ผม Search "ชูศรีทอง" ด้วย Google พบคนนามสกุลชูศรีทองเยอะมาก  แต่น่าเสียดายที่ไม่มีที่อยู่ E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อได้  ยังคงรอวันที่พวกเราจะเข้ามาพบ Blog นี้ เพื่อร่วมกันค้นหาต้นตอที่มาของนามสกุลเรานะครับ  นามสกุลเราอาจจะไม่สำคัญนักในสังคม แต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราได้ทราบประวัติความเป็นมา เราจะได้ความรู้อีกมากมายเกี่ยวกับตัวเรา ทั้งในแง่ชีววิทยาอันจะมีผลต่อสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บของพวกเรา  ในแง่ของความภาคภูมิใจ  การที่เราได้รู้ว่าต้นตระกูลเราคือใคร  เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่พวกเราควรได้รู้  สุดท้ายคือการพึ่งพาอาศัยกันตามอัตภาพ เรื่องนี้ผมไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันแต่ต่อไปเมื่อเรารวมกันเป็นปึกแผ่นได้ ผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยกันได้.