สำหรับผม AAR ขอเขียนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ว่า "หวังว่าอย่างไร...มีอะไรเกินคาด...สิ่งที่ได้น้อยกว่าหวัง....ยังต้องทำต่อไป..." ผมขอแลกเปลี่ยนเฉพาะประเด็นที่นำมาคุยกันจากประเด็นจิบกาแฟฯ MSU-KM (Mind Map)  มีดังนี้ครับ

หวังว่าอย่างไร :

- อยากขอความรู้กับท่านอื่นๆ เรื่องการเขียนแผนฯ KM ของ กพร. (เพราะอบรมไม่เข้าใจ)
- ทุกท่านทราบว่าการทำ KM ไปพร้อมๆ กับงานประจำ สามารถทำได้ โดยได้ยกตัวอย่างจาก โครงการ KCC ที่ผมได้เล่าให้ฟัง ว่าสามารถนำเข้าไว้กับกระบวนการประกันคุณภาพขององค์กรได้ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมจาก AAR การติดตามประกันคุณภาพ CARD @19 พ.ค.2549
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
- Bloger ทุกคนได้ใช้เทคนิคของการเล่าเรื่อง

มีอะไรเกินคาด :

- ประสบความสำเร็จเกินคาด โดยไม่เกี่ยวกับปริมาณคนเข้าร่วม
- มีสมาชิกที่ไม่คาดว่าจะมาเข้าร่วม เพราะไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คือน้องหมู(ลิเวอร์พูล) และน้องกล้วย (BNN) จากกองแผนงาน

สิ่งที่ได้น้อยว่าหวัง :

- Bloger ที่เข้าร่วมจิบกาแฟฯ บางช่วงเวลาแย่งการพูด ซึ่งควรพัฒนาทักษะเรื่องการเล่าเรื่อง (Story telling) ให้มากกว่านี้
-

ยังต้องทำต่อไป :

- นำเสนอต่อกรรมการบริหาร Km มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต่อไป เช่น โครงการจัดอบรม "Open mind Open Blog" ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไป
- ดำเนินโครงการ KCC เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

 

ขอขอบคุณ

สถานที่ : พิพิภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น้ำ-น้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง จาก bloger ทุกท่าน