บทบาทคุณเอื้อ ( ต่อ )

โบนัสแห่งการทำความดี คือใบประกาศนียบัตรที่หาซื้อไม่ได้ แต่จะได้มาด้วยการแข่งกันทำความดีให้ปรากฎ ผลกระทบที่ได้คือ ทายาทแห่งความดีของแต่ละครอบครัว

วันนี้มีโอกาสชวน คณเกษิณี และคุณ วัชรีย์ เปิด blog ใน gotoknow ได้สำเร็จ เคล็ดลับที่ใช้คือ เห็นแววความตั้งใจ และความมีคุณภาพในตัวของน้องเขามานานแล้วจากผลการทำงานที่ผ่านมา ได้ชวนน้องเข้าไปแสดงความคิดเห็น ปรากฎได้รับการเข้าไปตามคำชวน และเมื่อได้เชิญ อ.ปารมี คุณชวดีและคุณโอ๋ ไปเป็นวิทยากรในการประชุมเครือข่าย discharge planning เมื่อวันที่ 4 พค.ที่ผ่านมา น้องมีความสนใจในเรื่องนี้ จึงได้ชวนน้องทั้งสองพบ อ.ปารมี เพื่อให้เรียนรู้การเปิด บล็อก และการเข้าสู่ชุมชนในวันนี้ ขอบคุณ อ.ปารมี มากนะคะที่ให้การช่วยเหลือทันที ด้วยน้ำเสียงที่เต็มใจ และเมื่อน้องเข้ามาเรียนรู้ อ.ปารมีใช้เทคนิคเชิงรุก ให้น้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องรอไปสมัครที่บ้าน และไม่ต้องมีการเตรียมเนื้อหามาก่อน ( เหมือนคำที่พี่เม่ยพูดเสมอว่า ให้ตีเหล็กตอนกำลังร้อน ) และอาจารย์ได้คอยช่วยเหลือ แนะนำ ขัดเกลาสำนวนให้  บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน หลังจากเรียนจบ คุณเกษิณ๊กล่าวว่า เดี๋ยวกลับไปต้องไปทำต่อเพื่อจะได้มีความคล่องแคล่วขึ้น และสามารถสอนน้องๆในที่ทำงานต่อได้ ตัวเองรู้สึกชื่นใจ หายเหนื่อย เพราะการชวนน้องทั้ง 2 มาในครั้งนี้ ตั้งใจอยากจะให้น้องมีส่วนในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวของเขาออกมาให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเรียนรู้ ขณะเดียวกันจากข้อคิดเห็นของผู้อื่นทั้งหลายที่เข้ามา ลปรร จะช่วยให้น้องทั้ง 2 เก่งมากขึ้น เป็นการหาเครือข่ายคุณเอื้อเป็นทอดๆกันไป โดยใช้ประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ เป็นบทเรียนของการเรียนรู้

          ผลสำเร็จในวันนี้ ทำให้ตัวเองนึกย้อนไปถึงผู้แทนขายตรงของบริษัทต่างๆ ต่างกันตรงที่ ผู้แทนสามารถหาเครือข่ายได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นานก็ได้สมาชิกมากมาย แต่สมาชิกเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ไม่ยั่งยืน ขึ้นกับผลประโยชน์  แต่การหาเครือข่ายของการทำงานเพื่อคุณภาพ เพื่อผู้ป่วย กว่าจะได้สักคน.... ไม่ง่าย ได้คนไม่มาก เพราะเราไม่มีของตอบแทนอย่างเห็นเป็นรูปธรรม มีแต่ความดีบนความอดทน เสียสละ และเหนื่อยยาก แต่คนเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วจะอยู่อย่างยั่งยืน ทำอย่างไรเราจึงจะหาสมาชิกได้ง่าย มาก และอยู่อย่างยั่งยืนบ้างล่ะ  เราน่าเลียนแบบวิธีการของ บริษัทขายตรงบ้างคือ

          แต่ละคนหาเครือข่าย และมีผลงาน

          มีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือเป็นชั้นๆ เหมือนลูกโซ่

          ได้ตามเป้า สคส ให้ใบประกาศนียบัตร ( เหมือนเข็มบริจาคโลหิต ) ในแต่ละบทบาท ทั้งผู้ปฏิบัติ คุณเอื้อ คุณอำนวย  ใบประกาศนี้แทนโบนัส ที่มีคุณค่าหาที่เปรียบไม่ได้  เพราะไม่สามารถซื้อหาได้ แต่จะได้มาจากธนาคารแห่งการทำความดีที่แต่ละคนสร้างสม  อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้คนในครอบครัวได้ชื่นใจ และเลียนแบบเพื่อรักษาความดีของครอบครัวให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนสืบไป  ไม่ทราบว่าอ.วิจารณ์จะเห็นด้วยหรือไม่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Discharge planningความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