การมาตรฐาน


การมาตรฐาน โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่
มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาขึ้น มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อบูรณาการความรู้ด้านการมาตรฐานสู่
ภาคการศึกษา โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ครู-อาจารย์ ให้สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีพื้นฐานความรู้ด้าน
การมาตรฐาน ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการมาตรฐาน เพื่อนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
        ในปี 2552 สมอ. ได้ขยายการบูรณาการการมาตรฐาน ไปสู่ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ด้วย
เพื่อให้กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการมาตรฐาน และมีความตระหนักในความสำคัญ
ของการมาตรฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สู่ระดับช่วงชั้นอื่นต่อไป
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐาน 4 ภาคด้วยกันโดยจัดทำคู่มือครู สื่อการเรียนรู้ และบทเรียน e-learning เรื่องการมาตรฐาน ซึ่งอาจารย์ณัฏฐกรณ์  ปะพาน ได้อยู่ในคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม โดยมีผศ.จำรัส มีกุศลเป็นประธานดำเนินการและได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนที่เป็น e-learning ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลไว้มากมายเหมาะสำหรับครูนำไปใช้สอนใน 2 กลุ่มสาระได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู-อาจารย์ท่านใดสนใจจะในไปใช้ในการเรียนการสอนโปรดเข้าไปใช้งานได้ที่

  http://www.edutoday.in.th/tisi/

หมายเลขบันทึก: 298991เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2009 15:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

แวะมาเรียนรู้-มาชื่นชม-และให้กำลังใจในสิ่งอันดีงามของชีวิตและการงาน ..ในบันทึกนี้
ปีนี้...คณะศึกษาศาสตร์ของ ม.มหาสารคาม
ถูกประเมินมาอันดับต้นๆ ของประเทศ
เป็นความภาคภูมิใจ...
เพราะมหาวิทยาลัยก็ก่อร่างสร้างตัวมาจากการผลิตครูให้กับสังคม..นั่นเอง

....

ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี