Question! 7 times before moving on (Japanese Philosophy)

เพื่อเป็นการเปิดกว้างสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโปรแกรม ๒ ภาษาได้ใช้ทักษะทั้งทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผมจึงขอพิมพ์อังกฤษบ้างไทยบ้าง หวังว่าทุกท่านคงจะให้อภัยด้วยนะครับ (ฝึกให้รู้เขารู้เราเพื่อหาทางพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตน ชุมชน สังคม ประเทศชาติและทั้งโลก) ขอบคุณมากครับ


ความเห็น (3)

Sophie's World : A Novel About the History of Philosophy
IP: xxx.71.216.226
เขียนเมื่อ 
ประชาคมวิจัย
IP: xxx.71.216.226
เขียนเมื่อ