21-5-49

สวัสดีชาว Blog ทรัพยากรพันธุ์ X

          ผมต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่กรุณาส่ง Blog มาพูดคุยกันและหลังจากจบการอบรมเมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านไปแล้วก็ยังส่งมาหาผมอีก 2-3 ท่านแล้วขณะนี้ Blog ของเรามีคนเข้ามาแล้วประมาณเกือบ 200 คน ก็นับว่ามีคนให้ความสนใจแยะ และเป็นแหล่งที่ share ข้อมูลได้ดี  ผมอยากจะขอย้ำเรื่องวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.ที่ office ของผมจะมีการพบกันอีกครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเน้นการพูดเรื่อง SMEs

          ส่วนคุณยมนั้น ผมยอมรับว่ามาช่วยเป็นวิทยากรได้ดีมาก ผมขอชมเชยที่ต่อยอดความคิดของผมได้ดีแล้วยังพูดถีงอาจารย์ป๋วยอย่างอบอุ่นด้วย อาจารย์ป๋วยท่านรักลูกศิษย์และชีวิตท่านติดดินมากผมเองก็ได้ใกล้ชิดกับลูกศิษย์เยอะ ได้รับรู้จากลูกศิษย์ตลอดเวลา

          ขณะนี้ผมอยู่ที่ Melbourne กับ กฟผ.แล้วก็จะไปประชุม APEC ต่อ แต่ก็ขอให้ลูกศิษย์พันธุ์ X ช่วยส่ง Blog มาคุยกันว่าวันที่ 2 ของการอบรมได้อระไรบ้าง และผมอยากให้ยมมาช่วยเป็นวิทยากรให้ผมบ่อยๆ

                                                           ขอบคุณ

                                                       จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

                             

17 - 5 - 49

สวัสดีครับชาว Blog..

         วันนี้ผมรับหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องทรัพยากรมนุษย์และมาร่วมการเรียนรู้ในการสัมมนาที่ทาง Marketing Guru เป็นผู้จัดฯ ผมก็เลยแนะนำให้ลูกศิษย์ที่นี่เข้ามาแบ่งบันความรู้ ความคิดกันที่ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Blog แต่เนื่องจากว่า Blog เดิมของผม (We share ideas) มีการต่อสายความคิดกันค่อนข้างจะยาวมาก ก็เลยคิดว่าน่าจะมี Blog ใหม่สำหรับกลุ่มลูกศิย์ที่ Marketing Guru ขึ้นมา โดยใช้ชื่อ Blog ว่า "Marketing GuRu/ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้" ก็หวังว่า Blog นี้จะได้รับความสนใจเช่นกัน

         สำหรับบรรยากาศการเรียนรู้ในช่วงเช้าวันนี้ดีมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

         ลูกศิษย์ของผมในวันนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มแรกเป็น Non - HR คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน HR โดยตรง แต่มีความสนใจในเรื่อง "คน" วันนี้ก็คงจะได้รับความรู้ทั้งในแง่ของการพัฒนา การบริหาร และการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของผู้นำ หรือผู้บริหารในองค์กรก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ถือธงนำทางไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะต้องมองเรื่อง "คน" อย่างลึกซึ้ง รอบคอบแบบมีปรัชญา  
  • อีกกลุ่มหนึ่งคือ HR Manager ซึ่งมีอยู่หลายคนด้วยกันที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่เป็นแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับแรงงานไร้ฝีมือ ผมก็หวังว่าการเรียนในวันนี้จะทำให้ลูกศิษย์ของผมมองทะลุว่า HR ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่เป็นเรื่องของปรัชญา ความเชื่อ และศรัทธา ประเด็นที่จะฝากไว้สำหรับลูกศิษย์ในกลุ่มนี้ก็คือ การทำงานให้ประสบผลสำเร็จเรื่อง "คน" เราควรจะเริ่มที่ R ตัวแรก นั่น คือ Respect หรือการนับถือ ให้เกียรติ ยกย่องกับคนที่ทำงาน หรือร่วมงานกับเราในทุกระดับ ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญดอกแรกที่จะไขไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 

                                                                         จีระ  หงส์ลดารมภ์