คลังปลอบ ‘ขรก.’ ได้เงินเดือนแน่

  ติดต่อ

  คลังปลอบ ‘ขรก.’ ได้เงินเดือนแน่  
     คลังเรียกขวัญข้าราชการ 2 ล้านคน ดึงกรอบเงินงบประมาณ 49 จำนวน 1.8 แสนล้านบาท จ่ายเงินเดือนข้าราชการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550 ที่พิจารณาไม่ทัน
นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้หารือกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณปี 2550   ที่ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันตามปีปฏิทินงบประมาณปกติที่จะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และจะล่าช้าออกไปอีก 3 เดือน   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่ากฎหมายงบ ประมาณได้เปิดช่องให้ใช้กรอบของงบประมาณปี 2549 เบิกจ่ายงบประจำได้ก่อน ทำให้ในส่วนของค่าจ้างเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างไม่ได้รับผลกระทบ โดยในกรอบงบประมาณเดิมปี 2549 มีการใช้จ่ายงบประจำเดือนละ 5-6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอจ่ายเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดจนกว่างบประมาณปี 2550 ประกาศใช้    “ในปี 2538 มีการยุบสภาและทำให้การใช้งบประมาณปีต่อมาล่าช้าไปถึง 4 เดือน แต่การจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการไม่ได้เกิดปัญหา จึงอยากให้ความมั่นใจกับข้าราชการ กรอบวงเงินเก่า 3 เดือน รวมกัน 1.8 แสนล้านบาท พอที่จะจ่ายเงินเดือนให้โดยที่ไม่ต้องรอตกเบิกจ่ายที่หลัง” นายวราเทพ กล่าว
     นายวราเทพ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการทำให้เงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เร่งรัดให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนเหลื่อมปีจากปีงบประมาณ 2548 และ 2549 จำนวน         3.6 หมื่นล้านบาท และงบประมาณผูกพัน 8.5 พันล้านบาท ให้เร่งใช้จ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550 ซึ่งจะทำให้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550 มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากงบประมาณประจำและลงทุนจำนวน 2.2 แสนล้านบาท
นายวราเทพ กล่าวว่า ในส่วนของการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ในปีงบประมาณ 2549 ที่ตั้งวงเงินเบิกจ่าย 9.2 หมื่นล้านบาท แต่เพิ่งมีการเบิกจ่าย 1.9 พันล้านบาท จึงได้ให้ทางสำนักงบประมาณเร่งติดตามให้มีการเบิกจ่ายทำโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ใช้เงินจากงบประมาณ โดยไม่ต้องใช้เงินกู้การสนับสนุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งในสัปดาห์หน้าทางสำนักงบประมาณจะมีการประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องนี้กับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
     สำหรับเงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสข้าราชการนั้น แม้รัฐบาลจะขาดสภาพคล่องชั่วคราวแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินจำนวน 5,500 ล้านบาท ที่จะจ่ายให้กับข้าราชการในเดือนพฤษภาคม 2549 เนื่องจากรัฐบาลได้กันงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว   ทั้งนี้ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2548 อาจจะล่าช้าบ้างแต่ยืนยันว่า    ทุกส่วนราชการ จะได้รับจัดสรรทันภายในปีนี้ ซึ่ง ก.พ.ร. ได้จัดทำรายละเอียดลงเว็บไซต์ของ ก.พ.ร. (www.opdc. go.th) แล้ว

โพสต์ทูเดย์   บ้านเมือง  11 พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 28731, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:56:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)