บริการลูกค้าภายนอก

วันนี้ได้บริการลูกค้าภายนอกคือ เจ้าหน้าที่จากสคร.เขต1 และเจ้าหน้าที่สสจ.นนท์ จนท.จากสครเขต1 มาขอข้อมูลโครงการนภาเนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานจากสถาบัน ทางสคร.ก็ได้รับรายงานไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคิดว่ารายงานคงส่งได้ตามปกติแล้ว

   ส่วนจนท.สสจ.นนท์ ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือให้ตามประวัติการรักษาของผู้ป่วยชื่อดญ.กรรณิการ์ หอมยก HN 698056 มารับการรักษาจากสถาบันเมื่อวันที่ 13 พ.ค 49 เนื่องจากผู้ป่วยไปรักษาที่รพ.ภูมิพล แพทย์สงสัยเป็นคอตีบ จึงต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เรียนปรึกษาคุณหมอรุจนีแล้วเพราะเป็นผู้ตรวจผู้ป่วยรายนี้  ว่าสามารถให้ประวัติของผู้ป่วยได้หรือไม่ คุณหมออนุญาต จึงดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าผู้ป่วยรายนี้ประวัติการรักษาที่สถาบันเป็น Tonsillitis + Asmatic Bronchitis มีประวัติได้รับ Vaccine OPV/DTPทั้งหมด 4 ครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวชสถิติและระบาดวิทยาบำราศความเห็น (1)

IP: xxx.121.110.62
เขียนเมื่อ 

ได้ทำบุญอีกแล้ว