หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ (หนึ่ง)

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ 

(หนึ่ง) 

 

หนังสือทำมือคืออะไร..

หนังสือทำมือ..หนังสือมือทำ  ..หนังสือทำด้วยมือ  คือชื่อที่มีความหมายเดียวกัน   

คือ..หนังสือที่ทำด้วยมือของผู้จัดทำล้วนๆ  

อาจเป็น หนังสือเล่มเดียวในโลก  หมายถึง ทำเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น  

เป็น..หนังสือทำด้วยมือหน้าเดียว  

เป็น..หนังสือทำด้วยมือหลายหน้า  

เป็น ..หนังสือทำด้วยมือที่รวมเป็นรูปเล่ม

เป็น..หนังสือภาพสามมิติหน้าเดียว  

เป็น..หนังสือภาพสามมิติหลายหน้า  

                  ฯลฯ

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ “หนังสือทำมือ” ง่ายๆ

·        กระดาษธรรมดาๆ  ขนาดใดก็ได้  เล็ก กลาง ใหญ่ 

·        ชนิดของกระดาษ  ตั้งแต่ขาวๆ ธรรมดาๆ  กระดาษพิมพ์งานทั่วไป จนถึงกระดาษหลากสีหลากสไตล์  ที่ผู้จัดทำพิจารณาแล้วว่าสวย  เหมาะ 

·        ดินสอ  ปากกา  สี  กรรไกร  กาว  คัทเตอร์  ไม้บรรทัด ฯ 

·        อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับ Concept ของผู้จัดทำ) เช่น ดอกไม้ ใบหญ้าแห้ง เชือก ฯ

 

เนื้อหาของหนังสือทำมือ 

·        ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้จัดทำว่าต้องการทำหนังสือทำมือเรื่องอะไร ทำให้ใครอ่าน 

·        กำหนดวัตถุประสงค์เดียวในหนังสือเล่มนี้ อาทิ

J อวยพรแก่ผู้รับหนังสือเนื่องในโอกาสต่างๆ

J เขียนสั้นๆ ย่อๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (สารคดี)

J นำเสนอสำนวนไทย ๑ สำนวน 

J นำเสนอสุภาษิตไทย ๑ สุภาษิต

J นำเสนอปริศนาคำทาย ๑ ปริศนา

J นำเสนอนิทาน ๑ เรื่อง

J นำเสนอพยัญชนะไทย ๑ ตัว  (สระ, วรรณยุกต์)

J นำเสนอความรู้ ๑ เรื่อง

J นำเสนอเพลง ๑ เพลง

         ….ฯลฯ....

ข้อฝากสำหรับคุณครูที่สนใจจะทำหนังสือทำมือ 

·        ความยากง่ายของเนื้อหา ควรคำนึงถึงวัย และพัฒนาการของผู้อ่านเป็นหลัก

·        ความยาวของเนื้อหา เช่นเดียวกัน

·        ความน่าสนใจของหน้าหนังสือ  เช่น ภาพที่ตกแต่งประกอบเรื่อง  อาจเป็นภาพวาด ภาพที่ตัดจากหนังสือ แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือวารสาร นิตยสารต่างๆ  ควรชัดเจน สวยงาม  สื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 

·        สัดส่วนของเนื้อหากับภาพประกอบ  ควรเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะของผู้อ่าน อาทิ

J หากเป็นเด็กเล็กๆ ภาพควรใช้พื้นที่มากกว่าเนื้อหา เช่น ๗๐:๓๐ , ๖๐:๔๐

J หากเป็นเด็กอายุประมาณ ๘-๑๐ ปี สัดส่วนของภาพกับเนื้อหาก็  ๕๐ : ๕๐ 

J หากโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อายุประมาณ ๑๑-๑๓ ปี สัดส่วนของภาพก็จะลดขนาดลง เนื้อหาก็เพิ่มมากขึ้น  เช่น ๔๐:๖๐ หรือ ๓๐:๗๐

