ท่าน ผ.อ.อัฉจราได้เปิดประเด็นการทำ AAR ในผู้ที่ร่วมประชุม HA Forum มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ 20 คน ทำให้ดิฉันได้เห็นมุมมองที่ต่าง ๆ หลายหลาก ความคิดดั่งสายธารที่ไม่มีจุดจบ ได้เห็นอัจฉริยะในตัวของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในการนำเสนอความเห็นมากมาย และมีแนวคิดที่ต้องนำไปใช้ในหน่วยงานตนเองบ้าง นอกเหนือจากที่เคยมีมุมมองเฉพาะกับผู้ป่วย คงต้องมีกระจกส่องอีกหลาย ๆ ด้านให้มากขึ้น

นอกจากนี้ท่านยังจุดประกาย BAR ขึ้นมาอีก สมองดิฉันแล่นปร้าด...อีกแล้วครับท่าน หัวข้อหรือวิธีการที่จะต้องทำ BAR มีอะไรบ้างหล่ะ เหมือน AAR มั๊ยคะ ? GURU ทั้งหลายช่วยขานตอบหน่อยค่ะ