วันนี้  ไปสอนที่โรงงานแห่งหนึ่ง  บริหารแบบญี่ปุ่น

เจ้านายกำลัง เน้นเรื่องการประเมินผล  โดยการใช้ KPI (หรือ BSC ) 

ผมสังเกตดูแล้ว  ก็น่าสงสาร  เพราะ ทำ KPI แบบ จับผิด คาดโทษ  เอาผลของ KPI มาเป็นตัวผูกกับโบนัส เงินเดือน และ ความก้าวหน้าทางตำแหน่ง

ผมว่า  พวกเขา กำลัง กดดันพนักงาน   พวกเขา เน้น results มากไป ไม่ได้พิจารณาที่พฤติกรรมของคน

ผมว่า คนในโรงงาน  ยังไม่รู้จัก LO เท่าไรเลย 

คนในกลุ่ม KM ชนบทต่างๆ  กลับเรียนรู้ KM ได้ดีกว่า  เช่น ครูบาสุทธินันท์  คุณเดชา มูลนิธิข้าวขวัญ  ฯลฯ   ล้วนแต่มี "ธรรม" ในใจ    ในขณะที่ผู้บริหารองค์กร ญี่ปุ่น จีน ไทย ฯลฯ ยัง งกๆ เค็มๆ 

 

หลายบริษัททำ KPI (หรือ BSC ) แล้ว  ติดประกาศทั่วองค์กร คล้ายกับว่า   พวกพนักงานทุกคนต้องร่วมกัน    ครั้นพอได้เวลาประเมินผล   ได้ KPI  ออกมาต่ำกว่าเกณฑ์  ผู้บริหารก็มักจะโทษพนักงาน

 

ถ้าเรา (ในฐานะผู้บริหาร) เอาแนวคิดแนวธรรมแนวปฏิบัติแบบ LO    เราไม่จำเป็นต้อง บอกพนักงานรู้ด้วยซ้ำไปว่า  เดือนนี้ เกณฑ์วัดค่า KPI เป็นเท่าไร  เพราะ ถ้าได้ผลออกมาต่ำกว่าเกณฑ์   เราก็ดูเอง  รู้ค่าออกเราเอง    ผิดก็ที่เราเอง   พิจารณาตนเองว่าเรามี "มุข" น้อยไป  (มุข คือ tactics & strategy)

ผิดที่เราเอง  ที่เราสอนพนักงานให้ได้คิดได้ลองทำน้อยไป   รู้จักพฤติกรรม นิสัย จริต  ฟอร์ม ฯลฯ ของพนักงานน้อยไป    เราให้เครื่องมือ ทรัพยากร  กำลังใจ  กระตุ้น ฯลฯ น้อยไป

 

[img]http://gotoknow.org/file/worapat/hansei.jpg[/img]