หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ (หนึ่ง)

ศน.อ้วน

 

 

หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ 

(หนึ่ง) 

 

หนังสือทำมือคืออะไร..

หนังสือทำมือ..หนังสือมือทำ  ..หนังสือทำด้วยมือ  คือชื่อที่มีความหมายเดียวกัน   

คือ..หนังสือที่ทำด้วยมือของผู้จัดทำล้วนๆ  

อาจเป็น หนังสือเล่มเดียวในโลก  หมายถึง ทำเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น  

เป็น..หนังสือทำด้วยมือหน้าเดียว  

เป็น..หนังสือทำด้วยมือหลายหน้า  

เป็น ..หนังสือทำด้วยมือที่รวมเป็นรูปเล่ม

เป็น..หนังสือภาพสามมิติหน้าเดียว  

เป็น..หนังสือภาพสามมิติหลายหน้า  

                  ฯลฯ

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ “หนังสือทำมือ” ง่ายๆ

·        กระดาษธรรมดาๆ  ขนาดใดก็ได้  เล็ก กลาง ใหญ่ 

·        ชนิดของกระดาษ  ตั้งแต่ขาวๆ ธรรมดาๆ  กระดาษพิมพ์งานทั่วไป จนถึงกระดาษหลากสีหลากสไตล์  ที่ผู้จัดทำพิจารณาแล้วว่าสวย  เหมาะ 

·        ดินสอ  ปากกา  สี  กรรไกร  กาว  คัทเตอร์  ไม้บรรทัด ฯ 

·        อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับ Concept ของผู้จัดทำ) เช่น ดอกไม้ ใบหญ้าแห้ง เชือก ฯ

 

เนื้อหาของหนังสือทำมือ 

·        ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้จัดทำว่าต้องการทำหนังสือทำมือเรื่องอะไร ทำให้ใครอ่าน 

·        กำหนดวัตถุประสงค์เดียวในหนังสือเล่มนี้ อาทิ

J อวยพรแก่ผู้รับหนังสือเนื่องในโอกาสต่างๆ

J เขียนสั้นๆ ย่อๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (สารคดี)

J นำเสนอสำนวนไทย ๑ สำนวน 

J นำเสนอสุภาษิตไทย ๑ สุภาษิต

J นำเสนอปริศนาคำทาย ๑ ปริศนา

J นำเสนอนิทาน ๑ เรื่อง

J นำเสนอพยัญชนะไทย ๑ ตัว  (สระ, วรรณยุกต์)

J นำเสนอความรู้ ๑ เรื่อง

J นำเสนอเพลง ๑ เพลง

         ….ฯลฯ....

ข้อฝากสำหรับคุณครูที่สนใจจะทำหนังสือทำมือ 

·        ความยากง่ายของเนื้อหา ควรคำนึงถึงวัย และพัฒนาการของผู้อ่านเป็นหลัก

·        ความยาวของเนื้อหา เช่นเดียวกัน

·        ความน่าสนใจของหน้าหนังสือ  เช่น ภาพที่ตกแต่งประกอบเรื่อง  อาจเป็นภาพวาด ภาพที่ตัดจากหนังสือ แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือวารสาร นิตยสารต่างๆ  ควรชัดเจน สวยงาม  สื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 

·        สัดส่วนของเนื้อหากับภาพประกอบ  ควรเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะของผู้อ่าน อาทิ

J หากเป็นเด็กเล็กๆ ภาพควรใช้พื้นที่มากกว่าเนื้อหา เช่น ๗๐:๓๐ , ๖๐:๔๐

J หากเป็นเด็กอายุประมาณ ๘-๑๐ ปี สัดส่วนของภาพกับเนื้อหาก็  ๕๐ : ๕๐ 

J หากโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อายุประมาณ ๑๑-๑๓ ปี สัดส่วนของภาพก็จะลดขนาดลง เนื้อหาก็เพิ่มมากขึ้น  เช่น ๔๐:๖๐ หรือ ๓๐:๗๐

J หากเป็นเด็กเริ่มสู่วัยรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป ขนาดของภาพก็อาจลดลงเหลือ ๒๐:๘๐  หรือ บางเนื้อหาอาจไม่ต้องมีภาพก็ได้  เป็นต้น