J หากเป็นเด็กเริ่มสู่วัยรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป ขนาดของภาพก็อาจลดลงเหลือ ๒๐:๘๐  หรือ บางเนื้อหาอาจไม่ต้องมีภาพก็ได้  เป็นต้น

·        รูปทรง หรือ รูปลักษณ์ของรูปเล่ม  ผู้จัดทำสามารถทำได้ตามชอบ อาจเป็นรูปหนังสือธรรมดา  หรือ มีรูปทรงแปลกๆ เพื่อให้ต้องตาต้องใจผู้อ่าน

·        ความประณีต เรียบร้อย งดงาม และ ความมั่นคงของรูปเล่ม เป็นสิ่งที่ผู้จัดทำต้องไม่ลืมด้วย

 

ใครคือผู้จัดทำหนังสือทำมือ

·        ผู้ที่สนใจอยากทำ(ใครก็ได้ค่ะ)

·        ครู

·        นักเรียน

 

 

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ..น่าสนใจด้วย

ลองมาดูคุณครูภาษาไทยแม่ฮ่องสอนทำ “หนังสือทำมือ” กันนะคะ

...เพียงคืนเดียวก็ทำได้

คุณครูหลายท่านตั้งอกตั้งใจทำโดยใช้เวลาทั้งคืน

บางท่านบอกว่าทำครึ่งชั่วโมง

บางท่านบอกว่าทำไม่ทัน  แต่มีของเดิมอยู่แล้วจึงเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง

เป็นการแสดงถึงความสามารถของการเป็น ครู” ได้อย่างน่าประทับใจ

ครูของศิษย์..ครูเพื่อศิษย์โดยแท้

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่แสนน่ารัก

 

คุณครูหมายเลข ๑  เป็นหนังสือนิทาน ๖ ช่อง ทำด้วยกระดาษ A ๔ ธรรมดาสัดส่วนของภาพกับข้อความประมาณ ๖๐: ๔๐   ในแต่ละหน้าภาพสวย สื่อความได้ตรงกับเนื้อหา  ภาพขยาย (๙) และข้างล่างค่ะ  ..ปรบมือให้ค่ะ..สวยๆ

คุณครูหมายเลข ๒  เป็นหนังสือสำนวนไทย  ทำด้วยกระดาษ A ๔  พับ ๔  หน้าแรกเป็นสำนวนไทย   หน้าที่ ๒ เป็นความหมาย  หน้า ๓-๔ เป็นตัวอย่างของการการใช้สำนวนไทย และรายละเอียดอื่นประกอบ  ..น่ารักมากค่ะ.. มีภาพประกอบที่สื่อถึงสำนวนไทยด้วย

คุณครูหมายเลข ๓  เป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีหลายหน้า รูปทรงของหนังสือเป็นรูปสัตว์  นำเสนอเนื้อหาด้วยการเขียนด้วยลายมือของคุณครู  พร้อมวาดรูปประกอบ(เสียดายที่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ชัดๆ เพราะมัวแต่ฟังคำอธิบายของผู้จัดทำ)..สวยงามน่าสนใจค่ะ..

คุณครูหมายเลข ๔  หนูนา..ทำหนังสือภาพพยัญชนะไทย  เขียนด้วยกลอนสี่(ใช่นะคะ หนูนา)ที่นำเสนอเป็นตัว ก ไก่ ภาพประกอบเป็นภาพ ๓ มิติ เป็นประตูบ้านของไก่น้อย..น่ารักมากๆ ค่ะ  คุณครูหนูนาตั้งใจจะทำครบ ๔๔ ตัว  สำหรับลูกสาวตัวเล็กจ้อยด้วย  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป.๑ ทั้งเด็กพื้นราบและเด็กชาวเขา

คุณครูหมายเลข ๕, ๖, ๑๐   เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก เช่นเดียวกัน ต่างกันที่เนื้อหา บ้างเป็นนิทาน บ้างเป็นความรู้ เช่น เรื่องตัวละครในวรรณคดีไทย   บ้างเป็นบทความจากวารสารต่างๆ ตัดมาปะเพื่อให้เด็กฝึกการอ่านวิเคราะห์  ..ยอดเยี่ยมทุกท่านค่ะ..

