วลัยลักษณ์ กับการส่งเสริม KM

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้รับการติดต่อจาก ม.ราชมงคลศรีวิชัย ในการร่วมมือและถ่ายทอดแนวคิดในการจัดการความรู้ให้ ซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้หน่วย OD ของวลัยลักษณ์ได้มีการประสานและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ข้อสรุปว่า วลัยลักษณ์จะจัดการเชิงปฏิบัติการถึงแนวคิดและแนวทางในใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร โดยจะจัดให้ผู้บริหารของม.ราชมงคลศรีวิชัย จำนวนประมาณ 50 ท่าน ซึ่งคาดว่าจะจัดในประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้ วลัยลักษณ์เราก็จะส่งวิทยากร KM มืออาชีพของเราเข้าเรียนรู้และทำหน้าทีนี้อย่างเต็มที่และด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับ และผมเองก็ดีใจและยินดีมากครับที่วลัยลักษณ์จะได้มีส่วนถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง KM ในกับหน่วยงานอื่น ๆ

อีกส่วนหนึ่งครับที่เราทำและประสบความสำเร็จมาก หลังจากที่ท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ได้ มาอบรมการใช้ Gotoknow ให้กับอาจารย์และพนักงานของวลัยลักษณ์แล้ว ขณะนี้วลัยลักษณ์ก็ได้จัดอบรมการใช้ Gotoknow ต่อให้กับพนักงานของวลัยลักษณ์เอง และบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งตามแผนเราจะจัดในวันที่ 1 มิถุนายน นี้เพียงหนึ่งวัน แต่เท่าที่ทราบขณะนี้มีบุคคลภายนอกแสดงความจำนงเข้าร่วมอบรมเกินจำนวนที่จะรับ และเราต้องขยายเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เดียวครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ และท่าน ดร.จันทวรรณ ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ไว้ให้ พวกเราก็ต้องขออนุญาตนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อไปให้กับชุมชนและสังคมต่อไปนะครับ

ผมคิดว่าขณะนี้ในบทบาทหน้าที่ของ OD คงจะต้องทำงานหนักขึ้นมาก เพราะนอกจากจะต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ในวลัยลักษณ์เราเองแล้ว ก็ละเลยไม่ได้ที่จะนำประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนำไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกด้วย ถึงจะทำให้มีภาระมากขึ้น แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นทิศทางที่ถูกต้อง ภายใต้แนวคิดของ การจัดการความรู้ ที่ไม่เน้นการเรียนรู้แบบแยกส่วน แต่เน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม และผลประโยชน์ในเชิง Macro มากกว่า ใช่ไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
     อาจารย์ครับ การจัดการความรู้ไม่เน้นการเรียนรู้แบบแยกส่วน ชอบมากเลยครับ และเห็นด้วยต่อไปอีกนิดครับว่า...ไม่แยกชนชั้นคนเราด้วยใช่ไหมครับ
somnuk
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 
ความคิดเห็นของคุณชายขอบผมเห็นด้วยที่สุดครับ