·        รูปทรง หรือ รูปลักษณ์ของรูปเล่ม  ผู้จัดทำสามารถทำได้ตามชอบ อาจเป็นรูปหนังสือธรรมดา  หรือ มีรูปทรงแปลกๆ เพื่อให้ต้องตาต้องใจผู้อ่าน

·        ความประณีต เรียบร้อย งดงาม และ ความมั่นคงของรูปเล่ม เป็นสิ่งที่ผู้จัดทำต้องไม่ลืมด้วย

 

ใครคือผู้จัดทำหนังสือทำมือ

·        ผู้ที่สนใจอยากทำ(ใครก็ได้ค่ะ)

·        ครู

·        นักเรียน

 

 

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ..น่าสนใจด้วย

ลองมาดูคุณครูภาษาไทยแม่ฮ่องสอนทำ “หนังสือทำมือ” กันนะคะ

...เพียงคืนเดียวก็ทำได้

คุณครูหลายท่านตั้งอกตั้งใจทำโดยใช้เวลาทั้งคืน

บางท่านบอกว่าทำครึ่งชั่วโมง

บางท่านบอกว่าทำไม่ทัน  แต่มีของเดิมอยู่แล้วจึงเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง

เป็นการแสดงถึงความสามารถของการเป็น ครู” ได้อย่างน่าประทับใจ

ครูของศิษย์..ครูเพื่อศิษย์โดยแท้

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่แสนน่ารัก

 

คุณครูหมายเลข ๑  เป็นหนังสือนิทาน ๖ ช่อง ทำด้วยกระดาษ A ๔ ธรรมดาสัดส่วนของภาพกับข้อความประมาณ ๖๐: ๔๐   ในแต่ละหน้าภาพสวย สื่อความได้ตรงกับเนื้อหา  ภาพขยาย (๙) และข้างล่างค่ะ  ..ปรบมือให้ค่ะ..สวยๆ

คุณครูหมายเลข ๒  เป็นหนังสือสำนวนไทย  ทำด้วยกระดาษ A ๔  พับ ๔  หน้าแรกเป็นสำนวนไทย   หน้าที่ ๒ เป็นความหมาย  หน้า ๓-๔ เป็นตัวอย่างของการการใช้สำนวนไทย และรายละเอียดอื่นประกอบ  ..น่ารักมากค่ะ.. มีภาพประกอบที่สื่อถึงสำนวนไทยด้วย

คุณครูหมายเลข ๓  เป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีหลายหน้า รูปทรงของหนังสือเป็นรูปสัตว์  นำเสนอเนื้อหาด้วยการเขียนด้วยลายมือของคุณครู  พร้อมวาดรูปประกอบ(เสียดายที่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ชัดๆ เพราะมัวแต่ฟังคำอธิบายของผู้จัดทำ)..สวยงามน่าสนใจค่ะ..

คุณครูหมายเลข ๔  หนูนา..ทำหนังสือภาพพยัญชนะไทย  เขียนด้วยกลอนสี่(ใช่นะคะ หนูนา)ที่นำเสนอเป็นตัว ก ไก่ ภาพประกอบเป็นภาพ ๓ มิติ เป็นประตูบ้านของไก่น้อย..น่ารักมากๆ ค่ะ  คุณครูหนูนาตั้งใจจะทำครบ ๔๔ ตัว  สำหรับลูกสาวตัวเล็กจ้อยด้วย  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป.๑ ทั้งเด็กพื้นราบและเด็กชาวเขา

คุณครูหมายเลข ๕, ๖, ๑๐   เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก เช่นเดียวกัน ต่างกันที่เนื้อหา บ้างเป็นนิทาน บ้างเป็นความรู้ เช่น เรื่องตัวละครในวรรณคดีไทย   บ้างเป็นบทความจากวารสารต่างๆ ตัดมาปะเพื่อให้เด็กฝึกการอ่านวิเคราะห์  ..ยอดเยี่ยมทุกท่านค่ะ..

คุณครูหมายเลข ๗ เป็นหนังสือสามมิติหน้าเดียว หรือเรียก pop up  ของหนุ่มหล่อเสื้อเหลือง  ซึ่งอธิบายว่าเป็นสื่อที่ทำคืนเดียว  เนื้อหานำเสนอเพลง ตาแก่ขี้เมา  เป็นเพลงเพื่อชีวิตของแอ๊ดคาราบาว  ทำด้วยกระดาษวาดขนาดสมุดเล่มใหญ่ ๑ แผ่น พับครึ่ง มีภาพตาแก่ขี้เมาผมยาวเป็นตัวการ์ตูนประกอบ เมื่อคลี่หนังสือออกก็จะเห็นตาแก่ขี้เมาลุกขึ้นยืน ครึ่งกระดาษด้านบน นำเสนอเนื้อเพลง  ครึ่งกระดาษด้านล่างเป็นข้อคำถามเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยม  สุดยอดๆค่ะ..เหมาะมาก  รับรองได้ใจเด็กมากเลยทีเดียว

คุณครูหมายเลข ๘   เป็นหนังสือสามมิติหน้าเดียวเช่นกัน  สวยงามมากเช่นกัน ภาพมีขนาดใหญ่ เนื้อหาเป็นเรื่อง สุภาษิตไทย (ภาพขยาย หมายเลข ๑๑)

และมีคุณครูอีกหลายท่านที่มีความพยายามที่จะทำหนังสือทำมือ แต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา  ผู้เขียนชื่นชมและประทับใจมาก พร้อมกับได้ฝากแนวทางเพิ่มเติมสำหรับคุณครูที่สนใจที่จะทำ“หนังสือทำมือ”ทุกรูปแบบ 

 

ฝากคุณครูที่รักทุกท่านอีกนิดค่ะ ..

·   การเขียนนิทานด้วยลายมือ ควรถูกต้องตามอักขรวิธี  และลายมือควรสวยงาม อ่านง่าย  เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน

·        การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การวางสระ วรรณยุกต์ ควรตรวจสอบให้ละเอียดลออ

·   หนังสือทำมือเป็นสื่ออย่างง่าย..ง่ายที่สุด..สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ในการอ่าน ประหยัดวัสดุอุปกรณ์  (แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของโรงเรียนที่มีน้อย)

·        คุณครูสามารถสร้างหนังสือทำมือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน แล้วให้นักเรียนสร้างเอง

·   หากมีนักเรียน ๒๐ คน คุณครูก็จะได้ “หนังสือทำมือ”  หรือ “หนังสือเล่มเล็ก” ไว้เป็นสื่อประกอบการอ่าน  ที่แสนน่ารัก  รวม ๒๐ เล่ม (ต่อหนึ่งครั้ง)

·   เพื่อให้งานมีคุณภาพ  ..หนังสือทำมือเล่มแรกของนักเรียนอาจยังไม่ถูกต้อง ในเรื่องการเขียน  ลายมือยังไม่ดี  ภาพประกอบยังไม่สื่อ เช่น วาดเสือ แต่ดูเหมือนแมว   บางเรื่องที่นำเสนอเป็นบทร้อยกรอง  อาจยังไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  เป็นต้น  คุณครูสามารถเป็นบรรณาธิการกิจสำหรับนักเรียนด้วย  ..อาจมีการแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับนักเรียนบางคน  หรือมากกว่านั้น  แต่ท้ายที่สุดก็จะได้ผลงานที่ดี

·   ย้ำๆนะคะ..ก่อนจะเป็นหนังสือใช้สำหรับอ่าน หรือประกอบการสอน ควรมีการตรวจสอบหลายๆครั้ง โดยคุณครู..และโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น    ก่อนที่จะคัดเลือกไว้ในห้องสมุดต่อไป

·   ความบรรเจิดสวยงามที่บังเกิดขึ้น สำหรับเด็กที่ได้ทำหนังสือทำมือด้วยตัวเอง..นั่นคือ “ความภาคภูมิใจ” และ “ความสุขที่ยิ่งใหญ่”   สิ่งต่อไปคือ “นิสัยรักการอ่าน

 

 

 

..เพียงกระดาษแผ่นเดียว+ความคิดสร้างสรรค์+จินตนาการ..