คุณครูหมายเลข ๗ เป็นหนังสือสามมิติหน้าเดียว หรือเรียก pop up  ของหนุ่มหล่อเสื้อเหลือง  ซึ่งอธิบายว่าเป็นสื่อที่ทำคืนเดียว  เนื้อหานำเสนอเพลง ตาแก่ขี้เมา  เป็นเพลงเพื่อชีวิตของแอ๊ดคาราบาว  ทำด้วยกระดาษวาดขนาดสมุดเล่มใหญ่ ๑ แผ่น พับครึ่ง มีภาพตาแก่ขี้เมาผมยาวเป็นตัวการ์ตูนประกอบ เมื่อคลี่หนังสือออกก็จะเห็นตาแก่ขี้เมาลุกขึ้นยืน ครึ่งกระดาษด้านบน นำเสนอเนื้อเพลง  ครึ่งกระดาษด้านล่างเป็นข้อคำถามเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยม  สุดยอดๆค่ะ..เหมาะมาก  รับรองได้ใจเด็กมากเลยทีเดียว

คุณครูหมายเลข ๘   เป็นหนังสือสามมิติหน้าเดียวเช่นกัน  สวยงามมากเช่นกัน ภาพมีขนาดใหญ่ เนื้อหาเป็นเรื่อง สุภาษิตไทย (ภาพขยาย หมายเลข ๑๑)

และมีคุณครูอีกหลายท่านที่มีความพยายามที่จะทำหนังสือทำมือ แต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา  ผู้เขียนชื่นชมและประทับใจมาก พร้อมกับได้ฝากแนวทางเพิ่มเติมสำหรับคุณครูที่สนใจที่จะทำ“หนังสือทำมือ”ทุกรูปแบบ 

 

ฝากคุณครูที่รักทุกท่านอีกนิดค่ะ ..

·   การเขียนนิทานด้วยลายมือ ควรถูกต้องตามอักขรวิธี  และลายมือควรสวยงาม อ่านง่าย  เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน

·        การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การวางสระ วรรณยุกต์ ควรตรวจสอบให้ละเอียดลออ

·   หนังสือทำมือเป็นสื่ออย่างง่าย..ง่ายที่สุด..สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ในการอ่าน ประหยัดวัสดุอุปกรณ์  (แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของโรงเรียนที่มีน้อย)

·        คุณครูสามารถสร้างหนังสือทำมือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน แล้วให้นักเรียนสร้างเอง

·   หากมีนักเรียน ๒๐ คน คุณครูก็จะได้ “หนังสือทำมือ”  หรือ “หนังสือเล่มเล็ก” ไว้เป็นสื่อประกอบการอ่าน  ที่แสนน่ารัก  รวม ๒๐ เล่ม (ต่อหนึ่งครั้ง)

·   เพื่อให้งานมีคุณภาพ  ..หนังสือทำมือเล่มแรกของนักเรียนอาจยังไม่ถูกต้อง ในเรื่องการเขียน  ลายมือยังไม่ดี  ภาพประกอบยังไม่สื่อ เช่น วาดเสือ แต่ดูเหมือนแมว   บางเรื่องที่นำเสนอเป็นบทร้อยกรอง  อาจยังไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  เป็นต้น  คุณครูสามารถเป็นบรรณาธิการกิจสำหรับนักเรียนด้วย  ..อาจมีการแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับนักเรียนบางคน  หรือมากกว่านั้น  แต่ท้ายที่สุดก็จะได้ผลงานที่ดี

·   ย้ำๆนะคะ..ก่อนจะเป็นหนังสือใช้สำหรับอ่าน หรือประกอบการสอน ควรมีการตรวจสอบหลายๆครั้ง โดยคุณครู..และโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น    ก่อนที่จะคัดเลือกไว้ในห้องสมุดต่อไป

·   ความบรรเจิดสวยงามที่บังเกิดขึ้น สำหรับเด็กที่ได้ทำหนังสือทำมือด้วยตัวเอง..นั่นคือ “ความภาคภูมิใจ” และ “ความสุขที่ยิ่งใหญ่”   สิ่งต่อไปคือ “นิสัยรักการอ่าน

 

 

 

..เพียงกระดาษแผ่นเดียว+ความคิดสร้างสรรค์+จินตนาการ..

ทำด้วย Head  Hand  Heart

 

คุณครูก็มีสื่อการสอนแล้ว

นักเรียนก็มีหนังสือเล่มเล็กๆไว้อ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือที่นักเรียนเขียนเอง..เป็นผู้ประพันธ์

ปัญหาการขาดหนังสือสำหรับโรงเรียนไกลกันดารก็จะลดลง

ครูเขียน..นักเรียนอ่าน

พี่ทำ..น้องอ่าน

กิ๊บเก๋ยูเรก้า..จริงไหมคะ

 

 

 

รายละเอียดของการจัดทำหนังสือทำมือทั้งหมดนี้

ผู้เขียนเขียนจากประสบการณ์ในการนิเทศการเรียนการสอน

ดังนั้นหากท่านผู้รู้ที่มีประสบการณ์เห็นว่ารายละเอียดใดยังไม่ถูกต้อง

กรุณาแลกเปลี่ยนและบอกกล่าวได้นะคะ

ยินดีรับฟังและแก้ไขค่ะ

ด้วยใจจริงค่ะ

ศน.อ้วน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเพื่อใจเพื่อนครูความเห็น (23)

"หนังสือทำมือทำตามใจสั่ง

มีพลังมีเรื่องราวมีข่าวสาร

ทำด้วยใจใส่ความคิดมือผลิตงาน

ชวนให้อ่านผ่านเรื่องราวกับมือทำ......ขอบคุณท่านศน.อ้วน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านวอญ่าผู้น่ารัก

ได้ประจักษ์ในน้ำใจสดใสยิ่ง

เข้ามาทักยามเช้านักอ่านตัวจริง

ขอบคุณยิ่งจากใจสาวเชียงใหม่พลัน

หนังสือมือทำทำมือสื่อความคิด

ไม่มีถูกไม่มีผิดจิตของฉัน

ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเขียนเรียนรู้กัน

งานสร้างสรรค์เพื่อการอ่านเบิกบานใจ

ขอบคุณวอญ่าค่ะ..

คิดถึงวอญ่าด้วย..สบายดีนะคะ

น่าสนใจมากคะ

นารักดี อยากทำไว้ใช้และสอนคนไข้เหมือนกันคะจะเหมือนกับแผ่นพับ ภาพพลิกที่ใช้สอนไหมคะ

เขียนเมื่อ 

โอ้หนังสือ ทำมือ สื่อสร้างสาน

รักการอ่าน รักการเขียน เรียนสร้างสรรค์

ศิลปะ วางแผน แน่นครบครัน

สารพัน บูรณา น่าชื่นชม

"หนังสือทำมือ"...สื่อการสอน          เครื่องสะท้อนปัญญาครูผู้ตั้งใจ

ทั้งรูปแบบเนื้อเรื่องดีอธิบาย            สื่อความหมายถูกใจตามวัยเรียน

"หนังสือทำมือ"...หรือมีหนึ่ง            คิดให้ถึงแบบอย่างตั้งใจเขียน

ลิขสิทธิ์มีราคาถ้าพากเพียร             สื่อการเรียนพิมพ์ขายได้เงินตรา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ ศน.อ้วน

