วันนี้มี Lab. ของคุณครูจูหลิง ปงกันมูล จาก Ward ICU ส่งมาตรวจยังห้อง Lab. เคมี พวกเราชาวเคมี พอเห็นชื่อคุณครูจากใบ Print Lab. ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เรียกว่าด่วนด้วยใจ จริง  ๆ ค่ะ โดยปกติงานของ ICU ก็จะด่วนอยู่แล้ว แต่พอได้ยินชื่อเท่านั้น พวกเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อม ๆ กับภาวนาไปด้วย

เราหลาย ๆ คน ต่างก็ติดตามคอยฟังข่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ขอให้คุณครูหายเป็นปรกติดังเดิม และโดยเร็ว ฟังประวัติของคุณครู แล้วก็อดชื่นชมไม่ได้ ยิ่งคุณครูเป็นลูกสาวคนเดียว และยังอาศัยอยู่จังหวัดเชียงราย (เหนือสุดแดนสยาม) มาทำงานบรรจุรับราชการเป็นคุณครูที่จังหวัดนราธิวาส (ใต้สุดแดนสยาม)  และมีความตั้งใจแน่วแน่ เด็ดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่รับใช้แผ่นดินให้ดีที่สุด ให้สมกับชื่อว่าข้าราชการ ซึ่งก็เป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

เชื่อว่าขณะนี้คงมีใคร ๆ อีกหลายต่อหลายคน เฝ้าภาวนาขอให้ปาฏิหารย์เกิดขึ้นจริง และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุก ๆ คนค่ะ