ทำด้วย Head  Hand  Heart

 

คุณครูก็มีสื่อการสอนแล้ว

นักเรียนก็มีหนังสือเล่มเล็กๆไว้อ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือที่นักเรียนเขียนเอง..เป็นผู้ประพันธ์

ปัญหาการขาดหนังสือสำหรับโรงเรียนไกลกันดารก็จะลดลง

ครูเขียน..นักเรียนอ่าน

พี่ทำ..น้องอ่าน

กิ๊บเก๋ยูเรก้า..จริงไหมคะ

 

 

 

รายละเอียดของการจัดทำหนังสือทำมือทั้งหมดนี้

ผู้เขียนเขียนจากประสบการณ์ในการนิเทศการเรียนการสอน

ดังนั้นหากท่านผู้รู้ที่มีประสบการณ์เห็นว่ารายละเอียดใดยังไม่ถูกต้อง

กรุณาแลกเปลี่ยนและบอกกล่าวได้นะคะ

ยินดีรับฟังและแก้ไขค่ะ

ด้วยใจจริงค่ะ

ศน.อ้วน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเพื่อใจเพื่อนครู

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#รักการอ่าน#สื่อการสอน#หนังสือทำมือ#หนังสือเล่มเล็ก#นิเทศออนไลน์#ศน.อ้วน

หมายเลขบันทึก: 292053, เขียน: 29 Aug 2009 @ 04:51, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 21:24, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (23)

"หนังสือทำมือทำตามใจสั่ง

มีพลังมีเรื่องราวมีข่าวสาร

ทำด้วยใจใส่ความคิดมือผลิตงาน

ชวนให้อ่านผ่านเรื่องราวกับมือทำ......ขอบคุณท่านศน.อ้วน

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 05:43

ขอบคุณท่านวอญ่าผู้น่ารัก

ได้ประจักษ์ในน้ำใจสดใสยิ่ง

เข้ามาทักยามเช้านักอ่านตัวจริง

ขอบคุณยิ่งจากใจสาวเชียงใหม่พลัน

หนังสือมือทำทำมือสื่อความคิด

ไม่มีถูกไม่มีผิดจิตของฉัน

ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเขียนเรียนรู้กัน

งานสร้างสรรค์เพื่อการอ่านเบิกบานใจ

ขอบคุณวอญ่าค่ะ..

คิดถึงวอญ่าด้วย..สบายดีนะคะ

น่าสนใจมากคะ

นารักดี อยากทำไว้ใช้และสอนคนไข้เหมือนกันคะจะเหมือนกับแผ่นพับ ภาพพลิกที่ใช้สอนไหมคะ

พิสูจน์
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 06:04

โอ้หนังสือ ทำมือ สื่อสร้างสาน

รักการอ่าน รักการเขียน เรียนสร้างสรรค์

ศิลปะ วางแผน แน่นครบครัน

สารพัน บูรณา น่าชื่นชม

"หนังสือทำมือ"...สื่อการสอน          เครื่องสะท้อนปัญญาครูผู้ตั้งใจ

ทั้งรูปแบบเนื้อเรื่องดีอธิบาย            สื่อความหมายถูกใจตามวัยเรียน

"หนังสือทำมือ"...หรือมีหนึ่ง            คิดให้ถึงแบบอย่างตั้งใจเขียน

ลิขสิทธิ์มีราคาถ้าพากเพียร             สื่อการเรียนพิมพ์ขายได้เงินตรา

wihok
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 06:30

สวัสดีค่ะพี่ ศน.อ้วน

ตื่นเช้าก็ได้รับขวัญและกำลังใจที่ดีเลยค่ะ

หนังสือทำมือเป็นสื่อที่เด็กๆสนใจ เห็นคุณคุณครูทำ เด็กๆก็อยากทำบ้าง

บูรณาการได้หลายๆเรื่องเลย

เดี๋ยวนี้เด็กๆรู้จักคิดและ วาดภาพได้สวยงาม

มีจินตนาการที่หลากหลาย ทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ

ขอบคุณพี่สาวที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันค่ะ

ครู ป.1
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 07:00

จะพยายามทำดู แล้วจะนำมาอวดนะคะ

ธรรมฐิต
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 07:01

นี้แหละคือการบูรณาการที่สมควรทำจริง

ธรรมยามเช้าขอรับพี่ศน.อ้วน

ได้อ่านเรื่องราวบันทึกของพี่อ้วนแล้ว ผมอยากไปเป็นศิษย์เรียนรู้การเป็นครูภาษาไทยจังเลยครับ รู้สึกว่าถ้าเรามี ศน. แบบนี้การศึกษาเมืองไทยคงไปได้อีกไกลครับ ด้วยใจจริงครับ

ณัฐรดา
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 08:07

ทั้งสวยงามและน่าสนใจค่ะ

Bad Angel
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 08:20

ดูไม่ยาก แต่ทำไม่ได้แนะลยฮ่ะ คนทำได้สร้างสรรค์เก่งมากเลยะ ชมจากใจจริง

อ้อยเล็ก
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 10:13

สองคนนี้ใช้สมุดทำมือ..ทำเป็นบันทึกศิลปะค่ะ..พี่ศน....บันทึกเสร็จแล้วก็จะมีภาพเขียนของเขาพร้อมบรรยายกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องเก็บไว้อ่านแทนการทิ้งไปอย่างไม่เห็นคุณค่าค่ะ...

เนปาลี
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 10:24
 • ธุ พี่อ้วนเจ้า..

วิธีทำหนังสือทำมือมีอยู่หลายแบบด้วยกันตามจินตนาการของแต่ละบุคคล    ทำออกมาแล้ว..จะมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษค่ะ  

เอาหนังสือทำมือของต้อมที่เคยทำมาฝากค่ะ..  ^^

 

  

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาชื่นชมหนังสือทำมือค่ะ  แต่ครูอิงสารภาพว่ายังอ่านไม่จบเลยอ่ะค่ะ
 • ได้เวลาไปอยู่เวรที่โรงเรียน จะกลับมาอ่านใหม่นะคะ
 • ขอจารึกร่องรอยไว้ก่อนด้วยความคิดถึง
 • เพราะหายไปนานพอสมควร
 • คิดถึง ศน.อ้วน ทุกครั้งที่ให้เด็กเรียน คำพื้นฐาน  เพราะได้จากบ้าน ศน.อ้วนค่ะ
 • ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ
หนานเกียรติ
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 10:32

เคยทำมาหลายเล่มแล้วครับ

เล่มล่าสุดเป็นเรื่องเล่าของเฌวาครบสองขวบ (ทำให้ทุกปี)

เล่มก่อนล่าสุด เป็นเรื่องเล่าจากบ้านป่าคา

ไว้ สแกนแล้วจะส่งให้ดูครับ

คนึงนิตย์(ครูดอย)
IP: xxx.172.103.203
เขียนเมื่อ 29 Aug 2009 @ 21:25

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน

หนูแต่งกลอนสี่พยัญชะไทยถึงตัวช ช้างเองค่ะ ส่วนรูปวาดไว้หมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงข้อความเลย เด็กๆที่โรงเรียนเห็นแล้วบอกว่าอยากอ่านมาก พวกเขาบอกว่าอยากเห็นเป็นรูปเล่มไวๆ เมื่อวานก่อนกลับบ้านหนูก็สอนเด็กๆโดยการสอนคละชั้นค่ะ มารวมกัน ทำหนังสือทำมือ มีเด็กหลายห้องมารวมกันค่ะ ตั้งแต่ ป.สี่ ถึง ม.สาม ก็เลยให้นั่งเป็นกลุ่ม สอนพวกเขาพับกระดาษ ฉีกกระดาษแล้วนำไปแปะลงบนกระดาษปอนด์ที่เตรียมไว้ ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพด้วยมือ และการละเลงสี จากนั้นจึงให้เด็กแต่งเรื่องลงไป เป็นนิทานทำมือหน้าเดียว วุ่นวายนิดๆแต่เด็กได้ผลงานและมีความสุขมาก วันจันทร์นี้ก้เลยสัญญากับเด็กๆว่าเราจะมาทำหนังสือทำมือกันให้เป็นรูปเล่ม ส่วนที่บ้าน เจ้าตัวเล็กก็ทวง ก.ไก่ทุกวันเลย มีกำลังใจขึ้นอีกเยอะ คืดถึงศน.อ้วนนะคะ

สวัสดีค่ะครูอ้วน..

