" แจกไฟล์ ตำราภาษาไทย “สนทนาภาษาอังกฤษ” 3 เล่ม "
สวัสดีค่ะ
ไปเจอเว็บดี ที่เขามีตำราภาษาไทย เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษให้เราอ่านฟรี ๆ 3 เล่มค่ะ

เล่มที่ 1  เรื่อง “สนทนาอังกฤษธุรกิจ” หรือ “Business Conversation”
มี 4 บท  ที่เว็บนี้ค่ะ : http://www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/businessconversation/busiconver.html
แค่ดูหัวข้อตามสารบัญคร่าว ๆ ก็รู้สึกน่าสนใจแล้ว คือ
1. การโทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ : http://tinyurl.com/bhonz
2. การเจรจาธุรกิจ : http://tinyurl.com/87au6
3. การเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจ : http://tinyurl.com/dvwkt
4. การนำเสนอและการประชุม : http://tinyurl.com/ddorg

เล่มที่ 2  เรื่อง “เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา” หรือ “Grammar through Conversation” หนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไง ลองอ่านคำนำของผู้เขียนดูก็ได้ครับ
“... เมื่อพูดถึงไวยากรณ์แล้ว ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักรู้สึกหนักใจและคิดว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ เพราะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีกฎเกณฑ์มากมาย อีกทั้งยังมีข้อยกเว้นอีกนับไม่ถ้วน ยากแก่การจดจำและนำไปใช้
ผู้เขียนเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษากฎไวยากรณ์และตระหนักถึงอุปสรรคของผู้เรียน จึงเกิดความคิดที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเรียนไวยากรณ์อังกฤษอย่างง่ายๆขึ้นมา โดยเลือกเฉพาะกฎเกณฑ์ที่สำคัญและตัดรายละเอียดและข้อยกเว้นออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์ในภาพรวมหรือในมุมกว้างเสียก่อน จากนั้นนำหลักไวยากรณ์เหล่านี้มาเขียนเป็นบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎไวยากรณ์กับการนำกฎไวยากรณ์ต่างๆไปใช้ เพื่อการสื่อสาร......”
สิ่งที่น่าสนใจมากในหนังสือเล่มนี้ก็คือ ตัวอย่างที่ยกมาประกอบการอธิบายไวยากรณ์นั้น เราสามารถจดจำไปใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ไปที่เว็บนี้ค่ะ: http://www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/grammarconversation/gc/grammarconversation.htm
ลองอ่านสารบัญดูคร่าว ๆ ก็ได้ค่ะ
คำนำ: http://tinyurl.com/amneo
1. ประธานและกรรม: http://tinyurl.com/7jjc4
2. การกระทำ: http://tinyurl.com/aux5g
3. คำขยาย: http://tinyurl.com/axr9f
4. คำเชื่อม: http://tinyurl.com/bbjkx
5. คำอุทาน: http://tinyurl.com/bmhml

เล่มที่ 3 ค่ะ:
“EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล (Nature and Methods of Translation)” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหนังสือสั้น ๆ ที่อ่านง่าย และน่าอ่าน มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วย เหมาะสำหรับคนที่ต้องแปลเรื่องให้คนอื่นอ่าน หรือ อ่านเรื่องที่คนอื่นแปล
ที่นี่ค่ะ: http://e-book.ram.edu/e-book/e/en322/en322_content.htm