“คนเล็ก หัวใจใหญ่” โครงการ Humanized Educare


มือน้อย ๆ สองมือของหลายคนที่รวมตัวกันเชื่อมหัวใจต่อหัวใจ ให้ความรักแก่กัน สานใยเป็นความดีงาม สร้างทุนปัญญามหาศาล คือปราชญ์แห่งชุมชน ที่สมควรแก่การยกย่องทุกท่าน มาอยู่รวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ที่แห่งนี้

จดจำได้ว่าในวันที่คุณเอกชวนเข้าร่วมทีมจัด “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (โรงเรียน)” ในโครงการ Humanized Educare  ความรู้สึกของศิลาตอนนั้น เย็นและนิ่งด้วยความปิติ  ณ เวลานั้น รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะท่านอาจารย์สันติกโรที่เคารพรักยิ่งเสมือนบิดาท่านหนึ่ง

                        

สิ่งใด ๆ ที่ทำนับจากนี้ไปถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น  ดังนั้น การที่ได้ร่วมทีมงานกับคุณเอกและพี่นุช (คุณนายดอกเตอร์) จึงเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดที่จะได้อุทิศตนทำงานที่ใช้หัวใจของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 

                     

                   

                      

นับเป็นความเหลือเชื่อประการหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทีมงานกับบุคคลที่ศิลาชื่นชมอย่างมาก...  ส่วนความเหลือเชื่ออีกประการหนึ่งก็คือการได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณาจารย์ทุกท่าน ซึ่งเสมือนฟ้าลิขิตให้ได้มาพบกับอาชีพที่คุณพ่อทำมาก่อนแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปนานนับสิบปี แต่ไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขเท่ากับการได้เข้าสู่แวดวงนี้อีกครั้ง 

 

 

 

สิ่งมหัศจรรย์ที่พบเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ คือความเป็นธรรมชาติตามสไตล์ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านอาจารย์ทุกท่านที่มีความงดงามอย่างยิ่งสมกับชื่อโครงการที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                

เคยถามตนเองเหมือนกันว่า จะช่วยอะไรโครงการนี้ได้บ้างหากวัดกันที่ปริญญาความรู้เฉพาะทางแล้ว  คงพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราทำงานได้มากน้อยเพียงไร    เนื่องจากการทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ย่อมพิสูจน์กันที่หัวใจสัมผัสด้วยจิตวิญญาณแห่งการเข้าถึงผู้คนมิใช่การทำตัวเป็นผู้พิพากษาตัดสินผู้คน

 

เพราะเรื่องของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน

ตาม “ศาสตร์หรือกรอบความรู้ของตน”แล้วนำมาตัดสิน ผิด ถูก ดี ไม่ดี

 

 

การมีสติ มีความเป็นกัลยาณมิตรจิตโยนิโสมนสิการจึงมีความสำคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ศิลากล่าวเน้นย้ำมาโดยตลอดในหลายบล๊อกของตนเอง

                  

  ความเข้าใจ เข้าถึงในความเป็นธรรมชาติและความเป็นอิสระในการแสดงออก

             ของมนุษย์เป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาจิตตนและคนอื่น

 

 

 

 

 

ศิลาจึงมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าหากได้รับโอกาสที่เปิดกว้างเพียงพอ และได้พิสูจน์กันด้วยหัวใจแล้ว  สิ่งสำคัญที่อยากเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคือวิธีการเรียนรู้ตัวตนและคนอื่น…เปิดใจให้ "เรา" ต่างเป็น "ครู" เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

       สิ่งใด ๆ ที่เห็นอยู่เบื้องหน้า  จะวัดค่าคุณงามความดีกันอย่างไร

                 อยู่ที่โลกทัศน์ของผู้มอง? หรือ สิ่งที่ถูกมอง?

 

 

         ความภาคภูมิใจในความงดงามของมนุษย์วัดได้ด้วยการตระหนักรู้

     ในศักยภาพของตนเอง Self Actualization มิใช่ว่าจะให้ใครมาวัดให้

                            เราไม่ได้ทำให้ใครเห็น

         

             ในที่นี้  ศิลาขอให้คุณค่ากับ คน-ธรรม-งาน 

 

                 คนที่ทำงานเสมือนว่างานคือชีวิต ชีวิตคืองาน

                        ไม่ได้บ้างาน และไม่ได้สนใจว่าฟ้ามีตา

                            เป็นการทำงานด้วยพลังศรัทธา  

         เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตากรุณาที่มีให้แก่ผู้คนทั่วไป

จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมไปกับการปฏิบัติธรรม 

 

การวัดความรู้ดูที่ปริญญา  แต่การวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ดูที่หัวใจ 

   

                        หากเราไม่มีโอกาสอย่างที่เขาเป็น   

           เราจะแสวงหาโอกาสจากเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด 

                         และทำได้อย่างที่เขาทำหรือไม่

                       

                  จึงขอเรียกบันทึกนี้ว่าคนเล็ก หัวใจใหญ่ 

 

  มือน้อย ๆ สองมือของหลายคนที่รวมตัวกันเชื่อมหัวใจต่อหัวใจ  

ให้ความรักแก่กัน  สานใยเป็นความดีงาม สร้างทุนปัญญามหาศาล      

          คือปราชญ์แห่งชุมชน ที่สมควรแก่การยกย่องทุกท่าน 

               มาอยู่รวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ที่แห่งนี้ 

 

 บันทึกนี้ขอเล่าเรื่องด้วยภาพรวมจากความประทับใจส่วนตัว ในโอกาสแรกนี้ก่อนนะคะ  ส่วนเนื้อหาจะทะยอยลงไปเรื่อย ๆ  ในบันทึกต่อไป

 

                        

                           ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม

 

        

 

                                        หันหน้าเข้าหากัน

 

     

 

    

             

                                       ชื่มชมผลงาน "มุทิตาจิต"

 

 

 

การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ทุกท่านต่างได้อิ่มอกอิ่มใจกับการบอกเล่าความสำเร็จ

ของตน  และต่างชื่นชมยินดีกับผลงานของผู้อื่น เป็นความรู้สึกอย่างกัลยาณมิตร

ที่มีต่อกัน

  

คุณเอก เป็นผู้นำกระบวนกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สมควรแก่การยกย่องยิ่งนัก

เป็นผู้เข้าใจ และเข้าถึงแก่นแท้แห่งความงดงามในจิตใจของท่านอาจารย์

ทุกท่าน

อีกทั้งสามารถรวมหัวใจของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับทุกท่านสำหรับผลงานที่แต่ละท่านได้ลงมือทำกันมาอย่างยาวนานด้วยความเหนื่อยยากลำบาก

เราคงไม่อาจสอนให้เด็กเก่งพอที่จะไปแข่งกับใคร แต่ขอเน้นคุณธรรมและความดีงาม

          

      การมองเห็น "ความธรรมดาสามัญ" กลมกลืนไปกับธรรมชาติสอดคล้อง

                   กับบริบทวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นการมองเห็นที่ยิ่งใหญ่ 

                         

                                   ----------------------------------          

ยังมีภาพกิจกรรมต่ออีก ขอลงบันทึกในครั้งหน้าค่ะ

          กราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านผู้ชักนำเข้าสู่วงการ 

                                    Humanized Educare

    ได้แก่ คุณเอก พี่นุช (คุณนายดอกเตอร์)  และมูลนิธิ สดศรี-สฤษดิ์วงศ์

 

 

หมายเลขบันทึก: 289796เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2009 18:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (32)
 • ดีจัง...
 • ศรัทธา...
 • ชื่นชม มาก ๆ เลยนะครับ
 • เป็นกำลังใจนะครับ

ไม่ได้มาที่gotoknow เป็นครึ่งเดือนแล้วค่ะ มีภาระงานยุ่งๆ

แวะมาทักทายนะคะ

Take care

 

ทำในสิ่งที่พอใจและเกิดประโยชน์สูงสุด สุขสุด ๆ แล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ดีจังเลยนะคะ
 • โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโชคดีจังค่ะ
 • จะรอติดตามอ่านอีกนะคะ
 • สวัสดีค่ะคุณศิลา
 • ได้รู้จักท่านจากคำบอกเล่าของคุณครูพิศมัยมาบ้างค่ะ
 • คุณครูพิศมัยและท่านผอ.สมบูรณ์ได้เล่าถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  อย่างน่าทึ้ง  น่าตื่นเต้นและประทับใจมากค่ะ
 • ทำให้รู้สึกอยากติดตามข่าวสารในลำดับต่อไปอีกค่ะ

  ครูรส

แวะมาชื่นชมผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน

ดีจังเลยครับ อาจารย์ศิลา ได้ไปร่วมงานกับคุณเอก

"ธรรมะจัดสรร" อีกแล้วนะครับ

"ความเป็นคนไม่ได้ยึดถือที่ใบปริญญา แต่วัดกันด้วยหัวใจแห่งความดีที่มีอยู่ภายใน ซ่อนเร้นจนต้องเค้นออกมาให้เห็น แต่ ... จะมีสักกี่คนที่เห็นเป็นเช่นนั้น"

อ่านบันทึก มองรูปภาพที่ปรากฎ ทำให้ทราบว่า ตัวเองไม่มีความดีมากมายขนาดที่ปรากฎ ความดีและชั่วอย่างละครึ่ง จึงยังคงใช้ได้อยู่จนถึงบัดนี้

คนในบันทึกนี้ มีแต่คนดี ๆ ผมคงทำไม่ได้เช่นนั้น

ขอคารวะความดีที่คนดีมีและไม่มีปรากฎ

ขอบคุณครับ ;)

 • ขอบพระคุณท่านประจักษ์ P ที่พาหลานม่อนมาเยี่ยมค่ะ
 • เป็นความรู้สึกดี ๆ ที่ทรงคุณค่าเสมอเมื่อท่านแวะมาค่ะ

สวัสดีครับ

แวะมาเยี่ยม มาเรียนรู้ พลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกลมกลืนกับธรรมชาติ ครับ

สวัสดีครับ อ.ศิลา...

ตามมาจากอีเมลเเจ้งเรื่องบันทึกใหม่ ผมเองก็มีเรื่องราวที่จะเล่ามากมายเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีโอกาสเลย ก่อนอื่นต้องขอบคุณ อ.ศิลา มากครับที่มาช่วยกันทำงานเพื่อสังคมชิ้นนี้

งานชิ้นนี้เป็นงานที่งดงามในเนื้อหาของการทำงานอยู่แล้ว เรื่องกระบวนการไม่ได้ยากมากมายนักครับ Paticipant แต่ละท่านล้วนมีทุนทางสังคมสูง รวมไปถึงมีการพัฒนาในตัวตน ทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วน Facilitator ใช้พลังไม่มาก กระบวนการก็ไหลลื่น และเบิกบานมีความสุขครับ

ผมดีใจครับ ที่เรื่องราวที่มีคุณค่าจากคนในเเวดวงการศึกษา ได้มีพื้นที่ในการถ่ายทอดสิ่งดีๆเหล่านั้น รวมไปถึงเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นรุกการพัฒนาคน พัฒนาเด็ก ให้ "สุข ดี และ เก่ง"

ความภูมิใจอีกเรื่องคือ ได้ร่วมทำงานกับ คนดี คนมีความสามารถ เช่น ดร.ยุวนุช และ อ.ศิลา นับว่าเป็นธรรมะจัดสรร แม้ว่าอาจมีอุปสรรคบ้างแต่เป็นอุปสรรคในงานที่สามารถจัดการได้...รวมถึงกำลังใจที่ดีที่ทั้งสองท่านมอบให้ผม

ขอให้มีกำลังใจและมุ่งมั่นในการทำงานครั้งต่อไปครับ

 

และต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่เข้ามาให้กำลังใจคนหน้างานด้วยครับ

สำหรับ

ครูรส

ผมดีใจนะครับที่ได้ทราบข่าวว่าท่าน ผอ. และ ครูพิศมัย มีความสุขในกระบวนการที่เราจัดให้ และผมได้เห็น ผอ.สมบูรณ์ พูดคุยมากกว่าที่ผมเจอท่านที่ร้องขี้เหล็ก..

อ.Wasawat Deemarn

ทุกคนมีทั้งส่วนดี และไม่ดี ผมเองก็ไม่ได้ดีพร้อม มีมุมที่เราต้องพยายามพัฒนาตัวเอง...ผมคิดว่าทุกคนในเวทีนี้ล้วนแต่ มุ่งพัฒนาสิ่งดีๆของตัวเองกันทุกคน ส่วนมุมที่ไม่ดี เป็นบทเรียน เป็นบันใดของการพัฒนาตนเอง

โอกาสหน้า ...ผมคงต้องเชิญอาจารย์มาร่วมด้วยช่วยกันบ้างนะครับ :)

และ ท่านรอง small man ใช้เเล้วครับ ผมชอบคำว่า "ธรรมะจัดสรร"ครับ

 • มาเติมกำลังใจให้น้องค่ะ
 • แล้วจะรออ่านเรื่องราวนะคะ
 • เขาบอกว่า
 • การเรียนรู้ที่จะได้ผลนั้น
 • ก่อนอื่นเจ้าตัวต้องยอมเปิดใจ
 • และยอมรับ  ว่า เราไม่รู้ก่อนค่ะ
 • แล้วเราจะตั้งใจรับ
 • ความคิด ความรู้จากผู้อื่นได้อย่างมากมาย
 • และอย่างจริงใจ
 • สวัสดีค่ะพี่ชยพร P ดีใจที่พี่ชายมาเยี่ยมค่ะ
 • คุณค่าของคนนอกจากวัดที่ความภาคภูมิใจในการทำงานแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คงเป็นความรู้สึกร่วมในคุณงามความดีระหว่างกัลยาณมิตรด้วยกันนะคะ  เปิดใจ ไว้ใจ ให้ความรู้สึกดี ๆ แก่กัน
 • ระลึกถึงพี่ชายเสมอค่ะ 

สวัสดีค่ะ   ไม่แวะเข้ามาหล่ะคะ  ดีใจจังที่คิดถึงกัน  แค่นี้ก็สุขใจแล้ว  ถ้ามาใหม่บอกนะคะ  จะดูแลเจ้าหญิงอย่างดี  ตอนนี้ก็นั่งอยู่โรงเรียนหล่ะจ๊ะ  ขอบคุณนะคะความรู้สึกดีดีที่มีให้กัน

สุขสันต์วันหยุดค่ะ

มีความสุขนะคะ 

กำลังใจ อวยพร

 • ขอบพระคุณคุณสายธาร P สำหรับกำลังใจดี ๆ ที่มีให้เสมอมาตั้งแต่วันที่ศิลาเข้ามาเป็นสมาชิก ณ ที่แห่งนี้จนถึงวันนี้ค่ะ
 • สุขใจที่ได้เจอคำทักทายที่คุ้นเคยเสมอค่ะ

ธรรมะจัดสรรให้ได้มาร่วมงานกัน เป็นความยินดีของพี่เช่นกันที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนเก่งที่พี่ชื่นชมมานานทั้งสองคนนะคะ มาร่วมเรียนรู้เบิกบานใจด้วยกัน

ขอบคุณคุณเอกที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมทำความดีให้แผ่นดินเช่นนี้ค่ะ

 • สวัสดีค่ะ ครูโต๊ P ความสุขที่ได้ร่วมงานกับกัลยาณมิตรที่ดีงาม  ความสุขที่ได้ทำงานให้กับคนของแผ่นดินเป็นความสุขที่ประมาณค่าไม่ได้เลยจริง ๆ ค่ะ
 • ขอบพระคูณมากค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจ
 • สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม P โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโชคดีจริงค่ะ...ศิลาได้ยินท่านอาจารย์ท่านหนึ่งได้พูดแทนโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนที่แม้ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ แต่ก็มีความหมายยิ่งใหญ่มากมาย
 • การมาอยู่ที่นี่มีหลายปัจจัย คงไม่ใช่ว่าใครทำดีมากกว่าใคร เพราะศิลาเชื่อว่าท่านอาจารย์ในวงที่กล่าวเช่นนี้คงชื่นชมในความดีของคุณครูอีกหลายท่านหลายโรงเรียนค่ะ
 • ไม่ว่าใครมาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ก็เป็นตัวแทนแห่งความดีด้วยกันทั้งนั้น ศิลาจึงขอชื่นชมความงามทุกท่านเลยค่ะ 
 • ขอบพระคุณคุณครูรส P ที่แวะมาเติมเต็มหัวใจคนทำงานเพื่อมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกท่านค่ะ  ศิลาระลึกถึง ผอ สมบูรณ์และพี่พิศมัยเสมอเลยนะคะ
 • เห็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี เราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
 • กลับมาบ้านศิลาเช็คเท้ากาบนใบหน้าที่บ้าน มีเพิ่มหลายรอย เพราะยิ้มแย้มแจ่มใสเกินไปค่ะ

อ.ศิลา พี่มีโอกาสได้พบตัวจริง เสียงจริง รู้สึกชื่นชมความสามารถ ถ้อยคำที่เอื้อนเอ่ย เสียงพูดที่ก้องกังวาน แฝงไว้ด้วยความนุ่มนวล ใบหน้าที่อิ่มเอิม ยิ้มแย้ม เต็มไปความเป็นมิตรภาพแห่งความจริงใจ รู้สึกอบอุ่นจริงๆ

 • สวัสดีค่ะ ท่านมหาเหรียญชัย P ศิลารู้สึกเป็นบุญค่ะที่ได้พบคนดี ๆ อย่างท่านผอ. โรงเรียน และคุณครูผู้เสียสละทุกท่าน
 • ผ่านอะไรในชีวิตมามากมาย พบสัจธรรมว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการได้สร้างคน และแม้ทำเองไม่ได้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเห็นคนสร้างคนก็ยังดีค่ะ
 • สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ Small Man P ธรรมะจัดสรรจริง ๆ อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมาเลยค่ะ  เพราะนึกไม่ถึงว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอันสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษและวีรสตรีในการทำงานเพื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอย่างนี้ค่ะ
 • สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ศ. เพชรากร หาญพานิชย์ P การไม่หลงลืมความธรรมดา สำหรับศิลาแล้ว เป็นเรื่องประเสริฐสุดเลยค่ะ  แปลกมากนะคะ หวังอะไรไว้มากมาย สุดท้ายถึงจุดหนึ่งอยากทำในสิ่งที่ง่ายที่สุด คือการเรียนรู้ความกลมกลืนกับธรรมชาติของตนเองค่ะ  ดีใจที่ท่านอาจารย์แวะมาเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ  โครงการนี้แจ่มค่ะ  ขอชื่นชม

ทักทาย สวัสดี

 • สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ Wasawat Deemarn P ขอยกคำกล่าวมาอีกครั้งค่ะ
 • "ความเป็นคนไม่ได้ยึดถือที่ใบปริญญา แต่วัดกันด้วยหัวใจแห่งความดีที่มีอยู่ภายใน ซ่อนเร้นจนต้องเค้นออกมาให้เห็น แต่ ... จะมีสักกี่คนที่เห็นเป็นเช่นนั้น"

  อ่านบันทึก มองรูปภาพที่ปรากฎ ทำให้ทราบว่า ตัวเองไม่มีความดีมากมายขนาดที่ปรากฎ ความดีและชั่วอย่างละครึ่ง จึงยังคงใช้ได้อยู่จนถึงบัดนี้

  คนในบันทึกนี้ มีแต่คนดี ๆ ผมคงทำไม่ได้เช่นนั้น

  ขอคารวะความดีที่คนดีมีและไม่มีปรากฎ

 • ที่ยกมานี้ เพื่อที่จะบอกว่าในความรู้สึกส่วนตัวของศิลาแล้ว คำว่าความดีคือการค้นพบ "ตัวจริง" ของเราเอง ไม่ใช่ตัวปลอม เป็นและทำในแบบและวิถีของเรา การทำดีอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่สังคมมองและยกย่องว่าดีก็ได้ค่ะ

 • นอกจากนี้ ความดีก็คือการค้นพบและมองเห็น "ความจริง" ตามธรรมดาสามัญกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นดี มีค่าอะไร

 • สรรพสิ่งมีค่าโดยตัวมันอยู่แล้ว มีและเป็นอยู่เอง ดีหรือไม่อยู่ที่การสัมผัสเข้าถึงได้

 • หากเราสามารถดีในแบบที่เป็นตัวเรา เห็นในสิ่งที่ดีโดยตัวมันเอง ศิลาเรียกคนนั้นว่าเป็นคนดีค่ะ  การที่ท่านอาจารย์แยกแยะและมองเห็น  นั่นก็คือคนดีแล้ว  คนดีที่ไม่ต้องทำความดี แต่เป็นคนดีโดยตัวเอง...ย้ำนะคะ ชอบคำนี้ของตัวเองค่ะ   คนดี "ไม่ต้องทำ"  เพราะเป็นคนดีโดยตัวเองแล้ว

 • เขียนเข้าใจยากไหมคะ เขียนให้เข้าใจง่ายก็ไม่ใช่ศิลา 5555 สรุปแล้วเขียนให้ตัวเองงงเอง มีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์คนดีย่อมดึงดูดคนดีๆ

ดีใจกับคุณเอกนะคะที่ได้คนเก่งๆอย่างอาจารย์ไปร่วมงานด้วย

คงได้อะไรเยอะแยะ....

วิธีการเรียนรู้ตัวตนและคนอื่น…เปิดใจให้ "เรา" ต่างเป็น "ครู" เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมที่ดีๆ...ครั้งหน้ามีที่แห่งไหน

ฝากท่านแนะนำไป...เพราะสนใจใฝ่สิ่งดี

อยากได้ไปเรียนรู้...ลองฝึกดูหาครูชี้

หวังว่าครั้งหน้ามี...ศิลาชี้ที่สร้างใจ

 • สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์  ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์
  P  ชอบจังเลยนะคะ คำว่าพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับการกลมกลืนธรรมชาติค่ะ
 • ว่าจะชมคุณเอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร นานแล้ว ภาพที่ส่งมาให้ งดงามมากค่ะ
 • คนที่ถ่ายภาพสวย มักจะถ่ายทอดเรื่องเล่าได้มีชีวิตชีวามากค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี