไปทำบุญที่ไหน "ทำบุญกับพระที่บ้านค่ะ"
  • ช่วงนี้งานที่โรงพยาบาลพะโต๊ะก็ยุ่งค่ะ ยุ่งพอ ๆ กับงานที่โรงเรียนของคุณครูใจดีแหละ
  • ถึงงานจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหน คุณครูก็ช่วยไม่ได้หรอกค่ะ งานคนละอย่างกัน ขอแค่เป็นกำลังใจอยู่ห่าง ๆ ก็เพียงพอแล้ว บุษราซะอย่าง รับงานไม่อั้น.....
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาเยี่ยมกันบ่อย ๆ
  • สวัสดีค่ะคุณบุษรา
  • ถึงจะเป็นต้นหญ้า ก็เป็นหญ้าแพรกที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
  • แตกขยายแผ่ปกทั่วผืนดินโรงพยาบาลพระโต๊ะ
  • อ่านแล้วน่าภูมิใจแทนผู้รับบริการจังค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้กับการทำงานของชีวิตนะคะ
  • มีความสุขกับชีวิตนะคะ
  • คิดถึงค่ะ
  • เขามาอีกรอบค่ะ ... เขียนชื่อโรงพยาบาลผิด "พะโต๊ะ" ค่ะ
  • ขอประทานอภัยอย่างแรง ข้าน้อยสมควรตาย สมควรตาย
  • (แต่โปรดไว้ชีวิตข้าน้อยด้วยเถิด) ฮ่าๆๆๆ

  สวัสดีค่ะ 

  • มาเยี่ยมด้วยความระลึกถึง
  • สบายดีนะคะ
  • ขอโทษด้วยค่ะ
  • ขอบคุณที่ระลึกถึงกัน
  • สุขสันต์วันพ่อค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครู Vij
  • "ถึงจะเป็นต้นหญ้า ก็เป็นหญ้าแพรกที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ แตกขยายแผ่ปกทั่วผืนดินโรงพยาบาลพะโต๊ะ"  คิดเปรียบเทียบได้อย่างไรเนี่ยชอบจังค่ะ
  • แค่เขียนชื่อโรงพยาบาลผิดเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ คนอ่านอ่านให้ถูกก็แล้วกัน คนเราผิดพลาดกันได้ บุษรายังผิดบ่อยไป.....   
  • ขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจงานเขียนให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ KRUPOM
  • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ่อย ๆ มีแต่ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันตลอดเวลา
  • บุษราสบายดีค่ะ สุขสันต์วันพ่อเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ 

  มาให้กำลังใจคนคุณภาพค่ะ

  สวัสดีครับ

  • แวะมาเยี่ยมเยือนมาอ่านเรื่องราวดีๆ ครับ
  • ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่แบ่งปันให้ได้เรียนรู้ครับ
  • ขอบคุณค่ะ พี่ jaja
  • ขอบคุณค่ะพี่ jaja ที่มาให้กำลังคนสาธารณ(สุข) คนนี้ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณครู Vij
  • "ถึงจะเป็นต้นหญ้า ก็เป็นหญ้าแพรกที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ แตกขยายแผ่ปกทั่วผืนดินโรงพยาบาลพะโต๊ะ"  คิดเปรียบเทียบได้อย่างไรเนี่ยชอบจังค่ะ
  • ขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจงานเขียนให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณณัฐวรรธน์
  • ขอบคุณค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมเยียน มาเป็นกำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
  • ขอบคุณสำหรับไมตรีจิตที่มีมาให้อย่างสม่ำเสมอค่ะ

  แวะมาสวัสดีครับไม่ได้คุยกับคุณบุษรา นาน ประมาณ สิบปีแล้ว 55 สบายดีไหมครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ มีเพื่อนดี ๆ ก็อย่างนี้นั่นแหละ
  • อ้าว...เราไม่ได้คุยกันนานประมาณสิบปีแล้วหรือ.... (ในฝันหรือเปล่าหรือค่ะ)  บุษราคุ้น ๆ ว่าเราคุยกันเมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วมิใช่หรือ แสดงว่าอายุอานามเราใกล้เคียงกันจริง ๆ บุษรา 49 ปี  คุณสามารถก็ 50 ปีต้น ๆ  เริ่มหลง ๆ ลืม ๆ กันบ้างแล้ว(555)
  • ขอบคุณค่ะ อีกไม่เกิน 2 นาที จะไปทักทายคืนค่ะ
  • หวัดดีค่ะ
  • แวะมา...ด้วยความระลึกถึงค่ะ
  • ฝันดีนะค่ะ
  • สวัสดีค่ะ คุณอ้อยควั้น
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายกันอย่างสม่ำเสมอ
  • ระลึกถึงเช่นเดียวกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีจ๊ะบุษรา

  * เมื่อวานหยุดพักไปทำบุญวันเกิด และพักผ่อน อ่านหนังสือที่ชอบ  ไม่ได้เข้าเน็ต มาเยี่ยมเพื่อนเกลอเลย  ขอโทษนะคะ

  * ขอบคุณมากๆ นะจะ เกลอจ๋า สำหรับความอวยพร  ขอให้บุษรามีความสุขมากๆ เช่นกัน ...กลัวความมืดทุกครั้ง มิกล้าหลับตา.... ครูใจดีร้องเพลง "กลัวความมืด" น่ะ....ฮา   ชอบเพลง ค่ะ แต่ไม่เคยกลัวความมืด (ที่หมายถึงอุปสรรค, ความลำบาก)  แต่กลัวความมืด ที่เป็น.....ผี....555

  อย่างที่บุษราบอกนั้นแหละ  "อย่ากลัวอะไรกับความมืด เพราะพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว...." 

  * อยากรู้ใช่มั้ย ว่าแม่ที่ดีเขาเป็นกันอย่างไร.... เดี๋ยวจะแบ่ง ให้เอาหลานไปเลี้ยง... ซักคนนะ  โห.... ตอนนี้รายจ่ายอื้อซ่า....เลย  ฮา

  * อยากเป็นคุณแม่เมื่อไหร่รีบบอกนะ  จะยกให้บุษราเป็นแม่ทูลหัวให้เจ้า 3 ทะโมนค่ะ...

  * คิดถึง และส่งกำลังใจให้คนทำงานยุ่งๆๆๆๆ เหมือนกันจ้ะ

  * แต่ว่า ยุ่งยังงัย ก็ต้องพัก หยุดทานข้าว ขนม เติมพลัง แล้วค่อยทำใหม่นะจ๊ะ

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
  • คุณแม่ลูกสามแล้วยังสวยไม่สร่างเลย ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง....
  • ขนาดบุษรายังไม่เคยผ่านการมีครอบครัวยังสวยสู้คุณแม่ยังสาวมิได้....
  • หมอดูเคยดูดวงให้บุษราว่ามีลูก 4 คน บุษรายังนึกขำ ๆ เค้าคงจะเดาจากอายุมากกว่า... แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเพื่อน ๆ ของบุษราเค้าจะให้ลูกเค้าเรียกบุษราว่าแม่นกถึงสามคนแล้ว สงสัยว่าคนที่ 4 น่าจะเป็นลูกของคุณครูใจดีแน่เลย....เอ๊ะถ้าอย่างนี้หมอดูก็ไม่ได้เดาละซิ (555)
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ

  เขาไม่ยอม เขาอยากอ่านบันทึกดีๆอีก อยากอ่านอีก อ่านอีก 555 5555555555555555555555555555555555555555

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ
  • เคยเห็นตลกหมดมุขมั๊ยค่ะ อย่างนั้นเลย ตอนนี้เรื่องที่เขียนไว้หมดสต๊อกพอดีเลย....(555)
  • โอ้...ใจเย็น ๆ นะค่ะ คนดี รออีกนิดนึง (แหมอยากอ่านอีก อ่านอีก...สงสัยเห็นหลานทำบ่อย ๆ แน่เลย แสดงได้เหมือนจริง ๆ....เพื่อนเรา  
  • ขอบคุณค่ะ

  คิดถึงจึงมาหา

  ขอบคุณทีแบ่งปันค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณบุษรา แวะมาทักทายและให้กำลังใจ เพื่อนบ้านด้วยกันค่ะ  สบายดีน่ะค่ะ                   

  • ขอบคุณค่ะ คุณ krutoiting
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาเยี่ยมเยียนและมาเป็นกำลังใจให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณที่แบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาทักทายกันบ่อย ๆ เป็นมิตรภาพที่แสนดีคนบ้านใกล้เรือนเคียง
  • บุษราสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณที่ไปเยี่ยมที่บล็อคนะคะ
  • มองเห็นภาพที่คุณบุษรานำเสนอ
  • มีความสุขกับงานที่ทำนะคะ
  • ผู้ที่คิดบวกได้น่าชมมากค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ tamtam1
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้บุษราอย่างสม่ำเสมอ
  • การคิดบวก ทำบวก เป็นสิ่งที่ดีสุด คุณค่าของคนอยู่ที่การทำงานเสมอ...
  • ขอบคุณค่ะ
  • ตามมาให้กำลังใจครับ
  • เอาทีมsha ท่าม่วงมาเชียร์ด้วยครับ
  • เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆ
  • http://gotoknow.org/blog/yahoo/319953

                       มาทักทายคนน่ารักค่ะ คิดถึงมากมายค่ะ สุข....กับการทำงานนะค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

                            

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขจิต
  • ขอบคุณนะค่ะที่ตามมาให้กำลังใจ มาพร้อมกับทีม SHA โรงพยาบาลท่าม่วง กองเชียร์หนาแน่นอย่างนี้ ทีม SHA โรงพยาบาลพะโต๊ะสู้ด้วยหัวใจเกินร้อยค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ Nina
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่คุณ Nina มอบให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับมิตรไมตรีที่มอบให้กันตลอดมาค่ะ

  สวัสดีค่ะ น้องนก

  ช่วงนี้คงยุ่งเตรียมงาน SHA ที่ภาคใต้ น้องนกขึ้นเวทีนำเสนอด้วยหรือเปล่าคะ เห็นของพระโต๊ะมีหลายเรื่อง ทั้งเรื่องเล่าบนเวทีและโปสเตอร์

  เป็นกำลังใจให้นะคะ

  และขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

  คิดถึงเสมอ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ namsha
  • ที่โรงพยาบาลพะโต๊ะก็งานเข้าค่ะช่วงนี้ เตรียมงาน SHA ที่ภาคใต้ บุษราไม่ได้ขึ้นเวทีนำเสนอ ทั้งเรื่องเล่าบนเวทีและโปสเตอร์ บุษราเป็นแค่ลูกจ้างประจำ อยู่เบื้องหลังงานเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยให้กำลังใจพี่ ๆ น้อง ๆ อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่พี่มีมาให้ชาวโรงพยาบาลพะโต๊ะตลอดมาค่ะ
  • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ

  เหมือนกันครับคุณ บุษรา ผมก็อยู่เบื้องหลัง ไม่ได้ไปในนามของราชการ แต่ไปในนามประชาชนครับ

  จะเก็บบรรยากาศมาเล่าครับ

  • สวัสดีค่ะ คุณวอญ่า
  • ดีจังเลยที่คุณวอญ่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานนี้ด้วย บุษราอยากไปมาก ๆ แต่ทุกคนลงความเห็นว่าให้บุษราอยู่เฝ้าโรงพยาบาลน่าจะเหมาะสมกว่า (555)
  • แล้วบุษราจะตามไปดูบรรยากาศที่คุณวอญ่านำมาเล่านะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ไม่อยากให้รูปเป็นขาวดำเลยครับ เดิมดูสดใสกว่าครับ ขอน่ะ ขอน่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • ขอบคุณนะค่ะที่ช่วยคอมเม้นท์เรื่องรูปไม่อยากให้รูปเป็นขาวดำ ขอเป็นรูปเดิมทราบแล้วเปลี่ยน....  เปลี่ยนเป็นภาพเดิมให้แล้วตามคำขอ เพื่อนขอเรื่องแค่เนี๊ยทำไมจะให้ไม่ได้เน๊อะ   (เดี๋ยวจะหาว่าคนใต้ใจดำ....)
  • รูปนี้รับรองสดใสเหมือนเดิมแน่นอน(555) จัดให้แล้วค่ะ จัดให้แล้วค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณไม่มีราก
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายกันบ่อย ๆ
  • กำลังระลึกถึงอยู่พอดี  เดี๋ยวบุษราจะไปเยี่ยมคืนนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  แจ่ม แจ่ม แจ่ม สุดๆ ขอบอก มันทำให้ยิ้มออกอีกครั้งขอบคุณครับ

  ภาพนกสวยมากครับ แต่คิดว่าของผมน่าจะมันส์กว่า

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • มีเพื่อนชื่อสามารถ เศรษฐวิทยา ใครจะแบกความเครียดไว้ได้นานละ (555) 
  • ขอบคุณสำหรับความหวังดีจากใจคนใต้ สู่ใจคนสุพรรณ...

  สวัสดียามเย็น

  * ดวงอาทิตย์ที่ พะโต๊ะ จะสวยขนาดไหนหนอ....อยากเห็นเสียจริง...

  * ขอบคุณที่ชมนะ... ว่ายังสาว..ฮา  **เพื่อนคนนี้ ช่างรู้ใจเสียจริง  รู้ว่าเราบ้ายอ  แหม ชมซะยิ้มแก้มปริเชียวแหละ....(ไอ้ที่ประ เพราะมันอ้วนน่ะ   ฮา....)

   * หมอดูแม่นมาก แต่น่าจะไม่ใช่คนที่ 4 นะ  บุษรามี 3 แล้ว ของเราอีก 3  โอ๊ย... 6 คนแน่ะ.. ครึ่งโหลพอดี.... บุษรารับไหวเปล่าเนี่ย....
  * ขอบคุณ คุณแม่นก มากนะจ๊ะ.... ถ้าไปชุมพระเตรียมรับมือกับลูกๆ ให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะ....
  * คิดถึงทุกวันเลยจ้า!...

  ตามมาเยี่ยม สาวน้อยคนเก่งครับ

  สบายดีนะครับ สาวเจ้าคารม

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
  • คุณครูเป็นคุณแม่ยังสาวจริง ๆ นี่นา แถมยังเป็นคนใจดีสุด ๆ
  • ใคร ๆ ที่ได้อยู่ใกล้ชิดก็รัก ก็หลง มีแต่คนเมตตากันทั้งนั้น ๆ อย่างนี้สงสัยมี "นะหน้าทอง" หรือเปล่านะ....อยากรู้จริง ๆ
  • บุษราเตรียมรับมือกับลูก ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้มาจริง ๆ เถอะ  ชักอยากเป็นคุณแม่มือใหม่ซะแล้ว....ลองดูก่อนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้หรือเปล่า ถ้าสอบผ่านเมื่อไหร่จะมีเป็นของตัวเองซะที (555)
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์พรชัย
  • ขอบคุณนะค่ะอาจารย์ที่ตามมาเยี่ยมบุษราอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
  • บุษราสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับคำชมเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ดีทำให้บุษรามีพลังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ บนความถูกต้องและความดีตลอดไปค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ 

  555 หวัดดีจ้า ทำงานอย่างมีความสุขน่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณสามารถ
  • กลับมาเป็นรูปเดิมแล้ว ค่อยยังชั่วหรือยังค่ะ
  • ดึกแล้วพักผ่อนได้แล้วค่ะ ส่วนบุษรายังดูละครอยู่เลย (555)
  • หลับฝันดีค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ nuch
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • มีความสุขตลอดปี 2553 และตลอดไปเช่นเดียวกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ม่อนมาส่งกำลังใจ ให้คุณน้าคุณเก่ง

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจักษ์
  • กำลังใจจากพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ชาว gotoknow โดยเฉพาะอาจารย์และหลานม่อนมาเป็นกำลังใจ ให้การต้อนรับที่ดี ทำให้บุษรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าได้.... 
  • ขอบคุณอาจารย์และหลานม่อนมาก ๆ ค่ะ ที่คอยเป็นกำลังใจให้บุษราเสมอมาค่ะ

  สวัสดีค่ะ น้องบุษรา  สบายดีน่ะค่ะ..

   เมอร์รี่คริสมาสต์ค่ะ..

  สวัสดีค่ะ

  • มาติดตามถามข่าวว่าน้องสบายดีไหม งานหนักหรือไม่คะ
  • เป็นกำลังใจให้นะคะ
  • ยังคิดถึงเสมอค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาถามข่าวคราวกันเสมอ บุษราสบายดีค่ะ
  • เมอร์รี่คริสมาสต์เช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • สวัสดีค่ะ คุณครูคิม
  • ขอบคุณค่ะที่ติดตามถามข่าวกันตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกัน  บุษราสบายดีค่ะ เรื่องหน้าที่การงานก็หนักบ้าง เบาบ้าง เป็นบางครั้ง ๆ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันเสมอมา
  • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ  

          

                                 สวัสดียามเช้าขอรับ

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ k-kukiat
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจยามเช้า ๆ อากาศดี ๆ
  • ชอบรูปที่อาจารย์วาดมาก ๆ เลยค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่ดิษฐ์
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่มอบให้น้องสาวคนนี้มาโดยตลอด
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเบดูอิน
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณP บุษรา

  ไม่ได้มาเยี่ยมหลายวันคิดถีงค่ะ

  ฝนหยุดตกแล้ว อากาศกำลังสบายๆ

  พี่นก คงบิน...อย่างมีความสุขนะคะ

  รักพี่นกค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ น้องกานต์
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยมเยียนกัน ค่ะอากาศช่วงนี้กำลังสบาย ๆ
  • ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดี ๆ ที่มอบให้กันเสมอมาค่ะ

  สวัสดีครับ

  งานยุ่ง งานยาก ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ค่อยๆเรียนรู้ ทำด้วยใจ ทำใจ ทำอย่างตั้งใจ เดี๋ยว ก็สำเร็จ

  ขอให้มีความสุข ความสนุกกับการทำทุกสิ่ง ทุกอย่าง ครับ

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์เพชรากร
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และคำแนะนำ ถ้ากายพร้อม ใจพร้อม เราก็ทำงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม.....
  • เป็นคำอวยพรที่ดีที่สุด "มีความสุขกับงานที่ทำ"
  • ขอบคุณพระคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึงค่ะ

  (^___^)

  • ขอบคุณค่ะ คนไม่มีราก
  • แวะมาทักทายกันบ่อย ๆ เป็นกำลังใจที่ดีที่สุด บุษราจะจดจำสิ่งดี ๆ ที่คนไม่มีรากมอบให้บุษรามาโดยตลอด
  • บุษราระลึกถึงคนไม่มีรากเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดี ครับคุณบุษรา

  มีโอกาสเข้ามาทักทายคุณบุษรา ก่อนทำงานช่วงบ่ายนี้

  เลยถือโอกาส กล่าวคำว่า สวัสดีปีใหม่ 2553 ล่วงหน้า นะครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณแสงแห่งความดี
  • ดีใจมาก ๆ ที่คุณแสงแวะมาให้กำลังใจพร้อมทั้งคำอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • พรใด ๆ อันประเสริฐทั้งหมดขอให้ส่งผลกลับให้คุณแสงแห่งความดีด้วยนะค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ คุณบุษรา ที่ไปเยี่ยมพร้อมคำอวยพร ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะ..

  • ขอบคุณค่ะ คุณนงนาท
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยมพร้อมกับคำอวยพรปีใหม่ พรใดที่ประเสริฐก็ขอให้เกิดกับคุณนงนาทและครอบครัวและเดียนกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ น้อง nuch
  • เมอร์รี่คริสมาส เช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์..น้านก

  • น้องซิลเวียเอาดอกไม้มาฝากค่ะ..(ภาพใหญ่มาก..จนทำ wallpaper ได้เลยนะคะนี่)
  • ภาพค่อนข้างใหญ่..อันมาจากใจ..ที่จริงใจค่ะ อิอิ
  • ขอให้อาจารย์มีความสุขตลอดไปค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ น้องซิลเวีย
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดี ๆ พร้อมกับดอกไม้แสนสวย  (สวยเหมือนคนมอบให้เลย)
  • น้านกรู้ซึ้งถึงความจริงใจที่มีให้กันตลอดมาค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • หวัดดีค่ะ
  • สบายดีนะค่ะ
  • แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึงค่ะ

  มาส่งความสุขในปีใหม่ 2553 ค่ะ...ขอให้มีชีวิต การงาน ความรักที่สมใจ สมหวัง

  มีสุขทุกทิวา ราตรี....

  • ขอบคุณค่ะ คุณอ้อยควั้น
  • บุษราสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจกันบ่อย ๆ
  • ระลึกถึงเช่นเดียวกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • ทักทายกันดึก ๆ เลยนะค่ะ (สงสัยน่าจะหลับไปแล้ว......มั้ง)
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ ป้าเหมียว
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาส่งความสุขในปี 2553 เป็นอันดับแรก ๆ เลย
  • คำอวยพรในทุก ๆ ตัวอักษรบุษราขอน้อมรับ พรอันใดที่ประเสริฐขอจงบังเกิดกับครอบครัวป้าเหมียวด้วยค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ดีใจด้วยครับ เจอบังแล้วใช่ไหมครับ

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขจิต
  • บุษรายังไม่เคยเจอบังเลยค่ะ แต่ฝากให้น้อง ๆ เจอแล้วค่ะ (555)
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาถามข่าวคราวกันบ่อย ๆ
  • ขอบคุณค่ะ

   

  • ขอขอบคุณในคำอวยพรของคุณนกครับ
  • ขอให้คำอวยพร สนองคืนคุณนกบุษรา เป็นเท่าทวีคูณด้วยครับ
  • ระลึกถึงเสมอ..ครับ

  ปีใหม่นี้จงสุขีมีสุขสันต์
  ตั้งแต่จันทร์อังคารพุธสุขเหลือหลาย
  พฤหัสศุกร์เสาร์ไม่เศร้าใจ
  แสนสบายวันอาทิตย์จิตพาเพลิน
  ปีใหม่นี้คิดสิ่งใดให้สมหวัง
  ร่ำรวยดั่งเราเรียกว่าเศรษฐี
  ขอโรคภัยอันตรายอย่าได้มี
  จงสุขีโชคดีทั้งปีเอย...

  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะคุณนก

  ขอความดีที่คุณนกทำ จงคุ้มครองให้คุณนกมีความสุขทุกวัน...มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะทำความดีต่อไป

  สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจักษ์
  • ที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอให้อาจารย์และหลานม่อนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรงตลอดปี และตลอดไปเช่นเดียวกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามสัก
  • ขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มีมาให้กันอย่างสม่ำเสมอ เป็นความเมตตาที่บุษราจะไม่มีวันลืมได้.....
  • ขอบคุณค่ะ

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • เป็นคำอวยพรปีใหม่ที่ดีมาก ๆ บุษราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน เป็นอะไรที่มีคุณค่ามากมาย ขอให้ความสุขี ความโชคดี ย้อนกลับไปที่คุณสามารถด้วยค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ blue star
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ บุษราคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะทำความดีต่อไปอย่างที่คุณอวยพรไว้ค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ

  มาอวยพรปีใหม่ครับ

  ขอให้ ร่ำรวย รุ่งเรื่อง รุ่งโรจน์ ราบรื่น

  อย่าจน อย่าเจ็บ อย่าเสียใจ อย่าเสียคุณภาพ

  รวย รวย รวย ครับ คนเก่ง

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์พรชัย
  • เป็นการอวยพรที่ตื่นตาตื่นใจจริง ๆ ค่ะ รู้สึกว่าจะครอบคลุมหมดทุกอย่างเลย
  • ขอให้พรดี ๆ ที่อาจารย์ได้อวยพรให้บุษรา ขอความดีทั้งหมด ทั้งปวงได้ย้อนกลับสู่อาจารย์และครอบครัวด้วยนะค่ะ
  • ขอบพระคุณค่ะ

  แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจและสวัสดีปีใหม่ค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ pa daeng
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยมพร้อมกับมาให้กำลังใจบุษราค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะ

  แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับผม

  มีความสุขในการทำงานนะครับผม

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูโย่ง
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงาน
  • มีความสุขในการทำงานเช่นกันค่ะ

  น้องนหบุษรา คะ พี่สุงานเข้าเยอะมากคะ พอดีกับน้องก็ยังไม่ได้เขียนบทความใหม่ใช่ไหมคะ พี่สุคิดถึงมาเยี่ยมก่อน เพราะไม่รู้ว่า จะไปเยี่ยมเพื่อนหมดไหมนี่

  ของให้น้องนกบุษรามีความสุขนะคะ ถ้าหากว่าพี่สุมาซ้ำอวยพรอีก ก็ถือว่าเมื่อนั้นพี่สุได้คิดถึงน้องอีกครั้งนะคะ ตอนนี้ไม่รู้จะไปอวยพรใครก่อนคะ              

  ขอให้สดชื่นสมหวัง งานรุ่งโรจน์ เหมือนแสงเทียนแสนสวยนี้นะคะ

   

  • ขอบคุณค่ะ พี่สุ
  • บุษราเข้าใจว่าพี่สุงานเข้าเยอะช่วงนี้ เพราะบุษราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของพี่สุมาโดยตลอด (สงสัยงานนี้ต้องเกี่ยงค่าตัวบ้างได้แล้วค่ะ.... คิดค่าตัวเหมือนดาราเลย 555)
  • บุษราได้เปลี่ยนเรื่องเล่าใหม่มาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2552  เรื่องคนสาธารณะ (สุข) เรื่องนี้พี่สุยังไม่ได้เข้ามาคอมเม้นท์งานให้.....แต่นานเท่าไหร่บุษราก็จะรอได้ค่ะ เข้าใจแล้วว่าเป็นคนของประชาชนจริง ๆ ....
  • มีเพื่อน ๆ ที่เข้ามาคอมเม้นท์งานบอกให้บุษราเปลี่ยนเรื่องใหม่ได้แล้ว แต่บุษรายังเปลี่ยนเรื่องใหม่ไม่ได้เพราะพี่สุยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ของบุษราที เพราะเรื่องนี้เป็นหัวใจของบุษราเลยค่ะ เขียนมาหลายเรื่อง แต่บุษราชอบเรื่องนี้มากที่สุดค่ะ (กะว่าพี่สุเข้ามาคอมเม้นท์งานให้เมื่อไหร่บุษราก็จะเปลี่ยนเรื่องทันที...ว่าไปนั่น......ถ้าพี่สุไม่เข้าคอมเม้นท์งานให้เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง อย่างสำคัญเสียด้วยใช่มั๊ยค่ะ  (เจ้าแม่เม้นท์หมดเปลือก.......)
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้บุษราค่ะ

  มาสวัสดีปีใหม่ครับ คุณบุษรา

  มีความสุขสมหวังดังตั้งใจนะครับ

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ umi
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้กันตลอดมา บุษราซึ้งในน้ำใจเป็นที่สุด
  • ความสุข ความสมหวังทั้งหมดทั้งปวงขอให้ย้อนกลับคืนไปสู่ครอบครัวของอาจารย์ด้วยนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีจ๊ะเพื่อนคนขยัน P บุษรา เพื่อน บุษรินทร์ ฮิ ฮิ

  •  จริงๆ แล้วชอบชื่อเดิมของตัวเองมากเลยนะ แต่นั่นแหละ เค้าทักแล้วก็เลยต้องเปลี่ยน
  • เอ... นี่เราสองคนนี่มีอะไรเหมือนกันหลายอย่างแล้วนะ  น่าจะเป็นเป็นพี่น้องกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย.... โห  อยู่ไกลกันซะขนาดนี้ ยังชอบอะไร ๆ เหมือนกัน คิดคล้ายๆ กัน
  • ครูใจดีชอบ อ่านหนังสือที่เป็นข้อคิดชีวิต ปรัชญา อ่านแล้วเราคิดตาม เออ...เป็นอย่างนี้จริงๆ ด้วย... ข้อความที่บุษรา บอกมา ก็เคยอ่านเจอ.. ซื้อไว้เต็มบ้านเลย
  • บุษราเชื่อมั้ย ที่บ้านจนไม่มีที่จะเก็บหนังสือแล้ว... วันก่อนคุณสามีซื้อตู้มาอีก 2 หลัง เขาจะเอาไว้ใส่หนังสือกับกฎหมาย  กับหนังสือของท่านพุทธทาส
  • ขอบคุณที่อวยพรให้สุขภาพแข็งแรง   จะพยายามดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ ถ้าป่วยทีไร ทำให้แม่เดือดร้อนทุกข์  แม่จะต้องมารับไปนอนที่บ้านแม่ คอยบังคับให้ทานข้าว ทานยา บังคับให้นอนเยอะๆ  ไม่ให้อ่านหนังสือเดี๋ยวจะปวดหัว....5 5 5
  • คิดถึงมากมายนะจ๊ะคนดี

      

   

  • สวัสดีค่ะ คุณบุษราP
  • ขอบคุณที่ไปทักทายค่ะ
  • ขอคุณพระคุ้มครองให้สุขสดชื่นแจ่มใส  สบายกาย  สบายใจ
   ตลอดไปค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณธรรมทิพย์
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาทักทาย และมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ
  • ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอมา
  • ขอบคุณค่ะ คุณอ้อยเล็ก
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้กัน พรใดที่ล้ำเลิศ จงบังเกิดกับคุณอ้อยเล็กและครอบครัวด้วยนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
  • ถึงบุษราจะเป็นคนขยันแต่ก็สู้คุณครูไม่ได้ คนอะไรไม่รู้เก่งทั้งงานหลวงฯ งานราษฯ ทำหน้าที่ได้ดี ไม่มีบกพร่อง ขอชื่นชมจากใจคนใต้จริง ๆ ค่ะ ไหนจะต้องดูแลคุณแม่ ไหนจะต้องรับผิดชอบครอบครัวของตัวเอง ไหนจะเด็กนักเรียน ฯลฯ.... ยกให้เป็นดาราเจ้าบทบาทไปเลยคนเก่ง  ไม่ว่าจะเป็นบทไหนที่ได้รับ จะแสดงบทแตกในทุก ๆ บทบาท
  • บุษราชอบอ่านหนังสือที่เป็นข้อคิดชีวิต ปรัชญา อ่านแล้วได้อะไรเยอะแยะเลย สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้...เห็นไหมค่ะชอบเหมือนกันอีกแล้ว.... รู้สึกว่าเราสองคนมีอะไรที่ใกล้เคียงกันมาก ๆ เวลานี้บอกได้คำเดียวค่ะ คุณครูใจดีเป็นคนที่รู้ใจบุษรามาก ๆ
  • ขอบคุณนะเพื่อนเกลอสำหรับความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณบุษรา

  - แวะมาขอบคุณค่ะ

  - พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ

   สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขทุกวันค่ะ

                

                         Comment Hi5 Glitter

  231134

  ขอให้มีความสุข ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

  สวัสดีครับคุณบุศรา ขอบคุณครับที่ยังระลึกถึงกันและเข้าไปทักทายกัน

  เป็นกำลังใจให้ครับ

  มี่ความสุขปีใหม่นะครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณเพชรน้อย
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ 
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ น้องกานต์
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • ขอให้น้องกานต์มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้มีความสุขทุกวันเหมือนกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเกด เกศนี
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ ความสุข ความสมหวังขอให้มีแด่คุณเกดเช่นกันค่ะ
  • อยากบอกว่ารูปพลุสวย ๆ 
  • ขอบคุณค่ะ

  ได้มีโอกาสเข้าอบรม เกี่ยวกับSHA อยู่เหมือนกัน

  เนี่ยละคะโดนใจใช่เลยสำหรับอาชีพบริการอย่างพวกเรา

  ขอชื่นชมการทำงานของคุณบุษรานะคะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ Bob
  • ขอบคุณนะค่ะที่ยังระลึกถึงกันและเข้ามาทักทาย  
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ พร้อมกับช่อดอกไม้สวย ๆ ที่นำมาฝาก  
  • เราจะเป็นกำลังใจให้กันและกัน มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณกิ๋ม
  • ยินดีที่รู้จักเพื่อนใหม่เช่นกันค่ะ ดีจังเลยได้รู้จักเพื่อนใหม่วิชาชีพเดียวกัน โชคดีจังที่ได้มีโอกาสเข้าอบรม เกี่ยวกับ SHA  บุษราไม่มีโอกาสได้เข้าอบรม แต่น้องพยาบาลไปอบรมมาก็เลยนำมาต่อยอดให้ค่ะ  ค่ะยอมรับว่าใช่เลยสำหรับอาชีพบริการอย่างพวกเราอย่างที่คุณกิ๋มว่า  
  • ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะค่ะ

  สวัสดีวันหยุดค่ะ

   Happy น่ะค่ะ..

  สวัสดีค่ะคุณบุษรา

  • ชอบมากกับคำคมวรรคสุดท้าย "ตัวต่อทุกตัวเป็นส่วนสำคัญทั้งหมด ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใด จิ๊กซอจะขาดความสมบูรณ์ทันที"  บ่งบอกถึงความสำคัญของความรักและความสามัคคีได้ดีเลยทีเดียวค่ะ  
  • มีความสุขในทุก ๆ วันนะค่ะ

                                         *JasmiN*

   

  มาร่วมเติมใจให้คนทำงานบริการเพื่อประชาชนค่ะ ขอให้คุณบุษราและครอบครัวมีความสุข ความเจริญในโอกาสปีใหม่ที่กำลังมาเยือนด้วยค่ะ

  • มาอีกครั้งค่ะ  มาส่งการ์ดอวยพรค่ะ

                   

                         เอาความสุขมาส่งนะคะ  แข็งแรงทั้งกายและใจ

                   ชีวิตสดใส  ร่ำรวยเงินทอง  เพื่อนฝูง  นะคะ

                  

  สวัสดีปีใหม่2553นะคะน้องบุษรา... คนสาธารณะ(สุข)ที่น่ารัก

                        คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

              

  • มีความสุขทุกวันนะคะ
  • ขอบคุณที่ไปเยี่ยมค่ะ

  สวัสดีค่ะหนูนก

  สวัสดีปีใหม่ 2553

  ขออำนาจแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  ปกป้องคุ้มครองหนูนกและครอบครัวตลอดไปนะคะ

  ขอบคุณที่เข้าไปอวยพรค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาทักทายสำหรับวันดี ๆ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนขัตฤกษ์ต่าง ๆ ไม่สำคัญจริง ๆ  ความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกัน 
  • อยากบอกว่าน้องไอซ์หล่อมาก ๆ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ JasmiN
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาให้กำลังใจงานเขียนของบุษราค่ะ  "ตัวต่อทุกตัวเป็นส่วนสำคัญทั้งหมด ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใด จิ๊กซอจะขาดความสมบูรณ์ทันที" ขอบอกว่าบุษราก็ชอบเช่นกันค่ะ  
  • มีความสุขในทุก ๆ วันเช่นกันนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ศิลา
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่มอบให้กันค่ะ "มาร่วมเติมใจให้คนทำงานบริการเพื่อประชาชนค่ะ" เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
  • ขอให้อาจารย์ศิลาและครอบครัวมีความสุข ความเจริญในโอกาสปีใหม่ที่กำลังมาเยือนด้วยเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณธรรมทิพย์
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งการ์ดอวยพรค่ะ สคส. ปี 2553 สวยมาก ๆ บทกลอนก็แสนเพราะพริ้ง บุษราชอบมาก ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูวิไล
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้บุษรา พรใด ๆ ที่เสริฐทั้งหมดขอให้ตอบกลับไปสู่ครอบครัวของคุณครูด้วยเช่นกันนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ Preeda
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาอวยพรปีใหม่2553 ให้บุษรา... คนสาธารณะ(สุข)  ซึ้งในน้ำใจเป็นที่สุดค่ะ
  • ขอให้มีเงินใช้ มีเพื่อนดี มีคนรัก เป็นคำอวยพรที่ประเสริฐที่สุด
  • ขอบคุณค่ะ

                        คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  • ขอบคุณค่ะ คุณ tamtam1
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้กันค่ะ
  • มีความสุขทุกวันเช่นกันนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ..@สายธาร..
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ 2553 ให้บุษราค่ะ
  • ขอให้คุณสายธารพบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่ปุก
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาสวัสดีปีใหม่ 2553 ให้บุษราค่ะ ขออำนาจแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปกป้องคุ้มครองพี่ปุกและครอบครัวตลอดไปนะคะ เช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • แวะมาทักทายกันบ่อย ๆ คลายเหงาได้ดีทีเดียว
  • ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่แสนดีที่มอบให้กันเสมอมา มีเพื่อนดีเพียงหนึ่ง ก็เพียงพอแล้ว....
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณหนูรี
  • ขอบคุณสำหรับ สคส. คำอวยพร ขอพรสิ่งดี ๆ ทั้งหมด ทั้งปวงขอจงบังเกิดกับคุณหนูรีและครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีคุณบุษรา

  ขอบคุณที่ได้เข้าไปลองอ่านนักเขียนสมัคเล่นแบบผม

  ผมลองอ่านบทความของคุณรู้สึกประทับใจมากครับ

  การเป็นบุคคลสาธารณะเนี้ยมันเหนื่อยถ้าทำแล้วมันมีความสุขก็ทำมันไปเถอะครับ

  มีความสุขกับวันปีใหม่ครับ สู้ สู้

  • ขอบคุณค่ะ คุณพันผา
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษราค่ะ
  • กำลังใจเป็นส่วนที่สำคัญ กำลังใจที่ดี ๆ สามารถสร้างสรรแต่สิ่งที่ดี ๆ ต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้ตลอดไป
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณมนัญญา
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษราค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปี 2553
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  ยินดีที่ได้รู้จัก

  "โดยตามธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากจะมาโรงพยาบาล เพราะเขาเจ็บ เขาปวดจริง ๆ ถึงมาพึ่งโรงพยาบาล วันนี้ที่เขามาเพราะเขาคิดว่าโรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายที่เขาเหล่านั้นจะหายจากโรคที่เขาเป็นได้"

  ประโยคนี้ โดนใจจริง ๆ และมันก็ใช่เลย

  ก่อนหน้านี้ก็มักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเหมือนกัน (บริษัทจ่ายตังค์ให้นี่นา)

  มีครั้งหนึ่งไอเรื้อรัง ไอเกือบ 2 เดือน ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน 2 ครั้ง ก็ไม่หายซะที

  จนเพื่อนบอกให้ไปที่โรงพยาบาลบำราศนราดูล (ไม่แน่ใจว่าเป็นสถาบันหรือเปล่านะคะ)

  ไปเจอคุณหมอผู้หญิง และเจ้าหน้าที่ ที่ให้การดูแลดีมาก

  วันนั้นหมดไป 1,000 บาท ได้ยามาถุงเบ้อเริ้มเทิ่ม

  ทัศนะคติมันเปลี่ยนไปเลย

  ตอนนี้ถ้าไม่รีบ จะไปโรงพยาบาลของรัฐฯ แทน

  ขอให้มีความสุขกับงาน

  และอย่ามัวแต่สนุกกับงานจนลืมดูแลตัวเองนะคะ

  สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณแสงตา
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ชื่อแสงตา (ชื่อแปลกมาก ๆ ไม่เหมือนใคร....เพราะดีค่ะ)
  • ธรรมชาติของคนไม่มีใครอยากมาโรงพยาบาลไม่ว่ามาเที่ยวหรือมารักษาโรค พอถึงโรงพยาบาลก็ส่ายหน้าหนีกันทั้งนั้น แต่ถ้าได้มาพบเจอกับการบริการดี ๆ  เช่น ทักทายผู้มารับบริการดุจดังญาติมิตร ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ แสดงอาการอยากช่วยเหลือ แค่นี้ผู้รับบริการก็พอใจแล้ว....
  • ถ้ามีโอกาสเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐน่าจะดีกว่าจริง ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับมิตรไมตรีที่มอบให้กันค่ะ คงมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น....
  • สวัสดีค่ะคุณบุษรา
  •  แวะมาทักทายยามเย็น
  • ขอให้เป็นพลังที่สำคัญของร.พ.พะโต๊ะตลอดไปค่ะ
  •  ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเอื้องแซะ
  • ลูกพะโต๊ะ ก็จะทำเพื่อคนพะโต๊ะ จะยืนหยัดบนความดี และความถูกต้องเท่านั้นค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพร ขอให้มีความสุข พบเจอแต่สิ่งที่งดงามในชีวิตตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ 

  สวัสดีปีใหม่ครับ คุณบุษรา

   

              ขอให้มีความสุขใจสบายกายตลอดไปนะครับ

  • สวัสดีค่ะ คุณภูมิปัญญาตกกระแส
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

              

                                

  • สบายดีนะครับ
  • ปีใหม่เที่ยวให้สนุกนะครับ
  • ขากลับขอให้โชคดี
  • ขอบคุณค่ะ คุณนงนาท
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ อยากบอกว่า สคส.สวยมาก ๆ รูปใครเอ๋ย....
  • ขอให้ความสุข ความสมหวังจงย้อนกลับไปสู่ครอบครัวคุณนงนาทเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเบดูอิน
  • บุษราสบายดีค่ะ  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ค่ะ
  • ปีใหม่นี้บุษราคงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน อยู่ที่บ้านกับครอบครัวค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • สวัสดีครับ
  • แวะมาเยี่ยม
  • มีความสุขปีใหม่นะครับ

   

  • สวัสดีน้องบุษรา
  • แวะมาขอบคุณที่ไปเยี่ยมชมบร๊อก
  • ดีใจนะ ครูน้อยก็คนชุมพรเหมือนกัน
  • ขอให้มีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นกันนะ

  สวัสดีปีใหม่ 2553

           

  สุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการค่ะ

  โชคดีตลอดปี 2553 และตลอดไปค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณจักรกฤษณ์
  • ขอบคุณสำหรับ สคส.สวย ๆ พร้อมกับคำอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูน้อย
  • ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เป็นคนชุมพรเหมือนกัน
  • โอกาสหน้าคงมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ mena
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอให้คุณ mena และครอบครัวจะจงมีแต่ความสุข ความโชคดีตลอดปี และตลอดไปเช่นกันค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ครับ..ขอให้พบกับความสุข สมหวังทั้งปวง

  สวัสดีค่ะ

            แวะมาส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ค่ะ

  ส่งความคิดถึงเพื่อนด้วยดอกไม้ วันนี้ยุ่ง และเหนื่อยมากๆ ยังไม่ได้ทานอะไรเลย อ้อ.. ทานส้มไป 2 ผล  ฮา....

  พึ่งเสร็จงานของวันนี้... หิวแล้ว ขอกลับบ้านก่อนนะจ๊ะคนดี

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูนพพล
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาสวัสดีปีใหม่
  • ขอให้พบกับความสุข สมหวังทั้งปวงเป็นของคุณครูนพพลและครอบครัวเช่นกันน่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณอิงจันทร์
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • สคส.แสนสวยพร้อมกับคำอวยพรดี ๆ
  • พรใด ๆ ที่เสริฐทั้งหลายขอจงกลับคืนสู่คุณอิงจันทร์และครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูใจดี
  • ขอบคุณนะค่ะ ขนาดงานยุ่งขนาดนี้ยังมีน้ำใจแวะเวียนมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ
  • ซึ้งในน้ำใจเพื่อนคนนี้จริง ๆ ค่ะ "ไว้ให้มีโอกาสว่าง ๆ ค่อยมาทักทายกันก็ได้ บุษราเข้าใจการทำงาน" เพื่อนคนนี้จะเป็นกำลังใจให้เสมอ.....
  • เพื่อนคนนี้รอวันเธอว่าง....แล้วค่อยคุยกันนาน ๆ ให้หายคิดถึงซะที
  • อย่าทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเอง เวลาที่เราเจ็บไข้ คนที่ดูแลเราจริง ๆ คือครอบครัวของเรา "อย่าปล่อยให้ร่างกายของเราฟ้องว่าไม่ไหวแล้ว" แล้ววันนั้นค่อยหยุดดูแลตัวเอง บางครั้งร่างกายมันล้าเกินที่จะรับอะไรต่ออะไรได้.....
  • ด้วยความปรารถนาดีค่ะ

  แวะมาให้กำลังใจครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณนัด
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษรา พร้อมกับคำอวยพรปีใหม่
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ..คุณบุษรา

  สวัสดีปีใหม่..ใจเป็นสุขค่ะ

  แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจ คนทำงานที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก..

  "ความสำเร็จจะพบได้ในทุกย่างก้าวที่เราเดิน"

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูเล็ก
  • สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ
  • ขอพรทั้งหมดกลับคืนสู่คุณครูเล็กเช่นกันค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องนก พี่แวะมาอวยพรปีใหม่ค่ะ


  ดูแลสุขภาพนะคะ

  สวัสดีครับ

  • เข้ามาทักทายตอนดึกๆครับ
  • สุขสันต์ปีใหม่ครับ
  • ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงๆ
  • โชคดีครับ

  สวัสดีค่ะ

  มาส่งความปรารถนาดีในโอกาสใกล้ปีใหม่ค่ะ

  หวังว่าจะมีความสุข และสุขภาพดีนะคะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณครู Vij
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษรา พร้อมกับ สคส.ที่แสนสวย เป็นความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันเสมอมาค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสายน้ำ ขุนเขา ลำเนาไพร
  • ขอบคุณน่ะค่ะที่แวะมาทักทายกันยามวิกาล เป็นมิตรไมตรีที่ยากจะลืมเลือน
  • สุขสันต์วันปีใหม่ พรใด ๆ ที่ประเสริฐจงบังเกิดสู่คุณสายน้ำ ขุนเขา ลำเนาไพร เช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณณัฐรดา
  • เป็นรูปใหม่เกือบจำไม่ได้เลยค่ะ ดูดี สดใส มีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขจริง ๆ
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาส่งความปรารถนาดี พร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ยินดีที่รู้จักคะ ขอเป็นกำลังใจในการทำความดีนะคะ

  ขอให้ทุกๆ วัน เต็มไปด้วยความรักและพลังแห่งความดี นะครับ

  • สวัสดีครับ คุณบุษรา
  • มีอ่านบันทึกดีๆ กับเรื่องราวดีๆ ครับ
  • สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณเวียงฟ้า
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ 2553 ให้บุษราค่ะ
  • ขอให้คุณเวียงฟ้าสายธารพบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ แผ่นดิน
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ ในทุก ๆ วันจะสร้างความรักและพลังแห่งความดีตลอดไป
  • ขอให้คุณ แผ่นดิน และครอบครัวจะจงมีแต่ความสุข ความโชคดีตลอดปี และตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณณัฐวรรธน์
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ  สคส.แสนสวยพร้อมกับคำอวยพรดี ๆ
  • พรใด ๆ ที่เสริฐทั้งหลายขอจงกลับคืนสู่คุณณัฐวรรธน์และครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีครับ มีความสุขมากๆครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ capuchino
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้กันค่ะ เป็นพรที่ประเสริฐจริง ๆ
  • สคส.ก็สวยถูกใจค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ คนสาธารณะ (สุข) เช่นกันค่ะ

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณ kumfun
  • ยังจำได้เสมอ คุณ kumfun เป็นคนแรก ๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจงานเขียนของบุษราค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักกันมากขึ้น โดยเฉพาะเป็นคนสาธารณสุขด้วยกัน
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจักษ์
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ่อย ๆ เมอร์รี่คริสมาสต์เช่นกันค่ะ อาจารย์ประจักษ์
  • ขอให้อาจารย์และหลานม่อนมีแต่ความสุขในทุกวัน ๆ เลยนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • แวะเวียนมาให้กำลังใจกันบ่อย ๆ อย่างนี้ซิเค้าเรียกว่าเพื่อนแท้...
  • ใครหนอ...จะลืมคุณสามารถได้ลงคอ (คนใต้ไม่เคยใจดำ...นะจะบอกให้) 
  • โอ๋ โอ๋... ไม่ต้องร้องให้นะค่ะ เก็บน้ำตาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นนะคนดี คอยสักสองสามนาทีเดี๋ยวบุษราจะไปเยี่ยมคืนค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  มาแล้วดีใจจังเลย ฮิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  คงจะหายเครียดจากการทำงานบ้างน่ะครับ

  • สวัสดีค่ะ
  • บุษราถามจริง ๆ เถาะ ชีวิตจริงเคยเครียดกับเขาบ้างมั๊ยเนี่ยยยยยยย
  • ภาพกาตูนร์ที่เลือกมาแต่ละภาพช่างสรรหาจริง ๆ 
  • สวัสดีค่ะ
  • ขอตอบตามความเป็นจริง ๆ ว่าหายเครียดทันทีที่เห็นหน้าคุณสามารถ (5555)
  • เย็นนี้ว่างหรือค่ะ ถึงได้ทักทายกันไปมา แล้วทานข้าวหรือยังค่ะเพื่อน 

  สวัสดีค่ะ

  มาส่งยิ้มค่ะ

  หายเครียดในบัดนี้...เพี้ยง...

