นาง ภัชราพร ปริโยทัย

คศ.3
สพฐ.
Usernamepariyothai
สมาชิกเลขที่6588
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางภัชราพร  ปริโยทัย

เกิด  20  กรกฎาคม  2504

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช

                   ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน)

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน  206 หม่ 7 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี  34190