หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ 

(ตอน ๒)

 

ใช้แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

มอบแด่..เพื่อนครูภาษาไทยค่ะ

 

  

    สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ โดยท่านผอ.โกศล  ปราคำ ที่แสนใจดีและตระหนักในความสำคัญของปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาที่ยังคงมีอยู่  และท่านได้กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนว่า ภายในปี ๒๕๕๒ นักเรียนชั้น ป.๓ ของ เชียงใหม่ เขต ๑ ต้องอ่านได้เขียนได้ ๑๐๐ %

    น้ำใจและความกรุณา จากท่านผอ. ณ วันนี้ คือการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้จำนวนมากพอควร ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๓ และ ชั้น ป.๑-๒ บางส่วนที่มีนักเรียนที่มีปัญหาอยู่ในการอบรมสร้างสื่อการสอนภาษาไทยแบบง่ายๆ  จำนวน ๑๔๑ คน  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

    วิทยากรคนเก่งระดับชาติ    ได้แก่ ท่านอาจารย์ปรีดา  ปัญญาจันทร์  คนเก่งวาด เก่ง คิด เก่งเขียน เก่งพูด ที่มีผลงานมากมายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนครูภาษาไทยและคุณครูอนุบาลหลายจังหวัดทั่วไทยคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีแล้ว ..ครูของแผ่นดินที่น่ายกย่อง(รู้จักท่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ) 

บันทึกนี้..

จึงขอคารวะน้ำใจและความเสียสละของคุณครูภาษาไทยที่รักทุกท่าน

ในความตั้งใจ มุ่งมั่นและเสียสละ

"ครูเพื่อศิษย์" & "ครูของแผ่นดิน" โดยแท้

 

    วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๒ (วานนี้)

    คุณครู ได้สื่อง่ายๆที่ได้ลงมือทำด้วยตนเองอย่างมีความสุขกลับบ้านคนละ ๑๐ ชิ้น

    ตั้งใจจะนำมาบอกกล่าว..สาธิตขั้นตอนการทำแก่เพื่อนครูภาษาไทยที่สนใจนะคะ

    รวมทั้งเพื่อนๆที่สนใจอยากทำและนำไปใช้ก็ได้ค่ะ

    เป็น หนังสือทำมือ..สื่อทำมืออย่างง่ายๆจริงๆ น่าสนใจมากด้วย  จึงขอนำเสนอเป็นตอนที่สอง  เพื่อให้ต่อเนื่องจากบันทึกที่ผ่านมา  สำหรับคุณครูที่สนใจทุกท่าน   ได้แก่

    ๑. สื่อเล่มเล็ก..พยัญชนะคู่คล้าย ค-ด

    ๒. สื่อเล่มเล็ก..พยัญชนะคู่คล้าย ถ-ภ

    ๓. สื่อเล่มเล็ก..พยัญชนะคู่คล้าย น-ม

    ๔. สื่อเล่มเล็ก..พยัญชนะคู่คล้าย พ-ฟ

    ๕. หนังสือเล่มเล็กสามมิติ แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อ (สอนอ่านคำ)

    ๖. แผ่นมหัศจรรย์สอนอ่านการประสมคำ (เกมภาษาไทย)

    ๗. หนังสือสามมิติ (สอบอักษรควบ)

    ๘. หนังสือภาพสามมิติ ๓๖๐ องศา

    ๙. แผ่นภาพผสมคำ (สามส่วน คือ พยัญชนะ-สระ-ตัวสะกด)

   ๑๐. แผ่นภาพผสมคำ (สี่ส่วน คือ พยัญชนะ-สระ-ตัวสะกด-วรรณยุกต์)

 

    ฝากภาพให้เพื่อนๆได้ชมก่อนค่ะ

    แล้วค่อยๆบอกกล่าวขั้นตอนการสร้างสื่อทีละชิ้นต่อไปนะคะ

    หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆ กิ๊บเก๋จริงๆค่ะ

 

 

..ด้วยขอเป็นหนึ่งความตั้งใจและความพยายาม

ที่จะให้เด็กไทยอ่านเขียนภาษาไทยได้ทั้งแผ่นดิน..

 

..สวัสดีค่ะ..