เมื่อวานตอน ๓ โมงได้เริ่มคุยเรื่องานเขียนก็ยังสงสัยยว่าจะเขียนอย่างไร

งานท เราเซฟเป็นหัวข้อไว้ในคอมพิวเตอร์ที่คณะหายไปไหนไม่รู้.........

อย่างน้อยขณะที่เล่าเรื่องราวต่างๆพี่เอกนั่งฟังแล้วก็ทำท่าคิดอยู่ตลอดเวลา เบียร์เชื่อว่าพี่เอกสามารถเขียนออกมาๆได้เป็นฃภาษที่ดีกว่าเบียร์แน่นอน เพราะพี่เอกมักบอกว่าเบียร์เขียนแล้วอ่านไมรู้เรื่อง

เรื่องราวที่เล่าให้ฟังเพื่อประกอบงานเขียนก็จะเป็นเรื่องราวของการเกาะติดของชุมชนในพื้นที่ เราออาจะยังมีบารมีหรือความสามารถไม่เพียงพอที่จะดึงทุกคนในชุมชนให้เข้าร่วมกระบวนการ แต่ได้ทั้งหมด ๔ หมู่ที่เกาะติดน่าจะเพียงพอ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะคิดว่าหลักสำคัญของการจัดการความรู้ต้องเริ่มจากใจ วันไหนมาประชุมพูดคุยแต่ไม่ได้เอาใจมา มัวห่วงนู่นพะวงนี่คงไม่ได้งานหรือไม่มีสมธิที่จะร่วมงานอย่างลึกๆลงไปอีก ผิดกับคนที่เตรียมพร้อมที่จะมาด้วยใจ คนๆนั้นจะไม่บ่น ไม่ทำให้บรรยากาศของที่ประชุม หรือเวทีการพูดคุยเสียรสชาติ

นี่เป็นบทแรกที่เริ่มถ่ายทอดออกมาในงานเขียนวันนี้ ไม่รู้พี่เอกจะได้อะไรหรือเปล่า