เราจะข้ามเวลามาพบกัน (2)


กรรมเวรมีจริง ต้องปฎิบัติดี หมั่นทำความดีค่ะ เป็นข้อเตือนใจค่ะ

เราจะข้ามเวลามาพบกัน (2)

คุณหมอได้ใช้วิธีสะกดจิตในการรักษาคนไข้ ได้ทำให้คนไข้เห็นเรื่องราวต่างๆในอดีตชาติ ว่าคนทั้งสองเคยร่วมทุกข์-สุขกันมาหลายภพชาติ แล้วเรื่องราวของพระเอกและนางเอกเอามาประติดประต่อกันจนมันเป็นเรื่องเดียวกัน

คุณหมอจึงทำให้พระเอกและนางเอกได้มีโอกาสเจอกันค่ะ แต่เอ๊ะ ครั้งแรกที่เจอกันยังไม่ปิ้งกันค่ะ อ้าวๆๆ  

ต่อมาทั้งสองได้มีโอกาสเจอกันที่สนามบิน พูดคุยกัน แล้วบนเครื่องบินก็ได้นั่งอยู่ข้างๆกัน ด้วย  

………………..

จากที่ผู้เขียนได้เคยเขียนวิเคราะห์เราจะข้ามเวลามาพบกัน  อ่านได้ที่บันทึกก่อนหน้านี้ค่ะคลิกค่ะ.. 

มันตรงกับเรื่องกรรมของศาสนาพุทธ เช่น เรื่องพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ

ไม่สามารถหนีกรรมได้ค่ะ แม้กระทั้งเศษกรรมก็หนีไม่ได้ แล้วคุณเชื่อเรื่องกรรมไหมค่ะ เชื่อเรื่องอดีตชาติไหมค่ะ 

ข้างล่างนี้เป็นเรื่องราวของพระโมคัลลานะ ค่ะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติที่เคยหลงภรรยาจนฆ่าพ่อแม่ของตน แล้วต้องมาชดใช้กรรมในชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ แต่ถูกโจรฆ่าตายค่ะ 

 

 แล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่อง เราจะข้ามเวลามาพบกัน ตรงที่พระเอกและนางเอกเมื่ออดีตชาติ ชาติหนึ่ง เคยเป็นพี่น้องกันมา  แล้วมีชาติที่เคยเป็นสามี-ภรรยากันมาก่อน จนกระทั่งมันส่งผลกับชาติปัจจุบันทำให้ทั้งสองได้พบกันและรักกันค่ะ 

ผู้เขียนไม่ได้อินเลิฟค่ะ เพียงแต่ผู้เขียนได้อ่านเรื่องพระโมคัลลานะแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำเห็นเรื่องกรรมเวรค่ะ  

บางทีกรรมเวรกว่าจะได้รับมันใช้เวลานาน จึงต้องใช้กฎหมายมาช่วยค่ะ เพื่อให้บ้านเมืองสงบค่ะ แต่ลึกๆแล้วผู้เขียนมองว่าถ้าเรามีธรรมะอยู่บนพื้นฐานแล้วใจเราก็จะสบายๆค่ะ   

ลืมบอกไปอีกเรื่องค่ะ แล้วต้องปฏิบัติและกระทำหน้าที่ในทางที่ดีด้วยค่ะ ไม่ใช่ว่าเกิดมาจนแล้วก็จะจนแล้วจะไม่ยอมทำมาหากินเลี้ยงชีพก็ไม่ได้นะค่ะ เราต้องให้ความมุ่งมานะ อดทน ขยัน ทำงานด้วยสติปัญญาค่ะ

Buddha’s chief disciples

Buddha period, the Buddha had Buddha’s chief disciples to propagate Buddhism. Buddha’s right-left ‘s chief disciples who were named Prasareebut and Pramokallana. Prasareebut was too able wisdom. Pramokallana had supernatural power.

The different sect hermit envied to destroy Buddhanism. The ruffian was employed to kill Pramokanlana. His supernatural power survived for 2 times.