  (^___^)

  • ขอบคุณค่ะ คนไม่มีราก
  • เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับรอยยิ้มหวาน ๆ ค่ะ
  • บุษราจะไม่ให้ความเครียดอยู่กับตัวเองนานหรอกค่ะ สบายใจได้  "ความเครียดอยู่ได้ไม่นาน ความสุขอยู่ได้นานกว่าค่ะ"
  • ขอบคุณนะค่ะสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันเสมอมาค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • คนอะไรไม่รู้เซ็กซี่จังเลย.....
  • เมอร์รี่คริสมาสต์เช่นกันค่ะ 
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณบุษรา ..แวะมาทักทายครั้งแรกคด้วยความรู้สึก..โอ้โห..อะไรจะขนาดนั้น ..มีคอมเม้นท์ตั้ง 280 ..(ยังไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี้เลยค่ะ)..บอกตรง ๆ ว่าชอบคุณจัง ..หน้าประวัติบอกชื่อบิดามารดา ญาติพี่น้อง อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน สถานที่ติดต่อโดยละเอียด รูปภาพก็สวยแบบคลาสสิคดี..นับว่าเป็นคนที่จริงใจมาก ๆ ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ ..โอกาสหน้าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอีกนะคะ ..

  • ขอบคุณค่ะ คุณ kaniya
  • ยินดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักคุณ kaniya ค่ะ ถึงจะเป็นสมาชิกใหม่ก็สามารถทำให้มีความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกันได้ มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอ....
  • หน้าประวัติก็ใส่รายละเอียดเท่าที่จะเปิดเผยได้ ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบัง คนเราถ้าคิดสร้างมิตรภาพกับใคร ๆ ก็ต้องอาศัยความจริงใจเป็นอันดับแรกค่ะ  (ความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะ)
  • รู้สึกจะถูกชะตากับคุณ kaniya เช่นกันค่ะ  และหวังว่าวันข้างหน้าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกอย่างแน่นอนค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกันค่ะ

  แวะมาทักครับ

  ขอบคุณมากนะครับกับกำลังใจ

  อย่างที่ผมเคยบอกว่าผมเกือบลืมอะไรไป

  สุขสมหวัง ปีใหม่นะครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ monbaw (หนุ่มนาสวรรค์)
  • ตอนนี้มิตรภาพกำลังจะเริ่มต้นด้วยสิ่งดี ๆ  เพื่อนคนนี้จะเป็นกำลังให้กันและกัน
  • ไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่...กับสิ่งดี ๆ  วันข้างหน้าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นอย่างแน่นอน
  • ขอบคุณนะค่ะสำหรับคำอวยพรปีใหม่ พรใด ๆ ที่ประเสริฐขอจงบังเกิดกับคุณ monbaw และครอบครัวเช่นกันค่ะ

  สวัสดีปีใหม่2553 ส่งความสุขแด่คุณ บุษรา

     ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

   อวยพรให้คุณบุษรามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกๆวัน

  ปรารถนาสิ่งใดได้ดังหวัง ตลอดปี2553 และตลอดไป

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณกานดา
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ 
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • ก่อนอื่นขอชื่นชมกับความสามารถที่ใครไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ครูบันเทิงซะอย่างทำได้ทุกอย่างจริง ๆ บุษราคอนเฟิร์มค่ะ
  • คุณครูคนสวยนี่ทำอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างเลย (555)
  • ขอบคุณค่ะ

   

  ส่งคำอวยพรมาก่อนะจ๊ะ... ยังพูดอะไรไม่ได้  เอาแต่นั่งร้องไห้....

  สวัสดีปีใหม่อุทัยรุ่ง 

  ชีวิตมุ่งหมายสร้างทางสดใส 

  จบพบสิ่งมิ่งมงคลดลโชคชัย

  ขอพรให้ผู้อ่านสราญรมย์

   

  • ขอบคุณค่ะ คุณหนานเกียรติ
  • สวัสดีปีใหม่ 2553 น้องเฌวา น่ารัก จริง ๆ ค่ะ ขอบอก
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่จุ๋ม
  • หยุดร้องไห้นะค่ะคนดี.... พี่จุ๋มมีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าค่ะ มีอะไรบอกกล่าวน้องสาวคนนี้ได้ทุกเวลาเลยค่ะ บางครั้งถ้าเราเก็บอะไรไว้ในใจคนเดียว ความเครียด ความวิตกกังวล จะทำให้คิดอะไรไม่ออก....
  • อยากบอกพี่จุ๋มว่าทุกอย่างมีทางแก้ไข น้องสาวคนนี้ยินดีจะอยู่เคียงข้างพี่สาวเสมอค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณบุศรา

  มาเยี่ยมด้วยความสุดคะนึงค่ะ

  และพร้อมทั้ง ส.ค.ส.ปี 2553

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูจิ๋ว
  • ขอบคุณนะค่ะที่คุณครูจิ๋วแวะมาเยี่ยมเยียนพร้อมกับ สคส.แสนสวย และคำอวยพรดี ๆ  ที่นำมามอบให้กันค่ะ "ขอให้พร อันประเสริฐ ในโลกนี้ ส่งผลดี ให้แก่ท่าน ในวันหน้า คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มาสมปรารถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน"  เช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  • มาส่งความสุขวันคริสตมาสให้คุณบุษรา
  • และมาบอกว่า...ที่นี่ต้องการกำลังใจค่ะ
  • http://gotoknow.org/blog/krukimgtk/322952
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ธนิตย์
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ 2553 ให้บุษราค่ะ  (พร้อมกับรูปนักเรียนน่ารัก ๆ)
  • ขอให้อาจารย์พบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณหมอเจ๊
  • สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ
  • ขอพรทั้งหมดกลับคืนสู่คุณหมอเช่นกันค่ะ
  • สวัสดีค่ะ คุณครูคิม
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขวันคริสตมาสให้คุณบุษราค่ะ
  • พร้อมกับแวะมาส่งข่าวคราวที่โรงเรียนบนดอยต้องการกำลังใจ แล้วบุษราจะไปส่งกำลังใจให้ค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ atozorama 
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ 2553 ให้บุษราค่ะ  (พร้อมกับรูปกล่องของขวัญน่ารัก ๆ)
  • ขอให้คุณ atozorama พบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีครับ สู้ๆนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

  มาสวัสดีปีใหม่นะครับ คุณบุษรา

  มีความสุขสมหวังดังตั้งใจไว้นะครับผม...

  สวัสดีค่ะน้องนก 

  ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ  ไม่มีใครทำอะไรให้เสียใจ เพียงแต่ตอบเมน์ แล้วนึกถึงครั้งที่กลัยาณิมตรเหล่านั้นเข้ามาทักทายทำความรู้จัก และให้คำแนะนำต่างๆ รู้ซึกซาบซึ้งใจมาก แรกๆ ก็น้ำตาซึม  พอหลายคนกลับสะอื้นหนัก น้ำตาเจ้ากรรมมันไหลนองหน้า หยุดร้องไห้ไม่ได้.. ต้องหยุดตอบเมนท์  และปิดเครื่อง

  ขอโทษที่ทำให้น้องสาวตกใจนะคะ....ที่ตอบเมนท์ของน้องนก ได้เมนท์เดียวเอง...

  วันนี้ส่งความส่งมาให้น้องสาวก่อนระคะ ขอให้มีความสุขมากๆ ค่ะ.... ไปอ่านนะ แล้วจะรู้ว่า คนที่สัญญาไว้คือใคร?

   

                        

                             สวัสดีปีใหม่  มาส่งความสุข ความปรารถนาดีนะคะ

                        ขอให้บุษราและครอบครัวมีความสุขสุดๆๆค่ะ

                      

                  

  ขอโทษสำหรับ card อวยพร ของ Nina(หนุ่ย) ใบข้างบน พิมพ์คำว่า year ผิดค่ะ เลยส่งมาใหม่ ขอความกรุณาช่วยลบอันเก่าให้ด้วยค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ....

   

  • ขอบคุณค่ะ sakda
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาสวัสดีปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ Nina
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ umi
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ 
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ PHATCHA
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อม สคส. ที่สวยมาก ๆค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาเยี่ยมชมนะคะ

  สบายดีไหมคะ?

  ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ค่ะ

  ^__^

  • ขอบคุณค่ะ คุณประเสริฐ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูวิไล
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ น้องต้นเฟิร์น
  • น้องต้นเฟิร์นหายหน้าหายตาไปนานทีเดียว สบายดีนะค่ะ
  • น้านกสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่จุ๋ม
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งข่าวคราว ตอนที่อ่านคอมเม้นท์ครั้งแรก นกตกใจหมดเลย แต่พอทราบข่าวว่าพี่จุ๋มสบายดี ก็หายห่วงไปได้เปราะหนึ่ง
  • อดทนไว้นะพี่ โรคภัยไข้เจ็บจะไม่มาเบียดเบียนคนที่เข้มแข็งอย่างแน่นอน.... ขอให้พี่จุ๋มรู้ไว้อย่างเดียว ยังมีคนที่รักและห่วงใยพี่จุ๋มอีกมากมาย...บนโลกใบนี้
  • ยอมรับว่าอ่านข้อความที่พี่จุ๋มเขียนไว้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่.... แต่ก็พยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าหนึ่งในนั้นน่าจะมีชื่อบุษราด้วย.... (555)
  • ขอบอกว่าคนที่นกอยากพบ อยากเจอมากที่สุดก็คือพี่จุ๋มนะค่ะ ถ้ามีวาสนาต่อกันคงจะมีโอกาสได้เจอกันสักครั้ง
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจักษ์
  • ขอขอบคุณอาจารย์และหลานม่อนมาก ๆ นะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
  • กำลังใจเป็นส่วนที่สำคัญกับชีวิตของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะตัวบุษราเอง
  • ขอบคุณสำหรับไมตรีจิตที่มอบให้บุษราเสมอมาค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • เพิ่งทราบว่าคนชุมพรยังมีอะไรดี ๆ อีกเยาะ.....
  • คุณครูบันเทิงคนสวย คนเก่ง คนดี  บุษราขอชื่นชมด้วยใจจริง ๆ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเหรียญชัย
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

   

                         คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  • ขอบคุณค่ะ น้องกานต์
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณบุษรา มาทั้งทีมเลยค่ะ อิอิ ทีม OPDรังสีรักษา ศูนย์มะเร้งอุดรฯค่ะ มาส่งความสุขปี 2553 ด่คุณบุษราค่ะ ^___^

  สวัสดีค่ะ

  * ตามมาส่งความสุขปีใหม่ ค่ะ

                Sdc124 

  แด่คุณบุษราค่ะ

  ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ Hana
  • ยินดีที่รู้จักเพื่อนใหม่ "คนสาธารณสุขด้วยกัน"   
  • โอ้โฮมากันทั้งทีมจริง ๆ ค่ะ 
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาส่งความสุขปี 2553 กับบุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณพรรณา
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ She
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องบุษรา

  • พี่คิมแวะมาทักทาย  กลัวน้องจะลืมพี่คิมค่ะ
  • ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ นะคะ
  • ด้วยคิดถึงค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูคิม
  • ขอบคุณค่ะพี่คิมที่แวะมาทักทายกันบ่อย ๆ
  • บุษราจะลืมพี่สาว คนสวย คนเก่ง คนดี ได้อย่างไรค่ะ  
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่พี่คิมเช่นกันค่ะ
  • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ

  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 • ขอบคุณค่ะ คุณ วันรวี
 • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ
 • ขอให้คุณ วันรวี และครอบครัวจะจงมีแต่ความสุข ความโชคดีตลอดปี และตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • สวัสดีค่ะคุณบุษรา
  •  มีความสุขมากๆ งานประสบความสำเร็จตลอดไปค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเอื้องแซะ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • สวัสดีค่ะน้องบุษรา
  • สิ่งที่น้องเล่าบอกเราว่าน้องเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานอย่างยิ่ง "การทำงาน การช่วยเหลือผู้อื่น การให้ ทำให้เรามีคุณค่า และภูมิใจ" พี่คิดว่าน้องกำลังสื่อสิ่งนี้ออกมา เป็นข้อคิดดีๆ สำหรับพี่ค่ะ
  • สี่สิบกว่าปีก่อนพี่เคยอยู่หลังสวน  หน้าบ้านเป็นท่าเรือหางยาว แล่นมาจากพะโต๊ะ ขนสินค้าเกษตรมาขาย ซื้อน้ำมันเติมเรือจากที่บ้านคุณแม่  แล้วแล่นเรือเปล่ากลับไปตอนสายๆ ชื่อพะโต๊ะเป็นชื่อที่พี่คุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กๆ สักวันจะมาเที่ยวค่ะ
  • ยินดีที่ได้รู้จักน้องค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ nui
  • ยินดีที่ได้รู้จักพี่ nui  (คนบ้านเดียวกัน แค่มองตาก็เข้าใจอยู่)...
  • โอ้โฮ...เล่าประวัติความเป็นมาจนบุษรานึกภาพออกเลยค่ะ อำเภอพะโต๊ะเป็นอำเภอที่ห่างไกลความเจริญ จะไม่มีใครรู้จัก "มีบางคนเคยบอกกับบุษราว่าอำเภอพะโต๊ะมีชื่อในประเทศไทยนี้ด้วยหรือ..)
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษรา
  • คนจังหวัดชุมพรยินดีต้อนรับการกลับมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรอีกครั้ง  ถ้าเป็นไปได้มาเที่ยวที่อำเภอพะโต๊ะด้วยนะค่ะ
  • คงมีโอกาสได้รู้จักกันมากกว่านี้
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  ขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่และวันต่อไปค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ สุนันทา
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ครับบุษรา
  ขอบคุณมากที่แวะมาสวัสดีปีใหม่  ขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกัน
  ขอบคุณครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่คุณสามารถเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณฤทธิชัย
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูแป๊ว
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณหนุ่มกร
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสุดสายป่าน
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เคยติดตามงานเขียนของคุณมาโดยตลอด ชอบรูปแบบการเขียนมาก ๆ
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจกันค่ะ

  มีความสุขตลอดปีและตลอดกาลนะจ๊ะ

  • ขอบคุณค่ะ พี่ปุก
  • ขอบคุณนะค่ะที่อวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะแม่นก

  วันนี้ลูกๆ ทะโมนทั้ง 3 มาสวัสดีปีใหม่ ขอให้แม่นกมีความสุขทุกวันค่ะ

   

  ส่งท้ายปีเก่า เตรียมต้อนรับปีใหม่ ขอให้คุณบุษรา และครอบครัวพร้อมทุกคนรอบกายมีแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง ไร้โรคานะคะ มีความสุขมากๆนะคะ

  • ตามมาให้กำลังใจค่ะ
  • สัปดาห์ก่อนไปประชุมที่นครศรีธรรมราช
  • ได้ไปฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ รพ.พะโต๊ะด้วย
  • ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณ ใบบุญ
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ 2553 ให้บุษราค่ะ  (พร้อมกับภาพสวัสดีปีใหม่น่ารัก ๆ)
  • ขอให้คุณ ใบบุญ พบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ หนุ่ยนักอ่าน
  • ยินดีที่รู้จักคนสาธารณสุขด้วยกัน เพิ่งทราบว่าคุณหนุ่ยได้ไปฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
  • ขอให้คุณ หนุ่ยนักอ่าน พบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • สวัสดีค่ะ พี่จุ๋ม
  • แม่นกยินดีต้อนรับลูก ๆ ทั้ง 3 คน ดีใจจังเลยมีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว (แถมเป็นหนุ่มหล่อ สาวสวยซะด้วย) อีกไม่นานหน้าบ้านคงหัวบันไดไม่แห้งอย่างโบราณกล่าวแน่นอน  และที่สำคัญอีกไม่นานจะได้เป็นย่าคน และยายคนแล้วเรา....
  • ปีใหม่นี้แม่นกก็ขอให้ครอบครัวของพี่จุ๋มมีแต่ความสุข ความสมหวังในชีวิตกับทุก ๆ เรื่องนะค่ะ

  Dsc_1214-1

   

  ขอให้ทุกเส้นทางของชีวิต
  รื่นรมย์..
  งดงาม...
  และเต็มไปด้วยความหมาย นะครับ

  • ขอบคุณค่ะ คุณแผ่นดิน
  • "ขอให้ทุกเส้นทางของชีวิต รื่นรมย์...งดงาม...และเต็มไปด้วยความหมาย" ยอมรับว่าเป็นคำอวยพรที่มีคุณค่ามากมายสำหรับปีใหม่ปีนี้ทำให้บุษรามีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งได้อย่างมหัศจรรย์ คิดอะไรดี ๆ ได้อีกมากมายทีเดียว
  • ขอบคุณนะค่ะ

  สวัสดีปีใหม่๒๕๕๓

  • ขอจงประสบแต่โชคดี มีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดศกใหม่และตลอดไปนะคะ

   

                         คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  เข้ามาเยี่ยมน้องนก บุษราคะ ลาทีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่คะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ตลอดปี  2553 คะ ปีใหม่ค่อยว่าเรื่องใหม่  แล้วจะมาให้กำลังใจใหม่นะคะ คนดี

  มาเยี่ยมคนสวยพะโต๊ะจ้า....

  ส่งความสุขมาให้

  ส่งใจมาฝาก

  วันส่งท้ายปี

  มีความสุขมากๆ นะค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คนไม่มีราก
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พร้อมกับ ส.ค.ส.แสนสวยค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูตุ๊กแก
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีคุณครูเช่นเดียวกันเด้อค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • เข้ามาประเดิมสวัสดีปีใหม่ให้ท่านแรกเลยค่ะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครู Preeda
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่สุ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่พี่สุและครอบครัวเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูอ้อยเล็ก
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่คุณครูอ้อยเล็กและครอบครัวเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณกระติก
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณชาดา
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ศิลา
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ แวะมาส่งสุขให้น้องบุษราค่ะ

  • มาขอบคุณค่ะ
  • และส่งความสุขปีใหม่ด้วยค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ขอบคุณค่ะ

  ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตผล
  บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส
  การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ
  อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน


  ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด
  ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน
  ทำสิ่งใด ให้สมหวัง ดั่งปณิธาน
  ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ

  • ขอบคุณค่ะ คุณคงงาม
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับคำอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูอรวรรณ
  • ขอบคุณนะค่ะเป็นคำอวยพรปีใหม่ที่ดีที่สุด ให้ความรู้สึกที่ดี ๆ มากมาย  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่คุณครูอรวรรณเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ของขวัญล้ำค่าคือการสื่อสารจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและคนที่รัก

                             

  • ขอบคุณค่ะ คุณtamtam1
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่แวะมาส่งของขวัญล้ำค่าและอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ครับ คุณบุษรา

  ปีใหม่นี้ขอให้คุณบุษรามีแต่ความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมหวังในทุกสิ่งนะครับ

  • สวัสดีวันแรกของปี 2553
  • สุขกายสบายใจ
  • ขอบคุณค่ะ คุณหาดทรายขาว
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเบดูอิน
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูคิม
  • แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษรา พร้อมกับ สคส.ที่ถูกใจมาก ๆ 
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณเหรียญชัย
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ขอบคุณค่ะ

  ขอให้ปีใหม่คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดี ๆ

  ตำรวจเป็นมิตร  ใกล้ชิดประชาชน

  สวัสดีปีใหม่คิดถึงนะคะ  ยังระลึกถึงเสมอ

  happy new year

  • ขอบคุณค่ะ พ.ต.อ.ชาญเดช
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่มาอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  "ตำรวจเป็นมิตร  ใกล้ชิดประชาชน" ในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็รู้สึกอบอุ่นที่มีตำรวจดี ๆ แบบนี้ค่ะ
  • พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอมีแด่ท่านค่ะเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ KRUPOM
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ตามมาถามข่าวน้องสาวเราปีใหม่สนุกหรือเหน็ดเหนื่อยกับงาน

  คงมีความสุขกับการทำงาน ปีใหม่ขอให้มีความสุขนะน้องสาวคนเก่ง

  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์พรชัย
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาถามข่าวคราวน้องสาวคนนี้บ่อย ๆ ปีใหม่ปีนี้ไม่สนุกเลยค่ะ ต้องเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาล เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเยี่ยมเยียนอาจารย์และเพื่อน ๆ อย่างเคย
  • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันเสมอมาค่ะ
  P
  สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...บุษรา
  * ปีใหม่แล้วจ้า น้องนก... ได้ฤกษ์เขียนบันทึกเรื่องใหม่หรือยังจ๊ะ....ปีใหม่ได้หยุดกี่วันคะ ... เอ...หรือว่าไม่ได้หยุดละเนี่ย...
  * พี่จุ๋ม ได้หยุด มีโอกาสพาแม่ไปไหว้พระทำบุญ ค่ะ  และก็มีรวมรุ่น อณ. เป็นประเพณี และคำมั่นสัญญาว่าเราจะพบปะสังสรรค์กันปีละครั้ง ช่วงปีใหม่ เพราะทุกคนจะกลับภูมิลำเนา  เพื่อที่มาไกลสุด จากนราธิวาส  มากั้นทั้งครอบครัวเลย.... ได้เจอเพื่อนๆ แล้วมีความสุขมาก...
  * วันอื่นๆ ก็ นอนอ่านหนังสือค่ะ  มีความสุขกับตังอักษรที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ชีวิต.... กลางคืนก็สวดมนไหว้พระ สงบดี
  * 4 วันตัดขาดจากโลกไซเบอร์ ไปเลย  จึงไม่ได้มาเยี่ยมน้องนก..ต้องขออภัยนะจ๊ะ
  * คิดถึงเสมอจ้ะ
  • ระลึกถึงครับ
  • แวะมาสวัสดีปีใหม่ครับ
  • ขอให้คุณบุษรามีความสุข สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาน๊ะครับ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ..สบายดีน่ะค่ะ

  เมื่อวานวันเกิดน้องไอซ์ เชิญทานขนมค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณสามสัก
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • ขอให้หลานไอซ์มีความสุข เป็นคนน่ารัก คนดี ของคุณพ่อ คุณแม่นะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ หลาน gooddy
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้ป้านกค่ะ  
  • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่จุ๋ม
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาถามข่าวคราวน้องสาวคนนี้บ่อย ๆ ปีใหม่ปีนี้ไม่สนุกเลยค่ะ คุณพ่อไม่สบายตอนแรกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ ตอนนี้ได้ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้วค่ะ บุษราเลยไม่ค่อยได้เข้าไปเยี่ยมเยียนใคร ๆ อย่างเคย  
  • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันเสมอมาค่ะ

  ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานด้วยใจค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณมนัสนันท์
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ...คุณบุษรา

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  มีโอกาสได้เรียนรู้งานคุณภาพของ รพ. เหมือนกันค่ะ

  แต่ไม่ค่อยชอบ ชอบงานในชุมชนมากกว่าค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ น้องส้มขาม
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาส่งความสุขพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้บุษราค่ะ  
  • ความชอบของบุคคลไม่เหมือนกัน ทำงานอะไรก็ได้ทำด้วยใจรักจะทำให้งานมีแต่ความก้าวหน้า และมีความสุขกับงานที่ทำ....
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีครับ มาเยี่ยมคนสาธารณะ(สุข) ...สบายดีนะครับ

  • ขอบคุณค่ะ หนุ่มกร~natadee
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยมเยียนกัน
  • บุษราสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณค่ะสำหรับอวยพรวันวาเลนไทน์

  ขอให้คุณบุษรามีความสุขทุก ๆ วัน และมีกำลังใจในการทำความดี

  การทำความดีไม่ต้องกลัวว่าจะทำก้าวล้ำหน้าใคร หรือเด่นกว่าใคร

  ขอให้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าทำดีที่สุด ผลสุดท้ายสิ่งดี ๆ จะตามมาเองค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณเวียงฟ้า
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษรา  และหวังว่าคงมีโอกาสได้รู้จักกันมากกว่านี้
  • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มีให้บุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณ atozorama
  • สุขสันต์วันวาเลนไทน์เช่นกันค่ะ
  • ขอชมว่าภาพเด็กน้อยสองคนน่ารัก น่าชังจริง ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณค่ะ สำหรับการแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ

  H A P P Y   V A L E N T I N E   D A Y
  มีความสุขมากๆ นะคะ

  -

 • ขอบคุณค่ะ คุณปทุมมาริยา
 • ยินดีที่ได้รู้จัก และหวังว่าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสต่อไปอีกนะค่ะ
 • H A P P Y   V A L E N T I N E   D A Y  เช่นกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณบุษรา

  • ขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขนะคะ
  • สุขสันต์วันวาเลนไทน์และวันตรุษจีนค่ะ

 • ขอบคุณค่ะ คุณสีตะวัน
 • ขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจให้กัน  สุขสันต์วันวาเลนไทน์และวันตรุษจีนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้ครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ...

 • ขอบคุณค่ะ คุณปัญญา
 • ขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจให้กัน  สุขสันต์วันวาเลนไทน์และวันตรุษจีนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • โอ้โฮ้ ตั้ง12ปีที่แล้ว ว้า ...เดี๋ยวนี้ก็เป็นซือเจ้ลิสิ นึกว่าเป็นน้องหมวยฝึกงาน เก่งจริงนะตัวขนาดนี้

 • ขอบคุณค่ะ คุณหม่อมนักบิน
 • 12 ปี กับการทำงานที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ ทำงานจากที่อื่นมายังไม่คิดนะเนี่ย....
 • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณสะตอดอง
  • ยินดีที่ได้รู้จัก และหวังว่าโอกาสหน้าคงมีอะไรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  แวะมาให้กำลังใจคนมีคุณภาพค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณปริมปราง
  • ดีใจค่ะที่คุณปริมปรางแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกัน
  • ขอบคุณค่ะ

  คุณเป็นคนที่มีคุณค่า ขอยกนิ้วให้ค่ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณพัชรนันทร์
  • แค่คำชื่นชมเล็ก ๆ น้อย ก็ทำให้บุษรามีแรงกาย แรงใจที่จะยืนหยัดกระทำความดีตลอดไป  ขอสัญญาค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทาย ขอให้ผ่านบันไดขั้นสามนะค่ะเอาใจช่วยค่ะเพราะว่าที่ ร.พ.พลผ่านเมื่อปี 52 ไม่นาน พรพ.ก็จะมาประเมินซำอีกก็คงต้องเนื่อยกันอีกรอบ ก็ขอเป็นกำลังใจให้น่ะค่ะ บันไดขั้น สามไม่ยากอย่างที่คิดถ้าทุกคนร่วมมือกันและมุ่งมั่นที่จะทำ ขอบคุณค่ะ จากคนสาธารณสุข เหมือนกัน .....................

  • ขอบคุณค่ะ คุณพัชญ์นันฐ์
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ และคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสต่อ ๆ ไปอีกนะค่ะ ดีใจค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลพะโต๊ะผ่าน HA ขั้น 3  คนสาธารณสุขด้วยกันก็คงเข้าใจกระบวนการทำงานได้อย่างลึกซึ้ง
  • ขอบคุณค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ คุณ nong
 • ดีใจค่ะที่คุณ nong แวะมาเยี่ยมค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ คุณคนไม่มีราก
  • บุษราทานข้าวเที่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันค่ะ

                      

  มหา แวะมาทักทายคนสวยโรงพยาบาลพะโต็ะ

  • ขอบคุณค่ะ คุณเหรียญชัย
  • แค่คุณเหรียญชัยแวะมาเป็นกำลังใจให้กัน บุษราก็ซาบซึ้งในน้ำใจที่แสนดีอย่างมากมายแล้วค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                            

  สวัสดีค่ะพี่นก 

  แวะมาอ่านบันทึกความทรงจำดี ๆ ค่ะ

  มุ่งมั่น และตั้งใจจริง

  เป็นกำลังใจให้พี่นกทำงานเพื่อสังคมต่อไปค่ะ

   

  • ขอบคุณค่ะ  คุณศิรินทร
  • ดีใจค่ะที่น้องสาวแวะมาเยี่ยมเยียน และมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                          

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี