GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความฉลาดทางปัญญาและความรู้

ปัญญา สมาธิ ความรู้

ตั้งแต่เกิดจนโตคนเราได้เรียนรู้และพัฒนาปัญญาโดยการศึกษา
เรียนรู้จากสังคม คนฉลาดย่อมรู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตลอดจนใช้ไหวพริบ การรู้จักวิเคราะห์ จัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ
หมั่นใช้สมองคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พัฒนาความคิดด้วยการติดตามข่าวสารความเป็นไปในสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ ของมนุษย์ (Knowledge)
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราต้องตามให้ทันโลก
ไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไรก็จะช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคสมองเสื่อมลงได้
และไม่มีวันตกยุคเป็นแน่
อย่างคนเราแล้วก็เหมือนกับบัว 4 เหล่า ที่มีอยู่ 4 ระดับ

  1. บัวพ้นน้ำ
  2. บัวเสมอน้ำ
  3. บัวใต้น้ำ
  4. บัวใต้โคลนตม

ถ้าคนที่มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ทันยุค ทันสมัย ก็เหมือนกับบัวที่พ้นน้ำ ที่จะคอยชูช่อรับแสงอาทิตย์เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 30225
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

สงสัยน้องนักเขียนข่าวคงรีบพิมพ์ เลยไม่รู้บัว หรือ ตัว(คน)กันแน่ จงใจป่าว บ่อยแล้วที่ผิดเอาคุณภาพน่ะ ปริมาณน่ะน้อยก็ได้

  • ผมกลัวเป็นบัวแล้งน้ำครับ
I like your blog. you are so beautiful. OK your article is interesting too. I always read whatever your write because I like you.
คุ้นๆ ว่าบัวมี 4 เหล่านะ http://www.geocities.com/lekpage_plus/bdh011.htm
แก้ไข แล้วนะคะ