 

Third, stolen persons hided to wait Pramokanlana’s dwelling. He contemplated to know that everything happened with him. It was about his remainder of past action (kama). It was  time to offer kama to him. So, he accepted the stolen persons to kill him. He got nirvana.

His dead body is not beautiful. He was the Buddha saint who had supernatural power. Somebody asked the Buddha that” why was not his beautiful dead body?”

The Buddha told that past existences, Pramokallana was born normal folk who was loved his parents. Hten, he grew up to marry the woman. His wife provoked him to kill his parents. He spoke to deceive his parents. He brought to his parents to go province. He hided to kill his parents. His parents died, he was too sorry to realize that his wife is so  cruel and provoked  ,So. He killed her.

This was remainder of past action (kama) to result to last existences.

Last existences, he was the left Buddha’s chief disciples who had supernatural power but he could not escape his kama.

Buddha period, the Buddha had Buddha’s chief disciples to propagate Buddhism. Buddha’s right-left ‘s chief disciples who were named Prasareebut and Pramokallana. Prasareebut was too able wisdom. Pramokallana had supernatural power.

The different sect hermit envied to destroy Buddhanism. The ruffian was employed to kill Pramokanlana. His supernatural power survived for 2 times.

 

Third, stolen persons hided to wait Pramokanlana’s dwelling. He contemplated to know that everything happened with him. It was about his remainder of past action (kama). It was  time to offer kama to him. So, he accepted the stolen persons to kill him. He got nirvana.

His dead body is not beautiful. He was the Buddha saint who had supernatural power. Somebody asked the Buddha that” why was not his beautiful dead body?”

The Buddha told that past existences, Pramokallana was born normal folk who was loved his parents. Hten, he grew up to marry the woman. His wife provoked him to kill his parents. He spoke to deceive his parents. He brought to his parents to go province. He hided to kill his parents. His parents died, he was too sorry to realize that his wife is so  cruel and provoked  ,So. He killed her.

This was remainder of past action (kama) to result to last existences.

Last existences, he was the left Buddha’s chief disciples who had supernatural power but he could not escape his kama.

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ ทรงมีพระอัครสาวก คือพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ เป็นผู้ที่คอยช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธให้กับพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตรเป็นสาวกที่อยู่เบื้องขวาเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญา ขณะที่พระดมคัลลานะเป็นสาวกอยู่เบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์

 นักบวชต่างลัทธินายก็ได้อิจฉาและคิดจะทำลายศาสนาพุทธ จึงคิดจะลอบปองร้ายพระโมคัลลานะ จึงจ้างนักเลงลอบทำร้ายท่าน แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโมคัลลานะจึงรอดพ้นจากการถูกปองร้ายถึง 2ครั้ง

     ครั้งที่สามนี้ พระโมคัลลานะเข้าฌาณจึงรู้ว่ามันเป็นเศษกรรม เมื่อโจรมาคราวนี้ท่านจึงยอมให้โจรฆ่าทำร้ายท่าน

      เมื่อท่านนิพพานไปในลักษณะศพไม่สวย ทั้งๆที่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ก็มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

       พระพุทธเจ้าตอบโดยการเล่าว่า เมื่ออดีตชาติพระโมคัลลานะเคยเป็นชาวบ้านธรรมดาผู้ที่พ่อแม่รักมาก แล้วโตขึ้นมาได้แต่งงานกับภรรยา มีอาการหลงภรรยามาก ทำให้ภรรยายุแหย่ให้ท่านฆ่าพ่อแม่ตัวเอง โดยการหลอกพาพ่อแม่ไปต่างจังหวัด แล้วก็ซุ่มทำร้ายพ่อแม่ตัวเอง เมื่อพ่อแม่ตาย จึงตระหนักแล้วว่าถูกภรรยายุ จึงเสียใจมากแล้วฆ่าภรรยาตาย

        ด้วยเศษกรรมที่เคยหลงภรรยาจนฆ่าพ่อแม่ตาย แม้เขาจะชดใช้กรรมมาหลายภพชาติ และสร้างบารมีมามากมาย    จนเป็นให้ชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ผู้มีอิทธิฤทธิ์ เมื่อกรรมตามทันก็มิอาจหนีกรรมได้ 

 ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ ทรงมีพระอัครสาวก คือพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ เป็นผู้ที่คอยช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธให้กับพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตรเป็นสาวกที่อยู่เบื้องขวาเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญา ขณะที่พระดมคัลลานะเป็นสาวกอยู่เบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์

 นักบวชต่างลัทธินายก็ได้อิจฉาและคิดจะทำลายศาสนาพุทธ จึงคิดจะลอบปองร้ายพระโมคัลลานะ จึงจ้างนักเลงลอบทำร้ายท่าน แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโมคัลลานะจึงรอดพ้นจากการถูกปองร้ายถึง 2ครั้ง

     ครั้งที่สามนี้ พระโมคัลลานะเข้าฌาณจึงรู้ว่ามันเป็นเศษกรรม เมื่อโจรมาคราวนี้ท่านจึงยอมให้โจรฆ่าทำร้ายท่าน

                  

เมื่อท่านนิพพานไปในลักษณะศพไม่สวย ทั้งๆที่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ก็มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

                   พระพุทธเจ้าตอบโดยการเล่าว่า เมื่ออดีตชาติพระโมคัลลานะเคยเป็นชาวบ้านธรรมดาผู้ที่พ่อแม่รักมาก แล้วโตขึ้นมาได้แต่งงานกับภรรยา มีอาการหลงภรรยามาก ทำให้ภรรยายุแหย่ให้ท่านฆ่าพ่อแม่ตัวเอง โดยการหลอกพาพ่อแม่ไปต่างจังหวัด แล้วก็ซุ่มทำร้ายพ่อแม่ตัวเอง เมื่อพ่อแม่ตาย จึงตระหนักแล้วว่าถูกภรรยายุ จึงเสียใจมากแล้วฆ่าภรรยาตาย

              ด้วยเศษกรรมที่เคยหลงภรรยาจนฆ่าพ่อแม่ตาย แม้เขาจะชดใช้กรรมมาหลายภพชาติ และสร้างบารมีมามากมาย    

         จนเป็นให้ชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ผู้มีอิทธิฤทธิ์ เมื่อกรรมตามทันก็มิอาจหนีกรรมได้

 

หมายเลขบันทึก: 298484เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2009 18:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (52)

สวัสดีครับคุณ เบอร์เกอร์ มาอ่านบันทึกท่านดีมากได้หัดภาษาอังกฤษด้วย

ครับ อ่านเรื่อง กรรม ก็ให้หวนกลับมาตั้งสติ ดำรงตน ไม่ใช้ชีวิตโดยประมาท

ขอบคุณสาระดีๆครับ

สวัสดีครับ  ดีมากเลยครับได้รับความรู้เรื่องศาสนาและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน ขอบพระคุณมากครับ

 • กฎหมายทำให้ต้องทำดีเพราะบทลงโทษ ศาสนาทำให้ทำดีเพราะมีจิตใจที่ดี..ที่แน่ๆ สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
 • ขอบคุณข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตครับ

สวัสดีค่ะ

 • ได้อ่านเรื่องขัดเกลาจิตใจตอนกลางคืนนี่เข้าท่าดีค่ะ
 • แต่อ่านเฉพาะภาษาไทยนะคะ อิอิ

มาชม

แวบแว่วเสียงเพลงนี่เลยละ...พระพุทธองค์ ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรม

คนไหนใครทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไร...ก่อนนั้นเคยทำกรรมไว้ชาติใด

ชาตินี้จึงได้ รับกรรมที่ทำก่อนนั้น...อิ อิ อิ...

ดีจังค่ะ ที่ได้อ่าน

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณบันทึกดี ๆ ค่ะ

ดนตรี เพราะมากค่ะ

(^___^)

เรื่องน่าอ่าน ดนตรีเพราะ คู่กันดีจริงๆค่ะ ชอบเพลงนี้มากค่ะ

น่าสนใจนะคะ

เวรกรรมทุกวันนี้..ตามมาในชาตินี้ได้

อันเรื่องกั๋มนั้น เฮาท่านทั้งหลาย ตังหญิงแลจาย หนีไหนบ่ป้น
ทำกั๋มอันใด ไว้ในเบื้องต้น ผลกั๋มมาดล แน่ละ
ก๋งกั๋มก๋งเกวี๋ยน เวียนไล่ก๋าละ ต๋ามโตยตอบส้าย วี่วัน
เมื่อเถิงก๋าละ กั๋มมะบ่ผัน ดีฮ้ายเติงตัน จักหันผลเจ้า.

อย่างนี้ต้องหามาอ่านซักหน่อยแล้ว อ้ออย่าลืมแวะไปร้านหนังสือเก่าย่าน TMB สำนักงานใหญ่ด้วยนะครับอยู่ในซอยเฉยพ่วงทางเข้าตึกซันทาวเวอร์ ตามแผนที่นี้ครับ http://www.siamsafety.com/map.doc

รู้เท่าทันกับปัจจุบันขณะ..

แล้วเราจะไม่ต้องกังวลชาติก่อนหรือชาติหน้าขอรับ..

สวัสดีค่ะ อ่านหลายรอบแล้ว ชอบมากๆค่ะ

เปรโด กับ อลิชาเบท....soulmate....

 

ขอบคุณที่ได้อ่านค่ะ 

                                    / SIRIWAN

สวัสดีครับ

 • ขอบพระคุณสำหรับแง่คิดดีดี
 • ไว้เตือนจิต จะได้เดินอย่างมั่นคงไม่ให้หลงทาง
 • พาหลานม่อนมาเยี่ยมด้วยครับ

สวัสดีครับ คุณ berger0123

      เรื่อง "สะกดจิตระลึกชาติ" หรือ Past-Life Regression นี่ ถูก discredit ไปเยอะมากแล้วครับ

      แต่เรื่องแนวนี้โรแมนติกดีครับ เพราะฉะนั้น จะชอบก็เพลินๆ ดี ;-)

มาแล้วคร๊าบ ;)

อืม...เตือนใจได้ดีมากๆครับ แต่ถ้าสะกดจิตย้อนกลับไปดูชาติก่อนได้นี้คือเหมือนข้ามเวลาเลยเนาะ^^

เพลินๆครับ ทำดีทุกวันจ๊า

สวัสดีครับ...

โลกและชีวิต..ชวนหลงใหลเป็นยิ่งนัก
และผมก็หลงรักโลกและชีวิตอย่างล้นเหลือเลยทีเดียว

สวัสดีค่ะ

•ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกันเป็นประจำ...ขอบคุณหลายๆ

•มีขนมมาฝากค่ะ

 

สวัสดีค่ะตามมาอ่านค่ะ

^__^

อ่านแล้วก็ได้ความคิด คิดแล้วก็ปล่อย ปล่อยแล้วก็เฉย ๆ

ขอบคุณน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะมาส่งขนมค่ะ

สวัสดีค่ะ

ดีจังค่ะ เรียนภาษาอังกฤษไปด้วย

สวัสดี ครับ คุณ berger0123

ในส่วนตัวแล้ว...ไม่เคยดูแคลนเรื่องที่คุณเขียนไว้ในบันทึก

กลับชื่นชม...การพูดถึงอดีตชาติ เพราะทำให้เกิดคำถามในใจขึ้นมาอย่างมากมาย

เป็นเพราะสิ่งใด เป็นเพราะอะไร  เมื่อหาคำตอบไม่ได้ ก็เคยคิดเสมอ ๆ ครับว่า...คงเป็นเพราะผลบุญ..ผลกรรม แต่ชาติปางก่อน  

ที่สำคัญ...เป็นตัวฉุกคิด ที่ทำให้เรามีสติ ยิ่งขึ้น

ขอบพระคุณ บันทึกฉบับนี้มาก ครับ

 

 • ลึกซึ้ง ดี มีประโยชน์
 • ขอบคุณบันทึกนี้ค่ะ

 

 • ดีจังเลยครับ
 • ได้เรียนรู้เรื่อง กรรมด้วย
 • น้องวัณย์สบายดีนะครับ

มาชม

มาทักทาย แบบสะบาย ๆ นะครับ

สวัสดีครับ

 • กรรมเวรมีจริง ต้องปฎิบัติดี หมั่นทำความดี
 • เตือนจิต เตือนใจ ให้ทำคุณความดี
 • ทุกอย่างเริ่มจากวิธีคิด ต้องคิดดี
 • พาม่อนไปเรียนรู้การทำบุญไหว้พระ
 • ปลูกฝังให้คิดคุณธรรมความดี
 • ขอให้ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ

Img_54122

 จริง ๆ ค่ะ ดิฉันเชื่อว่าเวรกรรมมีจริง เราต้องหมั่นทำบุญทำทาน ทำความดีไว้ให้มาก เกรงกลัวต่อการทำบาปค่ะ

สวัสดียามสายค่ะ

แวะมาทัก

สวัสดีค่ะ  มาส่งความคิดถึงค่ะ

ไม่ค่อยดีเวลาแต่ก็คิดอยู่เสมอ  แล้วจะแวะมาใหม่นะคะ

ไม่ได้เจอกันซะนาน คิดถึง

สวัสดีค่ะ

น้องเพ้ยขอบคุณค่ะที่มาต้อนรับน้องเพ้ยค่ะ

สาธุ ๆ เจ้าค่ะ

กรรมมีจริง  และต้องชดใช้

ฉะนั้นก่อนทำการใดๆ

ต้องคิดให้ถ้วนถี่

เพราะถึงจะทำบุญมากมาย

แต่ก็ไม่สามารถลบกรรมที่ทำได้

สวัสดีครับ berger0123

 • พาหนุ่มหล่อมาเยี่ยมครับ
 • ขอให้มีความสุขครับ

มาชม

ทักทายแบบสบาย ๆ นะครับ...

รออ่านบันทึกใหม่อยู่นะครับ..
ฝนตกถี่ครั้ง
รักษาสุขภาพ ด้วย เด้อ

สวัสดีครับคุณเบอร์เกอร์  หายไปไหนเอ่ย  ไม่เห็นไปทักทายกันหลายเพลาแล้ว  สบายดีหรือครับ  ระลึกถึงเสมอครับผม

 

สวัสดีครับ berger0123

        นำผลงานล่าสุดมาฝากครับ กระต่ายใช้เพื่อนกบเป็น speed boat...บรื้นๆๆๆๆ (ฮา)

     

                         บันทึก : Origami สำหรับ น้องมี่ - นักพับกระดาษน้อย

 

มาชม

เห็นว่าจะล่องใต้

เป็นช่วงที่มีฝนตกมาก นะครับช่วงเดือนตุลาคมทั้งเดือนละ...

สวัสดีค่ะ

มาอ่านเรื่องดีๆ ด้วยคนค่ะ

ขอบคุณคะ

 • สวัสดีครับคุณberger0123
 • แวะมาเยี่ยมครับ และมาขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม#1605184
 • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับ

 • มาทักทายครับ
 • ระลึกถึงเสมอ

 

พาน้องๆโครงการ "IT Community Extended 2009" ของ SCB ชวนทำความดีมาเยี่ยมอ่านค่ะ...

(พี่เลี้ยงหลานป้าที่มี "สัญญาณ" น่าอัศจรรย์มากมายว่า เป็นการกลับชาติมาเกิดของน้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะ...แต่ไม่ได้ยึดติด...เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมค่ะ)

 • ได้คติที่ดีจริงๆ ... "ต้องปฏิบัติ และกระทำหน้าที่ในทางที่ดี" ... เพื่อสร้างกรรมดีนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมชม

กับบันทึกที่มีสาระดีๆ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ^^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง