ความเห็น 33857

ความฉลาดทางปัญญาและความรู้

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ผมกลัวเป็นบัวแล้งน้ำครับ