จับภาพ QA สนง.มนุษยฯ (3)

บอย สหเวช
ข้อเสนอแนะจากกรรมการในองค์ประกอบที่ 10 คือ ควรจะเน้นในเรื่องผลลัพธ์

     ท่านที่อ่านบันทึกฉบับนี้สามารถติดตามอ่านบันทึกก่อนหน้านี้ได้จาก จับภาพ QA สนง.มนุษยฯ (1) จับภาพ QA สนง.มนุษยฯ (2)

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 49 ที่ผ่านมา ช่วงตอนบ่ายผมได้ไปฟังสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ ไปถึงผศ.ดร.เสมอ ได้สรุปผลถึงองค์ประกอบที่ 7 แล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 10 (เกณฑ์เดิมของสำนักงานเลขานุการ) ที่ผศ.ดร.เสมอ ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ครับ

 • ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ
  - เกณฑ์การตัดสินที่ 3 มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
                               ปีละอย่างน้อย 1 กิจกรรม  (ต่างจากเดิม)
  - เกณฑ์การตัดสินที่ 4 ควรสลับกับเกณฑ์การตัดสินที่ 5
  - เกณฑ์การตัดสินที่ 4 มีการประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา
  - เกณฑ์การตัดสินที่ 5 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ที่ระดับ > 4.0
                               (ต่างจากเดิม)

 • ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ
  - เสนอแนะให้นำแนวทางของกพร.มาประยุกต์ใช้ ในส่วนของมิติที่ 3 คือ การลดรอบระยะ
    เวลา การประหยัดงบประมาณ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
 • ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน
  - เกณฑ์การตัดสินที่ 3 มีการใช้ระบบ IT อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม (ต่างจากเดิม)
  - เสนอแนะให้นำแนวทางของกพร.ในมิติที่ 1 และ 4 มาประยุกต์ใช้
 • ดัชนีที่ 10.5 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงาน เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็น
  ถึงภาพรวมในการให้บริการของสำนักงานที่ดีมาก  ข้อเสนอแนะจากกรรมการในองค์ประกอบที่ 10 คือ ควรจะเน้นในเรื่องผลลัพธ์ให้มากขึ้นกว่าเน้นที่กระบวนการเหมือนกับองค์ประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ 9

  คำชมเชยจากกรรมการ
  - สนง.มนุษยฯ สามารถทำงานประจำให้เนียนอยู่ในการประกันคุณภาพได้
  - บุคลากรของสนง.มนุษยฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำประกันคุณภาพ
  - มีการพัฒนาระบบการประเมิน พัฒนาคู่มือ และมีการทำวิจัยสถาบัน

  คำคมจากผศ.ดร.เสมอ
  - การเปลี่ยนจากคำว่าน้ำใจ เป็น ความเข้าใจในหน่วยงาน

  คำคมจากท่านคณบดีคณะมนุษยฯ
  - การปลูกต้นไม้นั้นทำได้ไม่ยาก แต่การดูแลรักษาต้นไม้นั้นยากกว่า
  - ที่สำคัญการทำอะไรก็ตามต้องดีกว่าเก่า

                                                                                                              บอย

                                                                                   ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#qa

หมายเลขบันทึก: 30231, เขียน: 22 May 2006 @ 19:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง

เพราะเห็นชัดถึงกิจกรรมที่จะพัฒนา

และขอปรบมือให้กับคณะมนุษย์ฯ มน ค่ะ

พิชญานนท์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในคำชมของทุกท่านค่ะ

สนง.เลขาคณะมนุษย์