ความเห็น 1501105

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

บรรดาบล็อกเกอร์หนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ ต้องพากันอิจฉาตาร้อน คุณเอก-จตุพร กันนักแลนะเนี่ยนะ..งามเหนือคำบรรยายจริง