หลายคนบอกว่าผมสามารถพูดเรื่องที่ยากให้ฟังเป็นเรื่องง่าย! ....ใช่แล้วครับ... KM แท้ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ยาก เป็นเรื่องที่ลึก เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ...ทำไป เรียนรู้ไป ....เป็นเรื่องที่ต้องใช้ "ภาวะผู้นำ" ที่มีอยู่ในคนทุกระดับ เพื่อให้สามารถ "หยั่งราก" ลงไปถึงส่วนที่เป็น วัฒนธรรมองค์กร 

        KM แท้ๆ จะต้องไม่เริ่ม "แบบปูพรม" คือไม่เอาจำนวนหรือปริมาณเป็นตัวตั้ง แต่เริ่มจากกลุ่มคนที่มี "ไฟในหัวใจ" เป็นหลัก ...จะต้องไม่ทำ "แบบผิวเผิน"  เพียงเพื่อแค่ให้ผ่านการประเมิน  หากแต่ต้องเป็น KM ที่เชื่อมทั้งงานและเชื่อมทั้งคน เพื่อทำให้ "งานได้ผล และ คนเป็นสุข" จะต้องเป็น KM ที่ไม่ "โดดเดี่ยว" ไม่ได้อยู่แบบ "ลอยๆ" หากแต่เชื่อมโยงทั้งเรื่อง HR และ  Strategy  เข้าด้วยกัน

        ทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องนี้ ....ผมมักจะตั้งคำถามว่า... "ท่านจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ง่าย ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลจริงจังอะไร !! หรือว่าท่านจะร่วมกัน "ฝ่าฟัน" ทำสิ่งที่ว่ายากนี้ให้ได้ เพราะเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กร และต่อคนในองค์กร ???" ...ท่านคือผู้ที่เป็นคนเลือกครับ ...The choice is yours !!!