    บันทึกนี้อยากเรียกครูอ้วน แทน ศน.อ้วนค่ะ เพราะหนูแอบเข้ามาเรียนรู้หลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ลงรักปักใจไว้ .. (ว่าไปนั่น)

    หนูตั้งใจว่าจะลองนำไปฝึกให้เด็กๆทำดูก่อนแล้วจะกลับมาพร้อมชิ้นงาน ตอนนี้มีชิ้นงานออกมาแล้วค่ะ ยังไม่ค่อยสวยเท่าไรเพราะเป็นครั้งแรกของเด็กๆป.2ข ที่ได้ทำหนังสือเอง และเป็นหนังสือที่แตกต่างต่างจากหนังสือเล่มเล็กแบบพับแบ่งเป็น8ส่วน(ที่หนูจะเป็นคนพับให้เด็กๆเอง)

    เมื่อก่อนมักจะคิดว่าเด็กๆ ป.2ไม่น่าจะทำหนังสือเองได้เลยไม่ฝึกให้ทำ(คิดไปก่อนเสมอ) อ่านจากหัวข้อการกำหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือทำมือที่ครูอ้วนเขียนไว้  หนูก็เกิดแรงบันดาลใจลองฝึกให้เด็กๆทำเป็นหนังสือหน้าเดียวก่อนค่ะ เป็นแบบพับครึ่งของครึ่งกระดาษ A4 แล้วให้เด็กๆวาดภาพหน้าตัวการ์ตูนที่เขาชอบแล้วเจาะกระดาษเป็นช่องเวลาขยับกระดาษปากก็จะอ้าและหุบได้( แบบว่าอยากได้ปากเล็กปากน้อยแบบครูพี่เหมียวไว้ท่องอาขยานอ่ะค่ะแต่พับไม่เป็น คริ..คริ) ให้เด็กๆเลือกคำศัพท์ที่ชอบมาหนึ่งคำและแต่งประโยค

   

   

    ยังไม่ค่อยสวยเท่าไร แต่เด็กๆบอกว่า ทำด้วยมือ คิดด้วยใจค่ะ ครูฟังแล้วปลื้ม..

    เห็นเด็กๆชอบและสนุกสนานกับการทำหนูก็เลยจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับ บทดอกสร้อย ต่ออีกค่ะ (ปิ๊งมาจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือที่ครูอ้วนเขียนไว้อีกเหมือนเดิม)ตอนนี้กำลังให้เด็กๆรวบรวมบทดอกสร้อยอยู่ค่ะ ถ้าเสร็จแล้วจะนำมาส่งครูอ้วนอีกค่ะ...ลองทำดู เพราะว่าพวกหนูทำได้ คริ..คริ

   

     อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนูทำให้เด็กๆดูค่ะ และก็เป็นครั้งแรกของหนูเช่นกัน หน้าลิงเลยออกมาเบี้ยวๆ

     ครูรักนักเรียน และรักครูอ้วนด้วยค่ะ ..^__^..

        

     

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 02 Sep 2009 @ 07:22

สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะ

 • ชีวิตต้องเดินทาง..หลังจากเปิดบันทึกแล้ว
 • คิดถึงทุกท่านมากค่ะ
 • ขอบคุณๆน้ำใจของทุกท่านค่ะ..ด้วยความซาบซึ้ง
 • ในความกรุณามาทักทายและเยี่ยมเยียน
 • อิอิ..ทุกๆท่านชอบสื่อกิ๊บเก๋แสนง่ายนี้ด้วย
 • ดีใจค่ะ..มากๆๆๆ

 

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 02 Sep 2009 @ 07:35

ขอบคุณ..คุณหมอประกายมากค่ะ

 • ดีใจที่คุณหมอสนใจค่ะ   คุณหมอทำได้ค่ะ..
 • แผ่นพับ แผ่นปลิวต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จัดอยู่ในกลุ่มของสื่อที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่องที่ดีมากค่ะ  เป็นเรื่องสั้นๆ สรุปให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย  มีภาพประกอบด้วย
 • เพียงแต่จัดทำในโรงพิมพ์ และมีจำนวนมากเท่านั้นเองค่ะ
 • ลักษณะของหนังสือทำมือ..ตามความเข้าใจของศน.อ้วน
 • คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหนังสือ..แบบง่ายๆ
 • คล้ายจะให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำ
 • โดยเฉพาะคุณครู  และ เด็กๆ ..
 • ที่ไม่มีวัสดุ และ อุปกรณ์ในการทำมาก
 • แต่อาศัยใจรักที่จะทำ
 • เป็นผลงานที่เกิดจาก Head  Hand  Heart
 • ท้ายสุด..ผู้จัดทำแสนภาคภูมิใจค่ะ
 • ขอบคุณคุณหมอประกายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 07 Sep 2009 @ 07:27

สวัสดีทุกๆท่านค่ะ..

 • ขอบคุณคุณครูพิสูจน์ค่ะ..สำหรับบทกลอนที่แสนไพเราะ
 • ขอบคุณท่านวิโรจน์ค่ะ..ใช้แล้วค่ะ  หากพัฒนาฝีมือในการทำได้เรื่อยๆก็สามารถพิมพ์และจำหน่ายได้
 • ขอบคุณน้องนกค่ะ..ใช่เลยยยย..พี่อ้วนมีข้อมูลยืนยันนะคะ
 • ว่าเด็กๆทำได้สวยจริงๆ (ตั้งใจจะขึ้นบันทึกถัดไปค่ะ)
 • ขอบคุณครูป.๑ ค่ะ..จะรอดูผลงานนะคะ (อิอิ..ครูตุ๊กเอามาส่งแล้ว)
 • ขอบพระคุณท่านธรรมฐิตค่ะ..ในความเมตตา สำหรับธรรมสวัสดียามเช้า  ก่อให้เกิดแรงใจอีกมากค่ะ
ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 07 Sep 2009 @ 07:34
 • ขอบคุณน้องฟูอ๊าดค่ะ..ยิ้มแก้มป่องเชียวค่ะกับคำชม
 • ขอบคุณคุณณัฐรดามากค่ะ..ทราบและเห็นผลงานการวาดของคุณณัฐรดาแล้ว ทึ่งค่ะ  (ผลงานของคุณครูแบบน่ารักๆนะคะ)
 • ขอบคุณคุณBad Angel มากค่ะ  รับรองค่ะ ทำไม่ยากเลย ลองมาดูบันทึกถัดไปนะคะมีตัวอย่างของเด็กๆและของคุณครูนำเสนอต่อค่ะ..
 • ขอบคุณน้องอ้อยเล็กค่ะ..ฝีมือของเด็กๆไม่เบาเลยนะคะ
 • และแล้วพวกเขาก็จะมีหนังสือทำมือที่ทำใช้ด้วยตัวเอง..สุดแสนภาคภูมิใจ

ขอบคุณในน้ำใจจริงๆค่ะ..

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 07 Sep 2009 @ 07:39

น้องต้อมจ๋า..

ตะแรกพี่อ้วนก็ยกตัวอย่างของสาวน้อยด้วยละค่ะ..

แต่รู้สึกเกรงใจ..เยๆ น้องต้อมเอาหนังสือแสนสวยมาโชว์ด้วย

พี่อ้วนตามดูนานแล้ว..แฟนตรึมเลยนะคะ

น้องต้อมเล่าขั้นตอนได้ละเอียดละเมียดละไม

ขอบคุณมากค่ะ..สาวน้อยคนใจดี

Krunuch
IP: xxx.172.74.187
เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 @ 19:26

ขอบคุณมากคะ คุณ ศน อ้วน และ คุณครูที่แสดงผลงานพรุ่งนี้จะเอาไปสอน ป.2 ...ขอบคุณอีกครั้ง