ปัญญา สมาธิ ความรู้

ตั้งแต่เกิดจนโตคนเราได้เรียนรู้และพัฒนาปัญญาโดยการศึกษา
เรียนรู้จากสังคม คนฉลาดย่อมรู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตลอดจนใช้ไหวพริบ การรู้จักวิเคราะห์ จัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ
หมั่นใช้สมองคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พัฒนาความคิดด้วยการติดตามข่าวสารความเป็นไปในสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ ของมนุษย์ (Knowledge)
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราต้องตามให้ทันโลก
ไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไรก็จะช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคสมองเสื่อมลงได้
และไม่มีวันตกยุคเป็นแน่
อย่างคนเราแล้วก็เหมือนกับบัว 4 เหล่า ที่มีอยู่ 4 ระดับ

  1. บัวพ้นน้ำ
  2. บัวเสมอน้ำ
  3. บัวใต้น้ำ
  4. บัวใต้โคลนตม

ถ้าคนที่มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ทันยุค ทันสมัย ก็เหมือนกับบัวที่พ้นน้ำ ที่จะคอยชูช่อรับแสงอาทิตย์เสมอ