ตื่นเช้าก็ได้รับขวัญและกำลังใจที่ดีเลยค่ะ

หนังสือทำมือเป็นสื่อที่เด็กๆสนใจ เห็นคุณคุณครูทำ เด็กๆก็อยากทำบ้าง

บูรณาการได้หลายๆเรื่องเลย

เดี๋ยวนี้เด็กๆรู้จักคิดและ วาดภาพได้สวยงาม

มีจินตนาการที่หลากหลาย ทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ

ขอบคุณพี่สาวที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันค่ะ

เขียนเมื่อ 

จะพยายามทำดู แล้วจะนำมาอวดนะคะ

เขียนเมื่อ 

นี้แหละคือการบูรณาการที่สมควรทำจริง

ธรรมยามเช้าขอรับพี่ศน.อ้วน

ได้อ่านเรื่องราวบันทึกของพี่อ้วนแล้ว ผมอยากไปเป็นศิษย์เรียนรู้การเป็นครูภาษาไทยจังเลยครับ รู้สึกว่าถ้าเรามี ศน. แบบนี้การศึกษาเมืองไทยคงไปได้อีกไกลครับ ด้วยใจจริงครับ

เขียนเมื่อ 

ทั้งสวยงามและน่าสนใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดูไม่ยาก แต่ทำไม่ได้แนะลยฮ่ะ คนทำได้สร้างสรรค์เก่งมากเลยะ ชมจากใจจริง

เขียนเมื่อ 

สองคนนี้ใช้สมุดทำมือ..ทำเป็นบันทึกศิลปะค่ะ..พี่ศน....บันทึกเสร็จแล้วก็จะมีภาพเขียนของเขาพร้อมบรรยายกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องเก็บไว้อ่านแทนการทิ้งไปอย่างไม่เห็นคุณค่าค่ะ...

เขียนเมื่อ 
 • ธุ พี่อ้วนเจ้า..

วิธีทำหนังสือทำมือมีอยู่หลายแบบด้วยกันตามจินตนาการของแต่ละบุคคล    ทำออกมาแล้ว..จะมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษค่ะ  

เอาหนังสือทำมือของต้อมที่เคยทำมาฝากค่ะ..  ^^

 

  

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาชื่นชมหนังสือทำมือค่ะ  แต่ครูอิงสารภาพว่ายังอ่านไม่จบเลยอ่ะค่ะ
 • ได้เวลาไปอยู่เวรที่โรงเรียน จะกลับมาอ่านใหม่นะคะ
 • ขอจารึกร่องรอยไว้ก่อนด้วยความคิดถึง
 • เพราะหายไปนานพอสมควร
 • คิดถึง ศน.อ้วน ทุกครั้งที่ให้เด็กเรียน คำพื้นฐาน  เพราะได้จากบ้าน ศน.อ้วนค่ะ
 • ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ
เขียนเมื่อ 

เคยทำมาหลายเล่มแล้วครับ

เล่มล่าสุดเป็นเรื่องเล่าของเฌวาครบสองขวบ (ทำให้ทุกปี)

เล่มก่อนล่าสุด เป็นเรื่องเล่าจากบ้านป่าคา

ไว้ สแกนแล้วจะส่งให้ดูครับ

คนึงนิตย์(ครูดอย)
IP: xxx.172.103.203
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน

หนูแต่งกลอนสี่พยัญชะไทยถึงตัวช ช้างเองค่ะ ส่วนรูปวาดไว้หมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงข้อความเลย เด็กๆที่โรงเรียนเห็นแล้วบอกว่าอยากอ่านมาก พวกเขาบอกว่าอยากเห็นเป็นรูปเล่มไวๆ เมื่อวานก่อนกลับบ้านหนูก็สอนเด็กๆโดยการสอนคละชั้นค่ะ มารวมกัน ทำหนังสือทำมือ มีเด็กหลายห้องมารวมกันค่ะ ตั้งแต่ ป.สี่ ถึง ม.สาม ก็เลยให้นั่งเป็นกลุ่ม สอนพวกเขาพับกระดาษ ฉีกกระดาษแล้วนำไปแปะลงบนกระดาษปอนด์ที่เตรียมไว้ ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพด้วยมือ และการละเลงสี จากนั้นจึงให้เด็กแต่งเรื่องลงไป เป็นนิทานทำมือหน้าเดียว วุ่นวายนิดๆแต่เด็กได้ผลงานและมีความสุขมาก วันจันทร์นี้ก้เลยสัญญากับเด็กๆว่าเราจะมาทำหนังสือทำมือกันให้เป็นรูปเล่ม ส่วนที่บ้าน เจ้าตัวเล็กก็ทวง ก.ไก่ทุกวันเลย มีกำลังใจขึ้นอีกเยอะ คืดถึงศน.อ้วนนะคะ

สวัสดีค่ะครูอ้วน..

    บันทึกนี้อยากเรียกครูอ้วน แทน ศน.อ้วนค่ะ เพราะหนูแอบเข้ามาเรียนรู้หลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ลงรักปักใจไว้ .. (ว่าไปนั่น)

    หนูตั้งใจว่าจะลองนำไปฝึกให้เด็กๆทำดูก่อนแล้วจะกลับมาพร้อมชิ้นงาน ตอนนี้มีชิ้นงานออกมาแล้วค่ะ ยังไม่ค่อยสวยเท่าไรเพราะเป็นครั้งแรกของเด็กๆป.2ข ที่ได้ทำหนังสือเอง และเป็นหนังสือที่แตกต่างต่างจากหนังสือเล่มเล็กแบบพับแบ่งเป็น8ส่วน(ที่หนูจะเป็นคนพับให้เด็กๆเอง)

    เมื่อก่อนมักจะคิดว่าเด็กๆ ป.2ไม่น่าจะทำหนังสือเองได้เลยไม่ฝึกให้ทำ(คิดไปก่อนเสมอ) อ่านจากหัวข้อการกำหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือทำมือที่ครูอ้วนเขียนไว้  หนูก็เกิดแรงบันดาลใจลองฝึกให้เด็กๆทำเป็นหนังสือหน้าเดียวก่อนค่ะ เป็นแบบพับครึ่งของครึ่งกระดาษ A4 แล้วให้เด็กๆวาดภาพหน้าตัวการ์ตูนที่เขาชอบแล้วเจาะกระดาษเป็นช่องเวลาขยับกระดาษปากก็จะอ้าและหุบได้( แบบว่าอยากได้ปากเล็กปากน้อยแบบครูพี่เหมียวไว้ท่องอาขยานอ่ะค่ะแต่พับไม่เป็น คริ..คริ) ให้เด็กๆเลือกคำศัพท์ที่ชอบมาหนึ่งคำและแต่งประโยค

   

   

    ยังไม่ค่อยสวยเท่าไร แต่เด็กๆบอกว่า ทำด้วยมือ คิดด้วยใจค่ะ ครูฟังแล้วปลื้ม..

    เห็นเด็กๆชอบและสนุกสนานกับการทำหนูก็เลยจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับ บทดอกสร้อย ต่ออีกค่ะ (ปิ๊งมาจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือที่ครูอ้วนเขียนไว้อีกเหมือนเดิม)ตอนนี้กำลังให้เด็กๆรวบรวมบทดอกสร้อยอยู่ค่ะ ถ้าเสร็จแล้วจะนำมาส่งครูอ้วนอีกค่ะ...ลองทำดู เพราะว่าพวกหนูทำได้ คริ..คริ

   

     อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนูทำให้เด็กๆดูค่ะ และก็เป็นครั้งแรกของหนูเช่นกัน หน้าลิงเลยออกมาเบี้ยวๆ

     ครูรักนักเรียน และรักครูอ้วนด้วยค่ะ ..^__^..

        

     

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะ

 • ชีวิตต้องเดินทาง..หลังจากเปิดบันทึกแล้ว
 • คิดถึงทุกท่านมากค่ะ
 • ขอบคุณๆน้ำใจของทุกท่านค่ะ..ด้วยความซาบซึ้ง
 • ในความกรุณามาทักทายและเยี่ยมเยียน
 • อิอิ..ทุกๆท่านชอบสื่อกิ๊บเก๋แสนง่ายนี้ด้วย
 • ดีใจค่ะ..มากๆๆๆ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ..คุณหมอประกายมากค่ะ

 • ดีใจที่คุณหมอสนใจค่ะ   คุณหมอทำได้ค่ะ..
 • แผ่นพับ แผ่นปลิวต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จัดอยู่ในกลุ่มของสื่อที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่องที่ดีมากค่ะ  เป็นเรื่องสั้นๆ สรุปให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย  มีภาพประกอบด้วย
 • เพียงแต่จัดทำในโรงพิมพ์ และมีจำนวนมากเท่านั้นเองค่ะ
 • ลักษณะของหนังสือทำมือ..ตามความเข้าใจของศน.อ้วน
 • คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหนังสือ..แบบง่ายๆ
 • คล้ายจะให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำ
 • โดยเฉพาะคุณครู  และ เด็กๆ ..
 • ที่ไม่มีวัสดุ และ อุปกรณ์ในการทำมาก
 • แต่อาศัยใจรักที่จะทำ
 • เป็นผลงานที่เกิดจาก Head  Hand  Heart
 • ท้ายสุด..ผู้จัดทำแสนภาคภูมิใจค่ะ
 • ขอบคุณคุณหมอประกายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกๆท่านค่ะ..

 • ขอบคุณคุณครูพิสูจน์ค่ะ..สำหรับบทกลอนที่แสนไพเราะ
 • ขอบคุณท่านวิโรจน์ค่ะ..ใช้แล้วค่ะ  หากพัฒนาฝีมือในการทำได้เรื่อยๆก็สามารถพิมพ์และจำหน่ายได้
 • ขอบคุณน้องนกค่ะ..ใช่เลยยยย..พี่อ้วนมีข้อมูลยืนยันนะคะ
 • ว่าเด็กๆทำได้สวยจริงๆ (ตั้งใจจะขึ้นบันทึกถัดไปค่ะ)
 • ขอบคุณครูป.๑ ค่ะ..จะรอดูผลงานนะคะ (อิอิ..ครูตุ๊กเอามาส่งแล้ว)
 • ขอบพระคุณท่านธรรมฐิตค่ะ..ในความเมตตา สำหรับธรรมสวัสดียามเช้า  ก่อให้เกิดแรงใจอีกมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณน้องฟูอ๊าดค่ะ..ยิ้มแก้มป่องเชียวค่ะกับคำชม
 • ขอบคุณคุณณัฐรดามากค่ะ..ทราบและเห็นผลงานการวาดของคุณณัฐรดาแล้ว ทึ่งค่ะ  (ผลงานของคุณครูแบบน่ารักๆนะคะ)
 • ขอบคุณคุณBad Angel มากค่ะ  รับรองค่ะ ทำไม่ยากเลย ลองมาดูบันทึกถัดไปนะคะมีตัวอย่างของเด็กๆและของคุณครูนำเสนอต่อค่ะ..
 • ขอบคุณน้องอ้อยเล็กค่ะ..ฝีมือของเด็กๆไม่เบาเลยนะคะ
 • และแล้วพวกเขาก็จะมีหนังสือทำมือที่ทำใช้ด้วยตัวเอง..สุดแสนภาคภูมิใจ

ขอบคุณในน้ำใจจริงๆค่ะ..

เขียนเมื่อ 

น้องต้อมจ๋า..

ตะแรกพี่อ้วนก็ยกตัวอย่างของสาวน้อยด้วยละค่ะ..

แต่รู้สึกเกรงใจ..เยๆ น้องต้อมเอาหนังสือแสนสวยมาโชว์ด้วย

พี่อ้วนตามดูนานแล้ว..แฟนตรึมเลยนะคะ

น้องต้อมเล่าขั้นตอนได้ละเอียดละเมียดละไม

ขอบคุณมากค่ะ..สาวน้อยคนใจดี

Krunuch
IP: xxx.172.74.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะ คุณ ศน อ้วน และ คุณครูที่แสดงผลงานพรุ่งนี้จะเอาไปสอน ป.2 ...ขอบคุณอีกครั้ง