ความเห็น 2212417

Google กับ ชูศรีทอง

สมวงศ์ บำรุงรส
IP: xxx.89.47.223
เขียนเมื่อ 

ผมชื่อ สมวงศ์ บำรุงรส เป็นคน อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ครับ..นับถือหลวงพ่อใหญ่มากครับ อย่าเห็นรูปเต็มๆครับเพราะจากที่นั้นมาตั้งแต่ ป.7 ครับ..แล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยครับ