การจัดงานศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 4 ภาคใต้ กศน.นครศรีฯ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ดิฉันได้ม่ส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ สิ่งที่น่าดีใจคือ มีจังหวัดอื่นสนใจโครงการของเรามากเห็นได้จากการชมนิทรรศการ และการสอบถามการดำเนินการของโครงการ ความก้าวหน้า  และวิธีการทำงาน คิดว่าโครงการดีๆอย่างนี้ควรประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดอื่นได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน