ความเห็น 33899

ความฉลาดทางปัญญาและความรู้

ไม่รู้ต่างกับรู้ไม่จริง
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
คุ้นๆ ว่าบัวมี 4 เหล่านะ http://www.geocities.com/lekpage_plus/bdh011.htm