ความเห็น 1501317

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

ครูรส

ผมมีความสุขมากครับ และอ.ดร.ยุวนุช เองก็อยากให้ผมและคุณศิลา ได้ชมการแสดง ละครพื้นบ้านด้วย ชมแล้วประทับใจและเคลิ้บเคลิ้มนะครับ อย่างน้อย รู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สวยงามของเราครับ :)