ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา
ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา จันทร์แย้ม

เรียนรู้กระบวนการ การกำกับกติกาการดำเนินกิจรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ที่ มวล.


การทำงานหรือปฏิบัติงานการสื่อสารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนเปลงที่มองข้ามไม่ได้ ตนเองมองว่าการสื่อสารเพื่อการบรรลุผลสำเร็จไม่ใช้เป็นเพียงการสื่อสารผ่านตัวอักษร ตนเองคิดว่ายังมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมายที่จะทำให้งานสำเร็จ

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2549 โดยเน้นให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ทั้งการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมรู้รักสัมพันธ์พี่น้องเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในประชาคมวลัยลักษณ์ รู้จักรักชุมชนด้วยการประกอบศาสนกิจเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย รู้วิธีการเรียนโดยการแนะนำของคณบดีและอาจารย์แต่ละสำนักวิชา


ในปีนี้ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่ให้รุ่นพี่เข้าใจถึงสิทธิของผู้อื่น ลดกิจกรรมที่รุนแรง ประกอบกับที่ได้เรียนรู้จากปีที่ผ่านมาทำให้ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดรูปแบบและกติกาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการดูแลจากฝ่ายกำกับกติกาประชาคมซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่คอยดูแลกำกับกติกาที่ตกลงร่วมกัน ประเมินผลกันวันต่อวันเพื่อการปรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้น สิ่งที่น่าสนใจและตนเองเห็นว่าได้เรียนรู้ถึงแนวทางการระเมินผลที่ดีก็คือ
1 ในการประเมินผลงานควรมีการสำรวจปัญหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน/สัปดาห์ เพราะมันสดๆ
2. ในการประเมินมีการระบุถึงสาเหตุและปัจจัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบภาพที่คาดหวังและตกลงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (ไม่ใช้ความรู้สึก ข้อคิดเห็นแต่เป็นข้อเท็จจริง)
3. ในการประเมินเรามองไปข้างหน้า ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ พร้อมร่วมหาแนวทางหรือมาตรการในการกำกับดูแลในวันรุ่งขึ้น และบันทึกข้อควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

พบว่าสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจกรรม/งานให้บรรลุเป้าหมายสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารที่ทั่วถึง ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน การสื่อสารถึงกติกาในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ในครั้งนี้ใช้การสื่อสารผ่านประธานกลุ่มที่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ แต่สมาชิกในกลุ่มยังไม่มีการรับรู้อย่างทั่วถึงและตรงกัน ยินยอมที่จะปฏิบัติตามทั้งที่แจกคู่มือการจัดกิจกรรม และเมื่อบางกลุ่มทำผิดกติกาที่กำหนดก็อ้างว่าไม่รู้ ไม่ทราบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมและการไม่เคารพกติการวม ซึ่งคณะทำงานได้สร้างเครื่องมือในการควบคุมให้รุ่นพี่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดโดยการตักเตือน คือแจกบัตรเหลืองในครั้งแรก และครั้งที่สองก็ให้ยุติการจัดกิจกรรม หรือให้รางวัลสำหรับกลุ่มที่ปฏิบัติตามกติกา... และคิดว่าในการทำงานหรือปฏิบัติงานการสื่อสารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนเปลงที่มองข้ามไม่ได้ ตนเองมองว่าการสื่อสารเพื่อการบรรลุผลสำเร็จไม่ใช้เป็นเพียงการสื่อสารผ่านตัวอักษร ตนเองคิดว่ายังมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมายที่จะทำให้งานสำเร็จ ได้แก่
1. ความใกล้ชิด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการคิด ปฏิบัติอย่างทั่วถึงของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
2. ความจริงใจ ตั้งใจดี ในการที่จะร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. การมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน
4. ต้องมีสิ่งจูงใจ รางวัลเมื่อบรรลุผล โดยเฉพาะรางวัลที่ไม่มีตัวตนคือ คำชมหรือการให้การยอมรับ

สุดท้ายก็ต้องขอชื่นชมคณะทำงาน ทีมงาน ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการกำกับดูแลให้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31137เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2006 02:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี