ความเห็น 1501135

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

อิจฉาๆ..จริงๆค่ะ

เสียดายเมื่อวาน จะไปอยุธยา แต่สุขภาพไม่ดี เลยงดค่ะ