Special thanks.

[email protected]€~
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้องขอขอบคุณ...

ในการทำ Blog ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ

ที่คอยให้ความช่วยเหลือเรา<ซะมากมายเหลือเกิน>

ทำให้การทำงานของเราดำเนินไปได้ด้วยดี และเข้าใจในเรื่อง Blog มากขึ้น

โดยมีผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

มายด์ รังสิมันต์ นรารัตน์วงศ์

เฟิร์น  นันท์สินี  จันทสุวรรณ์

 

และที่สำคัญ <ขาดไม่ได้เลย คือ

ครูเป๋ง จันทิมา  อิ๋วสกุล ผู้สอน Com.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชิดา ชูบัวทองความเห็น (1)

special thanks ไม่ใช่ spacial thanks นะครับ