ประเภทผลงานทางวิชาการที่สามารถเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกสายงาน

                       ก.ค.ศ.กำหนดประเภทผลงานทางวิชาการที่ทุกสายงานสามารถจัดทำเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้  มี 3 ประเภท คือ 

            1.  ผลงาน งานแต่ง  เรียบร้อย   งานแปลหนังสือ  หรือ  เขียนบทความทางวิชาการ
            2. ผลงานวิจัย 
     ( ทั้งประเภท 1  และ  2  ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว )
           3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น
                3.1   การประเมินงาน  หรือ  การประเมินโครงการ
                3.2   สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น  เอกสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สิ่งประดิษฐ์  เทคนิควิธีการ  เป็นต้น
                3.3   เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่  เช่น เอกสารประกอบการสอบ  คู่มือ  แนวทางดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ  เป็นต้น  แต่ยกเว้น แผนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ )เพราะ ถือว่าเป็นงานปกติที่ครูทุกคนต้องทำอยู่แล้ว
เงื่อนไขการทำผลงานทางวิชาการ มีอยู่ว่า ถ้าผลงานทำหลายคนให้ระบุส่วน / ตอน / หน้า / คิดเป็นร้อยละของแต่ละกลุ่ม  และให้แต่ละคนรับรองแต่ละส่วน  และต้องไม่เป็นผลงานตอนเรียน  หรือ  เคยใช้เลื่อนตำแหน่ง / วิทยฐานะมาแล้ว
ดังนั้น  ใครจะทำผลงานวิชาการประเภทใดก็ต้องดูตามกรอบแนวทางที่กำหนดนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 30167, เขียน: 27 May 2006 @ 05:19 (), แก้ไข: 19 Apr 2012 @ 10:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)