แม่เอย งามจริง งามเหลือเหนือสิ่งเปรียบเปรย

เกินหาคำใดเอ่ย มาเฉลยคำอ้าง

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง

ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

ถันแล ระรัว เหมือนบัวลอยอยู่กลางบึง

งามเหมือนหนึ่งเทวี

แม่ลอยฟ้ามา เป็นขวัญตาบุญพี่

ท่าทางอย่างนี้ เหมือนเทวีแปลงกาย

 

นุ่งลม ชมจันทร์ มองแล้วหวั่นอุรา

งามเหมือนจันทร์เยือนหล้า ใครอิจฉานางได้

แม่ลอย เมฆี มาหลงวารีเวียนว่าย

ตานั้นกวาดชม้าย ยามโผว่ายแหวกธาร

 

ผิวนวล ยวนใจ ไฉไลเรือนร่างสคราญ

ใจซ่านยามมอง รูปทรงโสภี ยังมิมีใครต้อง

ได้แต่แลมองหวังใจปองนางเดียว

แม่เอย งามจริง งามเหลือเหนือสิ่งเปรียบเปรย

เกินหาคำใดเอ่ย มาเฉลยคำอ้าง

 

 

 

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง

ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

 

ถันแล ระรัว เหมือนบัวลอยอยู่กลางบึง

งามเหมือนหนึ่งเทวี

 

แม่ลอยฟ้ามา เป็นขวัญตาบุญพี่

ท่าทางอย่างนี้ เหมือนเทวีแปลงกาย

 

นุ่งลม ชมจันทร์ มองแล้วหวั่นอุรา

งามเหมือนจันทร์เยือนหล้า ใครอิจฉานางได้

แม่ลอย เมฆี มาหลงวารีเวียนว่าย

ตานั้นกวาดชม้าย ยามโผว่ายแหวกธาร

 

ผิวนวล ยวนใจ ไฉไลเรือนร่างสคราญ

ใจซ่านยามมอง รูปทรงโสภี ยังมิมีใครต้อง

ได้แต่แลมองหวังใจปองนางเดียว

 

 

 

ภาพ : จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เพลงประกอบ : คุณธานินทร์ อินทรเทพ ชื่อเพลง "กินรีเล่นน้ำ"

สถานที่ : ตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว

ขอบคุณ ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ ไกด์กิติมศักดิ์